RSS

Latvijas Universitātes 1974. gada vēsturnieku izlaidums. – B. Daukšta arhīva foto.

20 Oct
 F7289086df3b08d9a99745b57e4b8c32cce69cb3

Latvijas Universitātes 1974. gada vēsturnieku izlaidums

Pēdējā rindā 3. no kreisās – fakultātes dekāns Kārlis Počs.
3. rindā 2. no labās – docente Veronika Kanāle

Datējums: 1974 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Bonifācijs Daukšts, facebook

http://latgalesdati.du.lv/persona/1584

Vēsturniekam Kārlim Počam – 80
Atmiņā laiks pirms 40 gadiem, kad jubilārs bija fakultātes dekāns. Mierīgs, lietišķs un saimniecisks.

latgalesdati.du.lv
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: