RSS

Kā Maskavas “lielčekistiskā” PSKP CK “pārbaudes brigāde” 1961.g. inspicēja Latvijas komjaunatni.

11 Apr
Attēlu rezultāti vaicājumam “lvu 1961”
***

1961.gada beigās Latvijā no  Maskavas, no „partijas lielās Cekas” ieradās īpaša PSKP CK „pārbaudes – inspekcijas brigāde”, kurā ietilpa trīs augsti Maskavas partijas virsotnes „čekistiskie” funkcionāri : Sorokins, Šatalovs un Sokolovs.  Inspekcijas brigādes uzdevums bija „iepazīties ar idejiskā audzināšanas darba stāvokli republikas skolu un studentu jaunatnes vidē,  Latvijas PSR”.

Jau pašās pirmajās apjomīgās PSKP CK adresētās inspekcijas atskaites rakstu rindās īpaši Latvijas komjaunatnes vadītajiem mērķēti draudīgi izskanēja konstatējums par „darba ar skolniekiem aizlaistību un formālismu”. „Atsevišķi skolnieki neveselīgu noskaņojumu iespaidā pat norauj savus pionieru kaklautus, aizmet savas komjaunatnes biedra kartes, pieļauj skeptiskus un pat naidīgus izteicienus.” Pret padomju varu, saprotams..

Līdzās lēvenim tamlīdzīgu, „Sorokina, Šatalova un Sokolova brigādes” atskaites veidošanai  Latvijas PSR VDK pakalpīgi sagādātu faktu un stukaču ziņojumu, atrodami arī visai pikanti ziņojumi  un it kā sīkumi.  Tostarp, LVU komjaunatnes „dzīves un uzdzīves” aizkulišu sakarā.

Maskavas pārbaudes brigāde slepeni ziņoja partijas augšgalam, ka „1959.gadā par nacionālistiska pretpadomju žurnāla izdošanas fakta slēpšanu  saņēma stingro rājienu un tika atbrīvots no darba Universitātes komjaunatnes komitejas sekretārs  Arbidāns. ” Bet, savukārt, „biedr. Škona  (acīmredzami krievu transkripcijā nedaudz sagrozīts LĻKJS CK sekretāres uzvārds – B.D.), negatīvi raksturojot LVU komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieci biedreni  Ho.. (tekstā neskaidri .. B.D.), un, zinot to, ka savā laikā viņa bija atlaista no skolotājas darba par … intīmiem sakariem ar skolniekiem, klusuciešot piekrita viedoklim rekomendēt biedreni Ho.. LVU komjaunatnes sekretāres amatam..”

Acīmredzot, Latvijā  tolaik pastāvēja  visai ass „pārbaudītu komjaunatnes kadru”  deficīts, ja par  „nacionālistisku izpausmju slēpšanu” sodītā LVU komjaunatnes sekretāra vietā  nācās, ar dienestu ziņu,  iecelt pedofilijā apvainotu bijušo skolotāju..

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: