RSS

Okupācijas laika studentu militarizācijas veidi komčekistiskā uzraudzībā. 1970.gadu sākums. “Sboru” Bonfoto.

07 Jun

Studenti tiek baroti ar oficiālām koncepcijām par reliģiju, ētiku, politekonomiju, filozofiju un vēsturi pēc vienveidīgas sistēmas, un galā – valsts eksāmens marksismā-ļeņinismā. Pilnīgi novārtā atstāti kultūrizglītības jautājumi, piemēram, valoda, literatūra, kultūras vēsture, ekoloģija. [..]
Pašlaik visi izdienējušie studenti obligātā kārtā apgūst otru militāro specialitāti kara katedrā, turklāt atskaitīšana no kara katedras praktiski nozīmē atskaitīšanu no augstskolas. Šeit nav runa par katra pilsoņa pienākumu nepildīšanu valsts aizsardzībā, bet par to, ka mums nav iespējas apgūt savu profesiju, paralēli neapgūstot militāru specialitāti. [..]
Lekciju lasīšanas sistēma patlaban pie mums bieži ir šāda: pasniedzēji triecientempā cenšas nolasīt savu kursu, studenti tik tikko paspēj pierakstīt, iedziļināties nav laika. [..]
Ir nepieciešama sabiedrisko organizāciju funkciju pārvērtēšana. Ļoti bieži komjaunatne uzņēmusies to, kas tai nebūt nepienākas, piemēram, studentu vienības. Tās nav komjauniešu, bet gan studentu vienības. Tomēr šeit monopols pieder komjaunatnei. [..]

Visi minētie trūkumi ir par iemeslu studentu pasivitātei, pesimismam, vienaldzībai ne tikai pret universitātes, bet pat pret visas tautas likteni. Bez iespējas vērtēt, bez augstskolas pašnoteikšanās studenti arī paliks tikai nenozīmīgi zobratiņi lielā mašīnā, kura, iespējams, griežas arī nepareizi. Un tādi augstskolas beidzēji aizies strādāt latviešu tautas labā. Lai atrisinātu minētās problēmas, mēs izvirzām priekšlikumu – pieņemt kongresā rezolūciju par Latvijas augstākās izglītības sistēmas neatkarību. Es ticu, ka tie skolēni, kuri vēl tikai gatavojas kļūt par universitātes studentiem, mācīsies īstā latviešu nacionālajā universitātē, īstā Latvijas vadošajā augstskolā – Latvijas Universitātē.
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes studenta Māra Santa runa Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā 1988. gada 8. oktobrī. Latvijas Tautas fronte: Pirmais gads. Rīga: Latvijas Tautas fronte, 1989. 102.–104. lpp.

SCV struktūras loma sovjetu sistēmā. – Kontrolētā saaudzināšana. – Komjaunatnes auni un smadzeņu cirpēji.

 

 
Leave a comment

Posted by on 07/06/2017 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: