RSS

Aleksandrs ČAKS rakstnieka, Berlīnes “ģenerāļa Mihailova specgrupas” čekas majora Ādolfa TALČA atmiņās.

04 Dec

 

1. Kreisie sociāldemokrāti un komunisti. “Signāls”.

Kreisās dāmas.

2. BOHĒMAS staigas pa Rīgu un attiecības ar Sašu – A. Čaku.
Baložkrodziņš un Juglas ezera vasaras epizodes.

Aleksandra Čaka “boļševiku”,  laikraksta redaktora Krievijas laiks.

Atgriešanās Latvijā īpatnības. Politpārvaldes kontaktu neatklātais noslēpums.

Lojalitātes paradoksi pirms un pēc 1940. gada.

Ko zināja Munters?

Čaka “Cīņas” posms.

3. Sociāldemokrātu kopāturēšanās, intrigas un

čekas lietas pirms un pēc 1940. gada.

Čaka veltījumi Talcim – dāvinātās grāmatās un rakstos.

Kāpēc Silvija RADZOBE paziņoja: – Viens no visaktīvākajiem (padomju – B.D.) KOLABORANTIEM iesot bijis tieši.. Aleksandrs ČAKS. – Literatūras laukā, protams.

Dzejnieks Aleksandrs ČAKS rakstnieka, čekas majora Ādolfa TALČA rakstītajās un Dubultu atmiņās.

Talča stāstu tēmas.

Kas zināms par Čaka iepriekšējā laika sadarbību ar Latvijas valsts POLITPĀRVALDI un tās izcilo, neatceļamo, paliekošo NOZĪMĪGUMU?

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: