RSS

Latvijas Zinātņu akadēmijā viesojas Latvijas – Krievijas vēsturnieku komisijas līdzpriekšsēdētājs akadēmiķis Aleksandrs Čubarjans.

13 Sep

No kreisās: LR Ārlietu ministrijas Krievijas nodaļas otrā sekretāre Ieva Majore, V.Kuzmins, A.Zunda, A.Čubarjans, O.Spārītis, A.Ivanovs, I.Saleniece, KF vēstniecības Latvijā padomnieks Anatolijs Ribins
***
12. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Latvijas – Krievijas kopējās vēsturnieku komisijas Krievijas puses līdzpriekšsēdētāja akadēmiķa, Krievijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, Vispārējās vēstures institūta direktora  Aleksandra Čubarjana tikšanās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidentu Ojāru Spārīti, kā arī vēsturnieku komisijas Latvijas puses priekšsēdētāju prof. Antoniju Zundu. Tikšanās piedalījās arī Latvijas puses vēsturnieku komisijas pētnieks Aleksandrs Ivanovs un prof. Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte), kā arī atbildīgais sekretārs Valdis Kuzmins.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis atzīmēja, ka, līdzīgi kā komisijas Krievijas puse darbojas Krievijas Zinātņu akadēmijā, turpmāk Latvijas vēsturnieku komisija strādās LZA paspārnē, un izteica cerību, ka komisijas darbs tiks aktivizēts un panākta lielāka savstarpēja sapratne kopīgo mērķu sasniegšanā.

Akadēmiķis Aleksandrs Čubarjans norādīja, ka Krievijas puse ir ieinteresēta, lai komisija atjaunotu savu darbu visdrīzākā laikā.

Neraugoties uz to, ka pēdējā komisijas sēde notika pirms diviem gadiem, tās mērķis nav mainījies, un tā ir Latvijas un Krievijas 20. gadsimta vēstures padziļināta pētīšana, lai nodrošinātu mazāk izpētīto un diskutablo abu valstu vēstures un attiecību problēmu akadēmisko atspoguļošanu plašā starptautiskā kontekstā.

Joprojām aktuāls uzdevums ir dokumentu krājuma „Latvija un PSRS starpkaru periodā” izstrādāšana. Akadēmiķis A.Čubarjans izteica ielūgumu Latvijas pusei apmeklēt Maskavu un tikties ar Krievijas puses komisijas pārstāvjiem, lai klātienē vienotos par sagatavojamā dokumenta krājuma koncepciju, veicamajiem darbiem un termiņiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Сборник статей "Россия и Латвия"”

Par dokumentu krājuma koncepciju, satura stūrakmeņiem un vēl pētāmajām tēmām runāja vēsturnieks Aleksandrs Ivanovs, bet prof. Antonijs Zunda izteica pārliecību, ka akadēmiķa A.Čubarjana ielūgums Latvijas pusei tiks vistuvākā laikā apspriests komisijas sēdē, kur arī tiks pieņemti atbilstoši lēmumi.

Jāatzīmē, ka Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskai, zinātniski tehniskai, humanitārai un kultūras sadarbībai sēdē, kas šogad augustā sanāca Rīgā, tika nolemts

vēl šogad sasaukt abu valstu darba grupu humanitārajos jautājumos, lai veicinātu progresu vēstures problēmu izpētē.

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3949&Itemid=43

***

P.S.

Krievijas prese izceļ akad. Čubarjana šīsvasaras augsto apbalvojumu:

Валентина Терешкова, Александр Чубарьян (на фото - в центре) отметили с президентом получение наград. Фото: Константин Завражин

24.05.2017
Рубрика: Власть

Время победителей

Владимир Путин вручил госнаграды и встретился с зарубежными лидерами
Валентина Терешкова, Александр Чубарьян (на фото – в центре) отметили с президентом получение наград. Фото: Константин Завражин

http://igh.ru/news/aleksandr-oganovich-chubaryan-nagrazhden-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-ii-stepeni?locale=ru

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: