RSS

Monthly Archives: December 2017

Dzejniece par okupācijas laika “radošo” bohēmistu paaudzi.. – Atrasta vēstule.

DF-11638_R

Lasu joprojām memuārus. Jo tālāk lasu, jo vairāk saprotu – cik šaurā pasaulītē, tādā šaurā – APZIŅAS nozīmē – dzīvojušies tie saucamie bohēmisti. Pakavējos pie Murjāņu laika apraksta un kļuva skaidrs, kāpēc šajos skarbajos kapitālisma apstākļos daudzi no tā saucamās inteliģences ir tik nevarīgi izdzīvot, nopelnīt iztikšanu – viņu nīstais padomju režīms ir līdz bezgalībai kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ IZLAIDIS šos cilvēkus, padarījis par izdzīvot nespējīgām, manipulējamām būtnēm, tajos laikos apgādādams viņus ar “radošām nometnēm” , “radošiem komandējumiem”, ar apbūves gabaliem un visādām privilēģijām.

Šie cilvēki, domādami, ka tas būs kaut kas mūžīgs, noticēdami, ka tas ir kaut kas pelnīts, un noticēdami savam īpašajam statusam un talantīgumam, pieņemdami par normu nepārtrauktu dzeršanu, NEAPRĒĶINĀJA, ka beidzas ne vien iekārtas, mainās likumi, vērtības, laiki, ka galu galā mūs visus panāk VECUMS, ka kādā brīdī ir jāprot darbs, kas ļautu nopelnīt maizi, ka kādu dienu SLAVAI VAIRS NAV NEKĀDAS VĒRTĪBAS, ka dzims nākamās paaudzes, kurām tavs vārds neizteiks pilnīgi neko, un visbeidzot neaprēķināja, ka pie alkohola pierod un tas kļūst par slimību, bet slimi cilvēki vairs nekam un nevienam nav vajadzīgi..

Šos daudzos faktiski diezgan bezjēdzīgi noflederētos gadus, kuros, nenoliegšu, ir bijusi kāda odziņa, kas pašiem šķitusi garda, bohēmisti vienkārši notrallināja un mira nedabīgās nāvēs, ienīzdami varu, kura vienīgā šādu dzīvesveidu viņiem ne tikai atļāva, bet pat sagādāja( ja paši zēni un meitenes pēc tā tiecās).

Šodiena ir daudz skarbāka, bet arī daudz patiesāka. Šodiena liek izdzīvot tikai ar to, ko tu pats spēj, kas tu pats esi. Tieši tāpēc šodien TIK NEVARĪGI ir liela daļa rakstnieku, dzejnieku.. Viņi NEPROT izdzīvot šajā skarbumā, jo padomija ļāva viņiem būt uzturamiem – es varētu nosaukt veselu rindu uzvārdu, kas notrallināja sevi bohēmās.

Un tikpat daudz tādus, kas bohēmai, kas tomēr nav nekas cits kā parazītiska, vieglprātīga, aprobežota padzīvošanās pa dzīvi, nepakļāvās un strādāja, lai prastu par sevi pastāvēt sociāli kaut vai..

Daļa arī no viņiem tagad ir iepolitizējušies,  pazaudējuši daudz no saviem ideāliem, naudas un varas dēļ. Padomija iepotēja viņos kaut ko pavisam aplamu, liekot aizmirst, ka debesīm lutekļu nav.

“Radošo” bohēmistu ilūzija par savu pārākuma apziņu ir māns, to viņi nesaprata, jo LABPRĀTĪGI pasniedzās pēc tā siera gabaliņa slazdā..

 
1 Comment

Posted by on 28/12/2017 in Biogrāfijas, Dokumenti, Galerija

 

A. Kirhenšteinam kopš 1939.gada piestiprinātā lielkalibra “Intūrista” gide HANZENA. – J. Stradiņa atmiņās un.. B. Daukšta īpašos (kā Medicīnas muzeja darbinieka) pamanījumos.

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/07/image2217.jpg?w=937&h=754

Akad. J. Stradiņa stāstītais.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Hanzena bonis.lv”
 

VDK jeb čekas dokumentu, protams, ir miljons.. Lasiet VDK izpētes Komisijas pētījumus, daudz sapratīsiet!

Attēlu rezultāti vaicājumam “ķīnas laiks bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “ķīnas laiks bonis.lv”
Wer schreibt, der bleibt!
 
 

VDK izpētes komisija savā veidā – pastāvīgi ir Viduseiropas TV un citos medijos.

IMG_1610

IMG_8329

ORF interview in Vienna

 

 
1 Comment

Posted by on 28/12/2017 in Biogrāfijas, Galerija, KGB, VDK, GRU

 

LSDSP “triju cilvēku komisija” čekas ziņotāju atzīšanās pieteikumu pieņemšanai.. Tā nav bijusi vienīgā.

90. gadu sākumā biju Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs. Tad partiju vadīja dzejnieks Uldis Bērziņš.

Tur tika nodibināta triju cilvēku komisija, kur čekas ziņotājs varēja rakstveidā pieteikties.

Cilvēki ar to rēķinājās. Politiskā karjera viņam ar to izbeidzās, bet viņš bija atzinies.

Tā ir, ar ļaunumu draudzēties nesanāk, vienmēr tas tevi smalki piešmauks. (J.Rokpelnis)

 
Image

Jānis Rokpelnis. Neciešami skaista dzeja. – “Es izrāvu logu tai mājai, un nēsāju visur sev līdz..”

IMG_7236

 
Leave a comment

Posted by on 27/12/2017 in Biogrāfijas, Dzeja, Galerija

 
Image

Aicināts katrs interesantais! – VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4.sējuma (1025 piesātinātas lappuses) prezentācija!

 

“Mana nākotne – laukā klajā, manas domas kāds vajā..” – No uniformologa Arņa Koha Jumīša agrīnās dzejas nezināmajiem apcirkņiem. – Universitātē stājoties.

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “jumītis vdk”
Attēlu rezultāti vaicājumam “petijums-par-lielo-ziemelu-karu-un-latvijas-zviedru-lai/”
 
 

Staburagu, maitas, gribējuši aizvest uz Sočiem?

IMAGE3317

Diemžēl precīzs izgriezuma datējums man pazudis.

 
Leave a comment

Posted by on 27/12/2017 in Citāti par vēsturi, Galerija

 

Raiņa sievietes – šorīt asoacitīvi man sasaista virknē publikācijas Facebook – “Divas palaidnīgās Užupes māsiņas”, Aspazija, Mēnessmeitiņa..

ATMIŅAS NO 2015.GADA. Рута Марьяш jau Aiz šīs pasaules, bet viņas domas, dzeju, viedumu, glabā viņas teksti.

Рута Марьяш an Aija Miezite

Mīļā Aija!
Izlasiju Jūsu dialogu ar Krievānu, un nodomāju nosūtīt Jums daļu no manām pārdomām par Aspaziju,kuras daiļradi vērtēju augstāk par Raiņa radīto.

Aspazija, Aspazija,
Šajā namā laiku mijā
Viņas kvēlo sirdi glabā
Daiļā jūras krasta daba,
Upē ūdens rozes cēlās,
Kreses kvēlās, astras vēlās.
Liekas mums ko jaunu saka
Viņas gudrā gara taka…
Ruta Marjaša
2005.g.
Признаюсь, что встреча с наследием Аспазии, знакомство с её судьбой, послужили поводом к тому, что в 2005 году – в конце восьмого десятка жизни, я осмелилась выйти на люди со своими стихами.
Знакомство это моё, скажем прямо – запоздалое. Ведь Аспазия – самая известная в своё время латышская поэтесса и драматург, в течение полувека у нас не издавалась, находясь в тени славы великого Райниса – её супруга. Его именем названы улицы, школы, музеи ему возведены памятники…. В далеком 1949 году Юлием Райзманом был снят фильм «Райнис».
О том, почему замалчивалась Аспазия, можно судить по комментариям в Литературной энциклопедии тех лет. Было сказано, что мотив её творчества «мелкобуржуазно-индивидуалистический», а протест против окружающей действительности сменяется «разукрашивающей эту действительность фантастикой», «примирительной интимной лирикой»…
И лишь сейчас, в Доме Аспазии, я узнала, что уже в изданнном в Праге в 1936 году капитальном труде «Примечательные женщины нашего времени» из 26 стран было названо 64 женщин, в их числе Аспазия.
Я вчитывалась в строки её поэзии, и меня не покидало желание углубиться в тайны истинного смысла, мотивов созданных ею стихов. Узнать – какой была на самом деле Аспазия – поэт, женщина…
Я прочла книгу Саулцерите Виесе «Вечные Крылья», роман Роальда Добровенского «Райнис и его братья», письма, мемуары Аспазии, искала и находила во всём этом особенности её уникальной женской души.
Какие же бурные годы она прожила! Времена менялись, и в крутых поворотах судьбы шло становление Аспазии. В юности она дерзала. Учиться, вопреки условиям и временам – вот чего она хотела, вот где была ее радость, ее душа. Учила греческий язык и латынь. Книги немецких и русских классиков, Шекспира. Канта читала по-немецки, «Одиссею» на греческом, Цицерона на латыни, Пушкина по-русски. Позже вспоминала: «Я читала и смеялась от всего сердца, радуясь остроте и меткости слова у Грибоедова».
Познавая античный мир, назвала себя Аспазией, находя в себе сходство с греческой Аспазией – супругой Перикла. Имя это так и прошло с ней через всю жизнь как литературный псевдоним.
1891 год. Эльза, уже известная женщина – воительница, смелая, горячая, в ореоле побед и славы, знакомится с молодым малоизвестным Янисом Плиекшансом – Райнисом. Несколько официальных, полуофициальных писем, несколько встреч.

И 18 мая 1894 года – первое любовное письмо Райниса:
«Светлая моя дочь солнца! («Дочь Солнца» – поэма Аспазии, написанная за три года до этого). …Хватило одного твоего взгляда, страстного, обжигающего и мудрого. Я всегда мечтал об этом. Все и на самом деле точно мечта, сон. Истинная жизнь, те мгновенья, когда я держал Тебя в руках, вдыхал Твое горячее дыхание, – сон, сон!… »
Два десятилетия совместных испытаний, бурных взлётов и падений начала двадцатого века. Райнис – не только драматург, поэт, он – революционер- романтик. Аресты, ссылка, эмиграция. И рядом Аспазия – жена. Он опекаем ею, она – его помощник в созидании, в быту. А её собственное творчество отступает на второй план. Главное – он, Райнис.
В 1920 году Райнис и Аспазия возвращаются из эмиграции на родину, в Латвию. Поселились они тогда на пятом этаже дома на улице Муйтас, заняли две комнаты. Двери выходили в общий коридор – рядом комнаты других квартирантов. Соседка – студентка университета Ольга Клигере, моложе Райниса на тридцать три года. Проста, незамысловата, как поздняя подруга Гете.
Когда Аспазия прочла только что вышедшую книгу Райниса «Дочь Луны», – почти протокольное изложение романа с молодой соседкой, она швырнула книжку ему в лицо…


Lepnuma ledus

Ja vējam ko teiksi,
Tas neizpaudīs,
Tas tavu vaigu
Tik glaudīs un glaudīs –

Ja asaras raudi,
Lai redz tās tik rasa,
Bet atbildi smaidiem,
Ja kāds tevi prasa.

Un savus vārdus
Tik neatdod mēlēm,
Tās tavas sāpes
Tik griezīs pa šķēlēm.

Un savus vaidus
Nevaidi ausīs,
Gan tevi degošās
Sprikstīs rausīs.

Lai līst tev no lūpām
Laipnības medus,
Bet dziļi tev sirdī
Lai lepnuma ledus.
1924

***

 

 
 
%d bloggers like this: