RSS

“1984”. Jau drīz VDK izpētes konference Rēzeknē!

19 Mar
Attēlu rezultāti vaicājumam “vdk kgb Lietuva bonis.lv”

Latvijas Republika

LPSR Valsts drošības komitejas

zinātniskās izpētes komisija

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050, Latvija, vdk@lu.lv, lu.lv/vdkkomisija

 

  1. gada 19. martā Rīgā

Plašsaziņas līdzekļiem

 

«1984»: totalitārisma izpētes konference 24., 25. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Komisijas,  Latvijas Universitātes un akadēmijas kopīgi rīkotā konference notiks Rēzeknē ar diskusiju par Satversmes aizsardzības biroja rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā. Dienviddānijas universitātes, Stokholmas universitātes, Latvijas Universitātes pētnieku referāti, kā arī Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas diskusija «Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā 2018. gada maijā», kuru vadīs profesors Dr. sc. pol. Ivars Ījabs un kurā piedalīsies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Dr. sc. ing. Ēriks Teirumnieks, pašvaldību pārstāvji, Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska, komisijas pārstāvji kā Dr. hist. Raimonds Cerūzis, M. hist. Bonifācijs Daukšts, Dr. iur. Jānis Lazdiņš, vai citi komisijas locekļi, tautas priekšstāvji 12. Saeimā.

24., 25. martā piedalīsies, piemēram, Dienviddānijas universitātes Vēstures institūta pētnieks, Ph. D. Tomass Vegeners Frīss (Thomas Wegener Friis) ar ziņojumu «Espionage from a divided past – writing Cold War history of Baltic region together», Stokholmas universitātes pētniece, komisijas eksperte Ph. D. Lilita Zaļkalne ar ziņojumu «VDK laikraksts «Dzimtenes balss» un tā pielikumi», Vidzemes augstskolas rektors, komisijas eksperts, Dr. hist. Gatis Krūmiņš, «LPSR VDK finansējuma apjomi okupētajā Latvijā un bijušo VDK darbinieku pensiju izmaksu avoti līdz 1990. gadam», komisijas pieaicinātais eksperts, pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs ar ziņojumu «Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā no 1941. līdz 1945. gadam LPSR VDK krimināllietās», kā arī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Dr. philol. Ieva Kalniņa ar ziņojumu «PSRS Literatūras fonda Latvijas Republikāniskā nodaļa, Latvijas Padomju rakstnieku savienība un LPSR Valsts drošības komiteja. Dr. hist. Ilze Jermacāne ziņos par pētījumu «LPSR VDK krimināllietas par valūtas spekulāciju no 20. gadsimta sešdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem».

 

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns informēs par savu pētījumu «Latvijas Republikas tiesu nolēmumu, kuros ir konstatēts sadarbības fakts ar LPSR VDK, analīze». Reliģiju pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ziņos par «PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR arhīvs no 1970. gada līdz 1991. gadam», savukārt komisijas loceklis, pētnieks Dr. hist. Uldis Krēsliņš, «LPSR Valsts drošības komiteja un tās piesegorganizācija Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1. nodaļa», bet komisijas loceklis Dr. hist. Jānis Taurēns informēs par tematu «LPSR VDK ārštata darbinieku (aģentu) un informatoru identitātes un tiesas procesi par sadarbības fakta ar LPSR VDK konstatēšanu». M. hist. Arturs Žvinklis un Vineta Blitsone informēs par savāktajām čekistu biogrāfiskajām ziņām Latvijas Nacionālajā arhīvā referātā «LPSR Valsts drošības komitejas vadošo darbinieku LKP CK nomenklatūras personu lietas no 1970. gada līdz 1991. gadam», arī tieslietu ministra padomnieks M. iur. Linards Muciņš referēs par tēmu «Rakstāmgalda slepkavu noklusētās un viltotās biogrāfijas: LPSR IeTK-IeM un LPSR VDTK-VDM-VDK vadītāju īstās dzīves gaitas», Sociālās atmiņas centra valdes priekšsēdētājs Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns referēs par «LPSR Ministru padomes Galveno pārvaldi valsts un kara noslēpumu aizsardzībai presē (Glavļit)».

 

Būs iespējams noklausīties arī citus ziņojumus, piemēram: M. hist. Mārtiņš Dātavs, «LPSR Valsts drošības komitejas loma un metodes pretpadomju  jaunatnes organizāciju likvidēšanā divdesmitā piecdesmitajos un astoņdesmitajos gados: kopīgās un atšķirīgās iezīmes», Latvijas Universitātes maģistrante B. art., Signe Irbe, «LPSR Valsts drošības komiteja un LPSR Mākslinieku savienība no 1944. gada līdz 1991. gadam», Latvijas Universitātes maģistrante, B. hist. Agnija Ruhocka, «LPSR Valsts drošības komitejas Bauskas nodaļas darbība no 1985. gada līdz 1991. gadam», B. hist. Marta Starostina, «Valsts akciju sabiedrība «Intūrists» Rīgas nodaļas un PSRS Ministru Padomes Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes Rīgas nodaļas personālijas sadarbībā ar citām LPSR Valsts drošības komitejas piesegstruktūrām: Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, Starptautisko jūrnieku klubu, Rīgas rajona zvejnieku kolholzu «9. maijs», Rīgas rajona kolhozu «Ādaži»”, LPSR Patērētāju biedrību savienības Rīgas rajona sabiedriskās ēdināšanas apvienību un Rīgas starprajonu zvejnieku patērētāju biedrību», Latvijas Universitātes maģistrantes, B. philol. Kristas Annas Belševicas, izpētīto «LPSR Valsts drošības komiteja un teātris; LPSR Teātra biedrība», Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorants, M. hist. Ojāra Stepena, «LSPR Valsts drošības komiteja un LPSR Komponistu savienība (Latvijas Padomju komponistu savienība) no 1944. gada līdz 1991. gadam», kā arī citus ziņojumus par komisijas veiktajiem pētījumiem.

 

Informāciju sagatavoja

Plašāka informācija

 

Dr. iur. Kristīne Jarinovska

LPSR Valsts drošības komitejas

zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja

vietniece juridiskās zinātnes jautājumos

+37129777788, kristine.jarinovska@lu.lv

 

 
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: