RSS

Monthly Archives: September 2016

Image

Baigās kazas..

 
Leave a comment

Posted by on 28/09/2016 in Galerija

 

Atceros labās, informatīvās vakaru sarunas par reģiona vēsturi ar Georgu ANDREJEVU 1994.gadā Budapeštā.

IMAGE3164

Toreiz biju LR Ārlietu ministrijas Austrumeiropas nodaļas vadītājs. Vēlāk biju arī LR pilnvarotais lietvedis Ungārijā.

Bildē esmu fonā. Vienam man blakus aizkrāsojuši melnu galvu.

Ungāru presē bildēts esmu maz.

BET. RAKSTĪJU viņiem – protams, ar pseidonīmu.

Tas dažam reiz būs interesanti..

 

Ivans Čičajevs, Višinskis – “risinot” arī Čehoslovākijas un Ungārijas attiecības. 1946.

Attēlu rezultāti vaicājumam “čičajevs”

В преддверии ПМК Будапешт стремился разобраться в общих направлениях советской
внешней политики и особенно ее венгерском векторе. Интерес к этим проблемам прослежи
вается в письме генсека ЦК КПВ Матьяша Ракоши (Розенфельда) Сталину 2 июля 1946 г.
[33, 95—98. old.] Обширный рапорт на эту тему был подготовлен 8 июля 1946 г. секретарем
венгерского посольства в Москве Ференцем Кименьи [24, 18. dok., 61—75. old.]. Неутеши
тельный для Будапешта вывод касательно позиции Москвы по отношению к Венгрии позже
сформулировал Ф. Надь в своих мемуарах, отметив, что СССР не хотел поддерживать госу
дарство, которое он не мог полностью контролировать [17, s. 244].
Что касается чехословацкого руководства, то оно накануне мирной конференции обобщи
ло и суммировало свои претензии к Будапешту и просьбы к Москве в ходе визита в СССР 20—
25 июля 1946 г. Так, 22 июля К. Готвальд, Я. Масарик, В. Клементис, Й. Горак на встрече с
Молотовым, Вышинским, Микояном и Зориным вручили «Чехословацкие примечания к
проекту мирного договора с Венгрией». Были также обсуждены ключевые для Праги положе
ния: использование формулировок, исключающих возможность возрождения венгерского
ревизионизма; обещание Молотова внести этот пункт на обсуждение Комиссии по политичес
ким и территориальным вопросам для Венгрии; просьба Праги к СКК для Венгрии принудить
Будапешт к полному исполнению положений договора об обмене населением от 27 февраля.
При этом Молотов заверил чехов о твердой поддержке советской делегацией на ПМК идеи
дополнительного трансфера [12, dok. č. 113, s. 249].

В тот же день советский посол в Праге
И. А. Чичаев (еще с мая 1945 г. — резидент советской внешней разведки в Чехословакии) не
замедлительно сообщил Вышинскому свои выводы об этих примечаниях: Будапешт должен
отказаться от «идеи Великой Венгрии и всех территориальных требований, которые могли бы
быть на основании Короны Св. Стефана применимы в ущерб Чехословакии» [21, л. 53].

 
Image

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas KGB dublējošās un pat “tribultās” arhīvu lietas?..

IMAGE3120

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2016 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK, GRU

 

Ungārijas 1956.gada revolūcijas varoņdziesma.

 

Jurijs Andropovs kā 1956.gada Ungārijas revolūcijas apspiedējs. Viņu vajājušais “Ungārijas sindroms”. Unikāli fakti

 
1 Comment

Posted by on 27/09/2016 in Biogrāfijas, Galerija, KGB, VDK, GRU

 

Ungārijas 1956.gada sacelšanās kā antikomunistisks karš – mākslas filmā.

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2016 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK, GRU

 

Boriss SOKOLOVS par superspecdienesta – Valsts drošības ministrijas atgriešanos Krievijā..

7567567-q75

Борис Соколов
Историк

Переформирование и переименование спецслужб – дело в российской истории совсем не новое. Сейчас, если верить источникам «Коммерсанта», обсуждается создание на базе ФСБ новой суперспецслужбы – министерства государственной безопасности, в структуру которого могут включить Слежбу внешней разведки(СВР) и Федеральную службу охраны (ФСО).

Возвращение КГБ. К чему может вести новое объединение спецслужб

Переформирование и переименование спецслужб – дело в российской истории совсем не новое

Возвращение КГБ. К чему может вести новое объединение спецслужб

http://kommersant.ru/doc/3093174

 

Tapusi Kabanova un Simindeja grāmata..

Top jauna grāmata par Latvijas, PSRS un pasaules diplomātiju 1930. gados. Mēs esam publicējuši arhīvu dokumentus (Nr 1. – 106.), piecas biogrāfiskas esejas un vairāk nekā 250 curriculum vitae.
«Misija Maskavā. Latvijas diplomātu ziņojumi no PSRS. 1935-1937. Dokumenti un materiāli» = «Миссия в Москве. Донесения латвийских дипломатов из СССР,
1935–1937 гг.: Документы и материалы».

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.
 

Kāds sviests, es domāju, tai Piena ceļa pienā… – Liroepika.

tumblr_odrftl4Z4C1qz6f9yo2_1280.jpg

Trīs meitenēs
es biju iemīlējies.
Mēs viļņos cēlāmies
un kritām putās…

Šai pasaulē
es biju viesis vēlīns,
Un katrā trīsumā
jau nolemtība jutās…

Man kaut ko stāstīja,
Es vārdiem neticēju,
Un rotaļājās laiskā pieskārienā
Tā pasaule,
kas likās nezūdama,
Bet zuda –
līdz ar mums –
pa mirklim
un pa dienām.

Man kaut ko stāstīja,
Nekam es neticēju…

Kāds sviests, es domāju,
Tai Piena ceļa pienā…

 
 
%d bloggers like this: