RSS

Kur palika visīpašākie PSRS VDK specziņojumi par “nacionālistiska rakstura faktiem LPSR jaunatnes vidē”, ko sūtīja LĻKJS CK “lielā”, Maskavas VĻKJS CK ???

05 Dec
No VĻKJS CK (uz Latviju kontrolēt atsūtītā) atbildīgā organizatora  B. MOZDUHOVA slepenā pārskata ziņojuma Maskavas centrālei – čekai un cekai:

“…Этот факт должен был особенно насторожить ЦК ЛКСМ Латвии, поскольку подобные примеры среди школьников республики не единичны. Второй секретарь ЦК ЛКСМ т. Карпов поручил в связи с этим секретарю ЦК по школам т. Шпона и секретарю Рижского горкома комсомола т. Вилксу (член бюро ЦК ЛКСМ) разобраться (по школам г. Риги, где учатся участники этой организации, и принять необходимые меры.) Однако, как выяснилось, т. Вилкс с этим спецсообщением не был ознакомлен, об антисоветских высказываниях отдельных школьников г. Риги ничего не знал.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ т. Зитманис считает, – об этом он сообщил мне в разговоре, – что секретаря горкома комсомола (хотя он и член бюро ЦК) не следует знакомить со спецсообщениями Комитета Госбезопасности.

Даже больше того, об этих спецсообщениях, о фактах националистического характера среди молодежи республики не знают и другие секретари ЦК ЛКСМ, кроме тт. Зитманиса и Карпова.

Секретарь ЦК ЛКСМ по пропаганде и агитации т. Химелрейх сообщил мне: «Я еще ни одного спецсообщения не читал, две недели назад впервые услышал, что присылают их в ЦК ЛКСМ. А где и у кого они хранятся?»

***

Tajā pašā laikā tandēmā vissavienīgi kopīgi publicējas!

Divi nomenklatūras “draugi autori” – “KGB principiem uzticamie vadošie komsomoļci”

Pirmais vāks

Дорогу–резервам, заслон–потерям

 
1 Comment

Posted by on 05/12/2017 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK

 

One response to “Kur palika visīpašākie PSRS VDK specziņojumi par “nacionālistiska rakstura faktiem LPSR jaunatnes vidē”, ko sūtīja LĻKJS CK “lielā”, Maskavas VĻKJS CK ???

 
%d bloggers like this: