RSS

Te mēs drusku padomāsim. Jūs – ne. Pagaidām esat brīvi..

30 Mar
Attēlu rezultāti vaicājumam “ziedonis un čaklais bonis.lv”

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/latvijas-okupacijas-vesture/2-padomju-okupacija/latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku-kontakti

Vienīgais veids, kā paust savu neuzticību kontrolētiem kultūras sakariem, bija atteikšanās iesaistīties KKS aktivitātēs. Piemēram, Vizma Belševica, kura sarakstījās ar trimdas literātiem un kurai trimdinieki materiāli palīdzēja un emocionāli uzmundrināja viņas dzejas nepublicēšanas gados, ne reizi nav iesaistījusies KKS sekciju darbā.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: