RSS

“Bailes uzspieda zīmogu laikam”? Maisi var atklāt arī negaidīto, varbūt pat drosmi.

20 Jan

Par VDK komisiju. Runa jau nav tikai par ziņotāju vārdiem.Jāsaprot, kā viena organizācija 50 gadus spēja terorizēt, pakļaut, turēt bailēs

Ja tu mīļā zinātu, kādas cīņas notika starp VDK un KP, un viņu iekšienē! Vēsturnieku darbs.

Bet maisi? Maisi atverami

No iekšējām un ārējām recenzijām par B. Daukšta grāmatu.

Čekas maisi- publiskot kontekstā un ne tikai aģentus, bet arī VDK un kompartijas atbildīgos

No atlaistais Bonifācijs Daukšts norāda uz politisko spiedienu pret zinātni.

Radio diskusijā par VDK arhīvu eksčekista Johansona un ekskomunista Breša argumentācija – līdz mielēm manipulatīva:

Spīdola
07.04.2015 21:21
Kamēr Latvija nebūs attīrījusies no šīs problēmas pār sabiedrību vienmēr būs tās izraisītais smagais morālais slogs. Daudzi, kas bija saistījušies ar šo represīvo organizāciju ir mūsu vidū -politikā, biznesā, žurnālistikā utt. Tādēļ arī tāda pretdarbība un pļāpas, ka “tanīs maisos “nekā vairs nav”. Pieņēma piesardzīgu lēmumu-zinātniski izpētīt padomju represīvo sistēmu. Tomēr bīstami. Tāpēc cenšas diskreditēt zinātniekus, piemeklēt cilvēkus, kas ar problēmu nodarbotos “bez degsmes”utml.
Visā šinī jautājumā izgaismojas latviešu sliktākās īpašības-neizlēmība, bailīgums, divkosība. Domāju, ka šīs problēmas dēļ daudziem “trūkst gaisa” un ir sajūta, ka Latvija joprojām NAV BRĪVA. JOPROJĀM.
***

Atcerieties Jevtušenko Petera atdzejojumā:

BAILES
uzspieda zīmogu laikam.
Ļaudis mācījās PAVADĀ  IET.
Tad, kad jāklusē – mācījās KLAIGĀT.
Bet, KAD JĀKLIEDZ –
TAD MUTES BIJ CIET.
 

One response to ““Bailes uzspieda zīmogu laikam”? Maisi var atklāt arī negaidīto, varbūt pat drosmi.

 
%d bloggers like this: