RSS

No Ādolfa Talča atskata par 7 Mordovijas APSR politiesodzīto nometņu apmeklējumu 1964.gada novembrī.

16 Jul

Bonfoto 30.11.2017 Okupācijas muzejā, “Baltikuma” jubilejas konferencē.

Š.g. novembra beigās, kopā ar sporta meistaru V. Muižnieku, inženieri Andersonu un nelielu VEF Kultūras pils pašdarbnieku  apmeklēju grupu apmeklēju ieslodzīto nometnes  Mordovijas APSR Zubovo – Poļanovkas rajonā.

Uzstājāmies 7 nometnēs, kur starp ieslodzītajiem atradās latvieši, stāstīju par jaunāko latviešu padomju literatūrā, atbildēju uz jautājumiem gan kopējās pārrunās, gan atsevišķi, personiskās sarunās.

Vienā nometnē tikos ar notiesāto dzejnieku KNUTU SKUJENIEKU. Tikāmies 2 reizes – sarīkojuma vakarā un, pēc vienas dienas, atsevišķi.

Izteicu vēlēšanos tikties divatā, un nometnes vadība to arī atļāva.

Nodoms aprunāties ar Knutu Skujenieku divatā, atklāti un sirsnīgi, man radās pēc pirmās tikšanās, kad biju pārdomājis viņa teikto un to, ko zināju par viņu no citiem avotiem, īpaši pēc sarunas ar notiesāto  AIJU ZĀBAKU sieviešu nometnē..

(Pēc pilna atšifra būs turpinājums.)

 

One response to “No Ādolfa Talča atskata par 7 Mordovijas APSR politiesodzīto nometņu apmeklējumu 1964.gada novembrī.

 
%d bloggers like this: