RSS

Monthly Archives: November 2016

Image

Kannās. Pēc kino.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Aglonas vidusskola bonis.lv”
 
Image

Mieru, tikai mieru!

9-72.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 28/11/2016 in Galerija

 
Image

Čekas lieta par nostučīto mākslinieka G. Vīndedža “pornogrāfijas izstādi” kolēģiem Leo Kokles dzīvoklī. 1957.

image1380

****

http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/43405/

***

Aģentūras izmantošana

Par aģentūras iesaisti liecina, piemēram, arī Gunāra Vīndedža samērā neliela apjoma krimināllieta. Lēmumu par Gunāra Vīndedža apcietināšanu 1957. gada 19. aprīlī pieņēmis LPSR VDK 4. daļas vecākais pilnvarotais Fiļipovs,[171] it kā pamatojoties uz gleznotāja Harija Veldres (1927–1999) 1957. gada 18. aprīlī uzrakstīta ziņojuma pamata, kurā mākslinieks rakstījis, ka Vīndedzis esot rādījis pornogrāfiska rakstura zīmējumus gleznotājam Romim Bēmam (1927–1993), dzejniekam Jānim Rikmanim un gleznotājam Leo Koklem (1924–1964) un ka tas noticis Leo Kokles dzīvoklī.[172] 1957. gada 18. aprīlī Vīndedža dzīvoklī veica kratīšanu.[173] Šāda notikumu secība un fantastika operativitāte tikumiskuma lietā liek domāt, ka Vīndedzis novērots jau sen. Arī viņu apcietināt un tiesāt šīs kampaņas ietvaros bijis nolemts jau iepriekš. Harija Veldres “ziņojums” no viņa ir izspiests pēdējā brīdī tieši lietas ierosināšanas vajadzībām, kad radās nepieciešamība pamatot sāktās darbības. Te jāņem vērā, ka Gunāru Vīndedzi arestēja gandrīz vienlaikus ar jau pieminētajiem Juriju Abizovu un Ļevu Samoilovu-Babinu, pret kuriem izvirzītas visai līdzīgas apsūdzības. Kā jau iepriekš minēts, informācija par šo lietu sakarā veiktajām operatīvajām darbībām iesniegtas pat LKP CK. Gunāra Vīndedža arests, visticamāk, bija kā ūdenī mesta akmens izraisīta viļņa rezultāts.

J. Ķerusa pētījumā.

 

Ka tik naapsa..

https://mail.google.com/mail/#inbox/158ab37da7bb04fd?projector=1

 
Image

Vācu naivās Ziemassvētku būdas ar aizdomīgo novērošanu. – Frankspecfoto.

img_8335

 
Leave a comment

Posted by on 28/11/2016 in Aktuāls todien, Ceļojumi, Galerija

 
Image

Ziemassvētku kutelīgajiem krievu lāčiem Frankfurtē manuāli visur liegts pieskarties! – Monfoto.

img_8340

 
Leave a comment

Posted by on 28/11/2016 in Aktuāls todien, Ceļojumi, Galerija

 
Image

Mauc. – Gori, pilsētiņa maza, vējš tur klausās lēns, -vai no Kuras krastiem nenāk, SVILPI MAUCOT, zēns..

img_8385

 
Leave a comment

Posted by on 28/11/2016 in Aktuāls todien, Galerija

 
Image

Boriss Sokolovs ciemos Rīgā. – Bonfoto.

https://bonislv.files.wordpress.com/2015/09/img_0735.jpg

 

Boriss Sokolovs analizē bij. KGB Ivana Serova “atmiņu” fragmenta patiesumu. – Tiesai.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Boriss Sokolovs Rīgā”

Борис Соколов

Заметки о книге: Иван Серов. Записки из чемодана.

На стр. 131-132 мемуаров Серова от лица Серова дана следующая дневниковая запись: «В Сталинграде обстановка действительно была тяжелая. В первый же день прилета немцы под вечер впервые отбомбили Сталинград. Население ходит с хмурым видом, проклинает гитлеровцев, но паники или беспорядков нет. Суровы по-деловому». К этому тексту есть примечание 9 А.Хинштейна: «Как следует из документальных источников, Серов прилетел в Сталинград 18 августа 1942 г. (…)»

Под документальным источником, по всей вероятности, имеется в виду упоминаемый А. Хинштейном календарь служебных поездок Серова. 18 августа 1942 г. как день прибытия Серова в Сталинград выглядит вполне правдоподобно, так как именно в этот день германская авиация впервые совершила налет на центр Сталинграда.

Отметим, что в этом же фрагменте текста, озаглавленном «Полет в Сталинград», есть анахронизм: «В одной деревне нашел штаб 4 ТА и командарма, бывшего кавалериста, генерал-майора Крученина (примечание 11 А. Хинштейна: «Описка Серова. В указанный период 4-й танковой армией командовал генерал-майор В. Крючёнкин (1894-1976)»), который оборонял излучину Дона. Когда я вошел, поприветствовав, говорю: «Ну что, навоевались?» Крученин побледнел и молчит. Я только потом сообразил, что я в форме НКВД – 4 ромба. Он подумал, что я его арестовать приехал». (С. 133)

В тот момент (в августе 1942 г.)  Серов имел звание комиссара госбезопасности 3-го ранга и носил в петлицах 3 ромба. Комиссаром госбезопасности 2-го ранга (4 ромба в петлицах) он стал только 4 февраля 1943 г. Данный текст представлен как дневниковая запись, но, как можно предположить, создавался значительно позднее описываемых событий.

Далее во фрагменте дневника «За минуту до смерти» Серов описывает свое пребывание в районе Клухорского перевала: «Часов в 11 вечера позвонил генерал Сладкевич, который находился в  Гвандре , и доложил, что прибыл 121-й горно-стрелковый полк 9-й горно-стрелковой дивизии под командованием полковника Аршава.  (…) Пошел к себе в палатку и, не раздеваясь, лег и заснул. Это было около двух часов ночи. Спал не более часа. Вдруг слышу – очередь из автомата. (…) Я послал Тужловаузнать, пришел ли полк,  и немедленно привести сюда три роты.

Прошло минут 15. Автоматчики-немцы стали спускаться с гор уже ближе к нам. (…) Через некоторое время подполз ко мне и представился командир полка полковник Аршава. Произвел хорошее впечатление. Я ему приказал выдвинуться вперед с двумя ротами, чтобы прикрыть с фланга полк Коробова. Он ушел выполнять приказание. (…)

Вдруг прибегает офицер от Аршава и докладывает: «Полковник убит». Выясняю. Оказывается, поблизости от наблюдательного пункта Аршавы упала мина, и осколком был убит Аршава, а начальник штаба полка ранен. (примечание 23 А. Хинштейна: Майор И. Аршава (Серов ошибочно называет его полковником) погиб в бою 18 августа 1942 г.  Посмертно награжден орденом Ленина».) (та же дата гибели повторена в биографической справке об Аршаве на стр. 644) (…)

Я прошел там, где лежал полк[овник]Аршава. Осколок мины попал бедняге в голову. Жаль, молодой офицер и в первом же бою погиб. Начальника штаба полка я приказал отнести в медсанбат. Жаль Обоих». (С. 139-141).

Примечания А. Хинштейна на стр. 132 и 141 создают у читателей книги впечатление, что Серов в один и тот же день, 18 августа 1942 г., одновременно находился в Сталинграде и в сотнях километров от него, на Клухорском перевале Кавказа. Для тех читателей, кто не верит в телепортацию, это обстоятельство может послужить основанием усомниться в подлинности дневников.

И рассказ в дневниковых записях, озаглавленных «За минуту до смерти» строится так, что гибель И. Аршавы происходит действительно 18 августа 1942 г., так как далее в этих же записях Серов далее пишет: «Когда  немцев  мы побили, это был уже конец  августа, и они затихли. Я с Добрыниным и Тужловым с утра поехали верхами на другой перевал, более спокойный с точки зрения войны, на Марухский перевал.» (С. 144).

Но если обратиться к наградному делу И.И. Аршавы в электронном архиве «Подвиг народа», то выявляется несоответствие обстоятельств последних дней жизни и гибели И.И. Аршавы, тому, что сообщает Серов.

Командир 121-го горнострелкового полка Аршава Иван Иванович, 1905 г. рождения, украинец, член ВКП(б) с 1926 г., в Красной Армии служил с 1923 г. С учетом этого довольно странным выглядит утверждение Серова, что Аршава – «молодой офицер». Ведь на самом деле И.И. Аршава был ровесником Серова, а себя 37-летний Серов вряд ли в 1942 г. считал «молодым офицером».

Вот что сообщается в представлении Аршавы к награждению орденом Ленина. «Тов. Аршава с полком вступил в бой 27 августа 1942 г. и умелым руководством обеспечил уничтожение группы противника 250 чел. автоматчиков, которые прорвались к штабу. Тов. Аршава лично из пистолета уничтожил 2 вражеских автоматчика. 3-го сентября подготовил наступление, организовал его, в результате которого противник был разбит и отброшен на 14 км. При этом т. Аршава погиб смертью храбрых при выполнении своего воинского долга». Дата подвига указана 27.08. 1942 г. Подписал командир 9-й горно-стрелковой дивизии полковник Евстигнеев. 22 ноября 1942 г. с награждением согласились командующий 46-й армией генерал-лейтенант Леслидзе и члены Военного Совета армии Бакарадзе и Емельянов. Но И.И. Аршава был награжден орденом Ленина уже приказом войскам Закавказского фронта № 08/н от 9 сентября 1942 г., еще не посмертно (база награждений «Подвиг народа», http://podvignaroda.ru/?#id=150098904&tab=navDetailDocument).

Приходится предположить, что дневниковые записи «За минуту до смерти» написаны не Серовым, а другим лицом, который не участвовал в том бою, в котором действительно погиб И.И. Аршава, и имел неточное представление о событиях, происходимших на Клухорском перевале в августе – сентябре 1942 г.

Реальный автор дневниковых записей «За минуту до смерти», по всей вероятности, опирался на книгу Владимира Гнеушева и Андрея Попутько «Тайна Марухского ледника» М.: Советская Россия, 1971, 1-е из. – 1966), где о бое с автоматчиками рассказываетсо слов бывшего комиссара батареи 256-го артиллерийского полка Александр Самуилович Андгуладзе: «Группы немецких автоматчиков просочились чуть ли не к штабу дивизии, и всюду завязался бой. У штаба дивизии их встретили курсанты Сухумского училища, в других местах – подразделения 815-го полка (Здесь память немного подводит А. С. Андгуладзе. Безусловно, в разгроме группы немецких автоматчиков участвовали и другие подразделения, но косвенно. Непосредственно же уничтожением гитлеровцев занимался подоспевший к этому времени 121-й горнострелковый полк 9-й горнострелковой дивизии и отряд альпинистов, о которых расскажет несколько позже А. М. Гусев), а наши артиллерийские части помешали немецкому наступлению с фронта и тем самым лишили вражеских автоматчиков поддержки. В результате яростного сражения вражеские автоматчики были уничтожены, а некоторые взяты в плен. (…) Старая пословица гласит: “Друзья познаются в беде”. Лишний раз она подтвердилась в бою, о котором идет речь. Когда немецкие автоматчики осыпали батарею градом пуль, был смертельно ранен младший сержант Якунин. Он упал на взгорке. Пули буквально пахали землю вокруг него. Кахетинец Экизашвили прыжками добрался к нему и попытался спасти, но сам получил тяжелое ранение. Кумык Курмышов, также под пулями, поднял себе на плечи раненого разведчика Абохадзе, вынес его из опасного места и надежно укрыл в расселине скал. Героически сражались все наши подразделения. В этом бою героически погиб командир 121-го горнострелкового полка майор Иван Иванович Аршава. Его посмертно наградили орденом Ленина. Сам Андгуладзе получил тогда орден боевого Красного Знамени». (http://fanread.ru/book/301000/?page=50). Отметим, что А.С. Андгуладзе вместе с И.И. Аршавой не служил и не был очевидцем его гибели, почему в его рассказ вкралась неточность. Однако в книге В.Г. Гнеушева и А.Л. Попутько бой с прорвавшимися к штабу немецкими автоматчиками, в котором будто бы погиб И.И. Аршава, никак не датирован. Дата 18 августа 1942 г. как время гибели Аршавы, по всей вероятности, взята из электронного банка данных ОБД «Мемориал» о погибших в годы Великой Отечественной войны. Тамсообщается, в именном списке потерь старшего и высшего начсостава Закавказского фронта по состоянию на 1.11.1942 г.», что И.И. Аршава «убит в бою в период между 18 августа и 10 сентября 1942 г.» (https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50852019).

Отметим, что ОБД «Мемориал» работает в сети Интернет с 10.11.2006. (http://www.soldat.ru/news/834.html) . Автор текста по какой-то причине не обратился к базе награждений электронного архива «Подвиг народа», который был запущен в сети Интернет в апреле 2010 г. (http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/) и содержит информацию о подлинных обстоятельствах гибели И.И. Аршавы. Представляется невероятным, чтобы Серов был знаком с именным списком потерь Закавказского фронта. Поэтому можно предположить, что текст дневниковых записей Серова «За минуту до смерти» писался автором не ранее ноября 2006 г., т. е. через 16 лет после смерти Серова. Их автор мог быть знаком с электронной базой данных ОБД «Мемориал», но не был знаком с электронным архивом «Подвиг народа», появившемся в Интернете в апреле 2010 г.

 

Saistībā ar ritošo vēsturnieka Borisa SOKOLOVA tiesāšanu. – Raoul Wallenberg in Ivan Serov’s Memoir. By Vadim Birstein.

Book launch and opening of Serov exhibition, from left, Medinksy, Serov’s granddaughter, Hinstein on the right, photo from Military History Facebook page, @rvio.ru

Raoul Wallenberg in Ivan Serov’s Memoir

By Vadim Birstein

I have … some doubts in the authenticity of this document [Ivan Serov’s memoir]. It could have been created later, and could have had no relationship to Serov. It is hard to say.
Boris Sokolov, Russian historian, interview on July 14, 2016[1]

The word “killed” has never appeared in any official documents [about Raoul Wallenberg] released from the Soviet side, according to Nikita Petrov, a historian with the Memorial organization in Moscow who specializes in the Stalinist era and Serov himself.[2]

The book [Serov’s memoir] is full of distortions and omissions of important facts.
Gurdrun Persson, Associate Professor, Department of Slavic Languages, Stockholm University, from En bra rysk story – om vi bara kunde lita på den

Redan bokens omslag proklamerar  ”Aleksandr Chinsjtejns projekt”. Vilket projekt? Chinsjtejn döljer inte att publiceringen är ägnad åt att upprätta Serovs – i hans tycke – alltför dåliga rykte. Memoarerna, skriver han, är ”rena Klondyke.”

Chinsjtejn är en politiker och journalist som suttit i duman för Enade Ryssland. Han är känd för att stödja radikala lagförslag i patriotismens anda och har enligt den officiella biografin inte alls ägnat sig åt forskning. Boken är sponsrad av Ryska historiska sällskapet och Ryska militärhistoriska sällskapet, vilka båda står regeringen nära. Upplagan sägs vara på 25 000 exemplar, en astronomiskt hög siffra för denna typ av böcker i Ryssland. (En upplaga på 2000 eller lägre är kutym). Kulturministern Vladimir Medinskij, tillika ordförande i det Militärhistoriska sällskapet, skriver några rader på baksidan till stöd för memoarernas äkthet, men tillägger tvetydigt om sanningshalten: ”Den avgör ni, kära läsare.”

***


Copyright Vadim J. Birstein, New York, NY, September, 2016. Recently the memoir by Ivan Serov, the first KGB Chairman, entitled Notes from a Suitcase, was published in Russia.[3] This is a huge, 702-page-long, volume printed on high-quality paper with numerous illustrations in black and white and color. The goal of this publication was, evidently, to promote, in accordance with the current political trend in Russia, one of the most brutal Checkists (members of Soviet state security organs) of the 1930s-1950s. The memoir contains a chapter on Raoul Wallenberg that has already prompted public commentary from Raoul Wallenberg’s relatives and publication of articles in the New York Times and other papers.[4] However, the content of the chapter raises many questions about the memoir’s reliability.

Raoul Wallenberg in Ivan Serov’s Memoir

 

 
 
%d bloggers like this: