“Cinītis” ir atmiņu krājums par Latvijas diplomātiskā dienesta izaugsmi kopš 1990. gada un politiķes personīgo pieredzi piedaloties tā attīstībā.

Izmantojot personīgus stāstus, šī grāmata atklāj jaunas, līdz šim plašākai sabiedrībai nezināmas epizodes, kā arī papildina jau zināmo ar iespaidiem no politiķes skatu punkta.

Skaidrojot “Cinīša” tapšanu, autore min, ka ir mēģinājusi “raitā valodā izstāstīt atmiņas par nozīmīgām epizodēm, kas, satekot kopā no daudziem avotiem, veido mūsu valsts dzīvo atmiņu. Tā vēl nav vēsture, bet fona krikumi un krikumiņi, kuriem sablīvējoties, veidojas tā viela, no kuras vēlāk pētnieki destilē vēsturi.”