RSS

Viktora Līvzemnieka organizētā latviešu un ASV studentu 1959.g. 12.jūlija “Bastejkalna tikšanās”. – Skat. “IR”

17 Mar

IR

Opensocial_6606_0-big_thumb?1374482351 Bonifācijs
 12.marts 2017 22:46
Kultūra

Viktora Līvzemnieka (Liuzenieka) dominējošā ierosmē īstenotā vēsturiska latviešu un ASV studentu grupas neoficiāla vakara tikšanās LVU Bastejkalna kopmītnēs 1959.gada 12.jūlijā

Arhīvos jaunatrasti  dokumenti , kas liecina par PSRS VDK un komjaunatnes vadību tiešās  mijiedarbības un reakcijas uz šo notikumu augsto,  „vissavienības”  formātu.

Pārdomas –  nereti  pat  laikabiedru atmiņās par „prastu nacionālistisku pretpadomju iedzeršanu” (pjanku) banalizēta notikuma saistībā.

***

Kā zināms, VDK jeb KGB materiāli sāka regulāri ienākt  PSRS komjaunatnes  – VĻKJS Centrālajā Komitejā tikai sākot ar 1960.gadu. Pirms tam VĻKJS CK vadošos darbiniekus „vajadzības gadījumos” izsauca uz pašām drošības iestādēm, kur viņus iepazīstināja ar attiecīgajiem materiāliem, dokumentiem.  Tas, ka VĻKJS CK 1960.gadā nu sāka saņemt, kaut arī visai ierobežotā aptvērumā, VDK materiālus, acīmredzot, bija saistīts ar apstākli, ka 1958.gada beigās par  PSRS VDK priekšsēdi,  šefu kļuva Aleksandrs  Šeļepins, kurš agrāk, no 1952. līdz 1958.gadam bija VĻKJS CK pirmais sekretārs. Pārmaiņās PSRS  “augšās” izpaudās arī vispārējā Hruščova „atkušņa” atmosfēra, arī PSRS valsts drošības orgānu darbībā kļuva mazliet vairāk atklātuma, PSKP vadība aicināja čekistus  „vairāk sadarboties ar  partijas, padomju un komjaunatnes organizācijām”..

Viens no pirmajiem PSRS VDK aktuālās darbības avotos balstītiem  materiāliem, ko saņēma VĻKJS CK , bija veltīts  pēdējā gada  (1959.g. vidus -1960.g. vidus) notikumiem Latvijā.

1960.gada 1.augustā Latvijā strādājošais (šejienes, LPSR komjaunatnes darbu čekistiski uzraugošais) VĻKJS CK  atbildīgais organizators (! -B.D.) Boriss Ivanovičs  Mozduhovs  slepenā rakstā ziņoja toreizējam „lielās”, VĻKJS CK  pirmajam sekretāram,  visu PSRS komjauniešu „galvam” Sergejam Pavlovičam Pavlovam par virkni režīmam bīstamu notikumu okupētajā Latvijā (tulkoju no krievu valodas šeit un tālāk – B.D) :

„Pēdējā laikā Latvijas PSR Valsts Drošības orgāni ir atklājuši ne vienu vien (nejediņičnyje)  nacionālistiska rakstura faktu republikas skolas  un studentu jaunatnes vidū.”

Kā pirmais minēts , un jau līdz ar to arī īpaši eksponēts Mozduhova slepenajā ziņojumā bija „Bastejkalna notikums” :

„No 1959.gada 11. līdz 13.jūlijam Rīgā atradās amerikāņu studentu delegācija, kas būtībā nodarbojās ar pretpadomju propagandu. Amerikas studentus atbalstīja, viņu pretpadomju izgājieniem pilnīgi piebalsoja (vtorila) Latvijas Valsts universitātes studentu grupa. LVU studenti  (12 cilvēki) – (tekstā seko nesaprotams vārds) V. Liuzenieka vadībā organizēja  universitātes kopmītnēs iedzeršanu (pjanku)  ar amerikāņiem.

Amerikāņu studenti dziedāja ASV himnu, buržuāziskās Latvijas  himnu, LVU studenti  viņus atbalstīja, kājās piecēlušies  dziedāja  buržuāziskās Latvijas himnu..”

Piebildīšu,  ka ASV studentu grupā bija arī  baltiešu cilmes jaunieši. No sešiem kopmītnē fiksētiem  amerikāņiem latviski brīvi runājis  Mickevičs.

***

Uz  Mozduhova  ziņojuma  VĻKJS  šefs S. P. Pavlovs  raksta savu rīcības rezolūciju:

„Iepazīstināt CK sekretāru b.  Logavu.  Organizēt  mūsu tikšanos ar b. Zitmani.”..

Tikšanās notika. Latvijas komjauniešu vadonis,  LĻKJS CK pirmais sekretārs Zitmanis bija ieradies Maskavā uz VĻKJS CK plēnumu.

***

Viktors  Līvzemnieks savā atmiņu grāmatā „Ceļagājumi” (Rīga, 2005, 138.lpp.) atceras, ka pamatā tā Bastejkalna vakara dēļ septiņus Vēstures un filoloģijas (arī citu fakultāšu) studentus,  komjauniešus , izslēdza no Universitātes.  Ne tikai Līvzemnieks pēc tam  palika  – „Bez pajumtes, bez darba, pa čeku izvazāts..” 

Tā laika garā..

P. S.  Kopš 1970.gada V. Līvzemnieks bija mans labs paziņa.  Viņa „Bastejkalna kopmītņu stāsts”  atbalsojas manā atmiņā un dažu laikabiedru dienasgrāmatās.

***

Būtu jāpiebilst, ka VĻKJS CK augstākajai vadībai adresētajā (pamatā uz LPSR VDK materiāliem balstītajā)  izvērstajā 1960.g. 1.augusta  slepenajā ziņojumā  Mozduhovs no sirds “stučīja” par savu – Latvijas ikdienā sumināto – “draugu un līdzautoru” Zitmani:

Burtiski

Первый секретарь ЦК ЛКСМ т. Зитманис считает, – об этом он сообщил мне в разговоре, – что секретаря горкома комсомола (хотя он и член бюро ЦК) не следует знакомить со спецсообщениями Комитета Госбезопасности. Даже больше того, об этих спецсообщениях, о фактах националистического характера среди молодежи республики не знают и другие секретари ЦК ЛКСМ, кроме тт. Зитманиса и Карпова. Секретарь ЦК ЛКСМ по пропаганде и агитации т. Химелрейх сообщил мне: «Я еще ни одного спецсообщения не читал, две недели назад впервые услышал, что присылают их в ЦК ЛКСМ. А где и у кого они хранятся?»

Информируя Вас об этих фактах, считал бы необходимым сообщить, что ЦК ЛКСМ Латвии без должной настороженности и политической остроты реагирует на случаи националистических проявлений среди отдельной части молодежи республики, не дает им должного отпора, не делает необходимых выводов в своей практической работе. Во многом это объясняется тем, какую позицию занимает по этим вопросам первый секретарь ЦК ЛКСМ т. Зитманис. Т. Зитманис считает, что «если будем все эти вопросы (факты национализма среди молодежи) обсуждать на бюро ЦК, то нам некогда будет работать».

!

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: