RSS

Knuts Skujenieks – no sapņu dzejas par Venēras meitenēm līdz Zemes lēģera īstenībai (1960-1962)..

29 Nov

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/03/image1752.jpg

https://bonislv.files.wordpress.com/2012/03/image1753.jpg

Foto saskatāms : “Liesma”, 1960, Nr. 5, maijs.

1962. gadā Knuts Skujenieks līdz ar vairākiem citiem tika notiesāts uz 7 gadiem labošanas darbu nometnē

par pretpadomju aģitāciju un neziņošanu par bīstamiem valsts noziegumiem.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: