RSS

VDK izpētes komisijas Raksti aug augumā.

26 Dec

Ceturtajā un turpmākajos rakstu krājuma sējumos ietilps M. iur. Linarda Muciņa, M. sc. comp. Ilmāra Poikāna, M. iur. Alda Daugavvanaga, Prof. iur. Kaspara Timmermaņa, Dr. sc. comm. Mārtiņa Kaprāna, Dr. iur. Jāņa Lazdiņa, Dr. iur. Elīnas Grigores-Bāras, Dr. hist. Meelis Maripuu, B. hist. Mārča Rauža, M. hist. Bonifācija Daukšta, Dr. hist. Inetas Lipšas, Dr. philol. Evas Eglājas-Kristsones un citu autoru 2016. gadā veiktie un pabeigtie pētījumi.

3. sējuma elektroniskā publikācija *.pdf datnes veidā pieejama lejupielādei šeit.

 
Leave a comment

Posted by on 26/12/2016 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: