RSS

Užupes Republikas atzītā vieta pasaulē – brīvdomībā, cilvēktiesībās, bohēmā, mākslā, dzejā, reālajā diplomātijā.. un Vertikālajā laikā – Kairos.

26 Feb

Kairos vēstnieks uz tilta, fonā – 2.48

“Bonifacijus Daukšsssts – ambasadorius Kairos..” –  Kairos laika būtības oficiāls skaidrojums. Pats Ārlietu ministrs atkārtoti spilgtina senākus diplomātiskā korpusa  personāžus jaunu vēstnieku akreditācijā UžR 2017.

 

One response to “Užupes Republikas atzītā vieta pasaulē – brīvdomībā, cilvēktiesībās, bohēmā, mākslā, dzejā, reālajā diplomātijā.. un Vertikālajā laikā – Kairos.

 
%d bloggers like this: