RSS
Image

“Aprunājāmies ar Talci, atceras Knuts.” Kāpēc tik vien J. Rokpeļņa grāmatā? Turpinājums Nr.1 no majora Ā. Talča atskaites. Atšifrs.

17 Jul

Pirmajā sarunā Knuts Skujenieks izteicās, ka viņš notiesāts nevainīgs, ka lieta pret viņu “safabricēta” bez jebkāda juridiska pamata un ka viņš

nodomājis iesniegt Augstākajā Tiesā lūgumu lietu vēlreiz izskatīt, un ir pārliecināts, ka pēc vēlreizējas tās izskatīšanas tiks REABILITĒTS.

Tajā vakarā neiznāca tuvāk aprunātiespar viņa nodarījumu un tiesāšanas apstākļiem, jo bijām visu vakaru kopā ar vairākiem citiem ieslodzītajiem.., kur izraisījās vispārīgas pārrunas par dzīvi republikā un ieslodzīto ikdienu.

Iepazinos tai vakarā ar dažiem Knuta Skujenieka ieslodzījumā uzrakstītiem dzejoļiem, tie bija par dabu, par dzīvības rosmi dabā un reizē saistīti ar pārdomām par sūro dzīvi, kas sagādā ciešanas un likstas.

Viņš stāstīja, ka sarakstījis dzejoļus vairākiem krājumiem, aizsūtījis tos sievai mājās, un ir pārliecināts, ka pienāks laiks, kad varēs atkal dzejoļus publicēt.

Skujenieks stāstīja par saviem nodomiem rakstīt poēmu, lugu, tulkot rietumu progresīvos dzejniekus – Garsiju Lorku, Nerudu u.c.

Man viņš šķita rosmes pilns, nejutu viņā naidu vai rūgtumu par it kā netaisnīgi nodarīto pārestību

(Seko nosvītrotais – “viņš izteicās, bet, manuprāt, uz bīstamas robežas, ieslīgt..” B. D.)

Viņš pat izteicās, ka esot kļuvis vīrišķīgāks, drosmīgāks, ar asāku domāšanu, un kašajā ziņā tie 2  1/2 gadi, kas pavadīti ieslodzījumā, nākuši viņam par labu.

Vēlāk, iedziļinoties sarunā, man radās pārliecība, ka Knuts Skujenieks tiešām ir dabūjis labu mācību, bet, ka ilgstoša palikšana ieslodzījumā var iedarboties pretēji – nokaut viņā ticību dzīvei.

(Atkal nosvītrots – “Viņam kā iejūtīgam dzejniekam tas var beigties katastrofāli.”

Radās nodoms ierosināt Rakstnieku savienības valdes sekretariātā, lai tas mēģinātu lūgt attiecīgajās iestādēs apžēlot Knutu Skujenieku vai arī samazināt viņam sodu.

Bet pirms šāda ierosinājuma gribējās dzirdēt no viņa:..

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: