RSS

Žurnālisti un literāti no Rūjienas vidusskolas pasaulē.

20 Aug

Dzīve un radošā darbība:

Zālītis Valters ( Kārlis Zālīte; dzim. 1931.9.VI Naukšēnu pag.) – literāts, pedagogs, laikraksta “Liesma” žurnālists.

Mācījies Rūjienas septiņgadīgajā skolā un Rūjienas vidusskolā, beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti (1954). Strādājis Mazsalacas vidusskolā par vēstures skolotāju (1954-1967), Valmieras rajona laikrakstā “Liesma” (1967-1974), LKP Valmieras rajona komitejā par instruktoru (1974-1984), Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju (1984-1990), Valmieras pārtikas rūpniecības skolā par latviešu valodas un literatūras pasniedzēju (1990-1995), Latvijas valsts agrārās ekonomikas instititūtā par Kooperācijas un pārvaldes problēmu nodaļas asistentu (1996-2000).
Pirmā publikācija – dzejolis “Jaunais pļāvējs” žurnālā “Bērnība” 1947 (Nr.11). Publicējis dzejoļus un īsprozu republikas un rajona periodiskajos izdevumos. Sarakstījis īsprozas krājumu “Uz sliekšņa” (1967) un “Ceļa putekļi” (1975). Galvenā darbu tematika – jaunatnes audzināšana, vecāku un bērnu attiecības, morāles problēmas.
Piedalījies populāri zinātnisku un zinātnisku publikāciju sagatavošanā par agrārās nozares valsts pārvaldes, ražotāju pašpārvaldes, kooperācijas un lauku reģionu ekonomiskās attīstības vadīšanas problēmām. Kopā ar citiem sarakstījis grāmatu “Talsu rajona lauku uzņēmēju problēmas” (1998), “Kokneses pagasta attīstība. 1998-2010” (1999).

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: