RSS

Kā čekistiskais literātu uzraugs Arvīds GRIGULIS plosījās Vēstures un filoloģijas fakultātē 1970.gadā.

31 Jul

No B. Daukšta nepublicētajām Universitātes laika dienasgrāmatām

1970.gada 14.maijā
Rīga, LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē

…eju uz 4.auditoriju klausīties Arvīda Griguļa referātu „Par mūsdienu latviešu padomju dzeju un tās idejiskajiem uzdevumiem” – kaut kas tāds līdzīgs. (…)
Nenāk laikus – nokavē. 4.00. Valeinis. Aizmugurē Eihvalds. (…) Referāts domāts jaunautoriem. (…) Dod parakstīties lapu – parakstos par piedalīšanos. Ezim līdzīgs puisis ievada. Eihvalds aizmugurē pieraksta. (…)

Grigulis :
„Es, Čaks, Plaudis, Lukss, Ādamsons vēlāk… Un epigoņi.

Mūza lido četrstūrī … (Kā!?- B.D.)”
„Nacionālisma „vispār” nav – ir tikai buržuāziskais nacionālisms – tā Ļeņins teica ”.
Misiņa blakus Eihvaldam.

„Zemapziņa nekārtībā mūsu fakultātē!”

„Lielāks gods tam, kas „ieiet sevī”, nevis sabiedrībā (mājiens?). Konjunktūra uz nacionāliem dzejoļiem. „Es varu, citi nevar…” Tā noiet no skatuves Vizma Belševica… Nacionālismā… Pretpadomju opozīcijā nonāk (!!!!!).

Padomju iekārtas lāpītāji. Nostājas pat pret padomju sistēmu. Maskavā – izlase, te iznāca – tikai palamāja.

Amerikā kongresā 1 dienu tikai Belševicas dzejai vien veltī… Belševica – saglabājusi mazo Jēziņu. Latviešu nodevēju tauta. – Roma – Maskava. (…)
***
Seko LIELS ŠAUSMU GABALS PAR BELŠEVICAS “TĒVA LIETU” (…) it kā “spravkas” no KGB materiāliem (?).
***
Viņai (Belševicai) ir vesela draudze – lai viņu „pasargātu”. Belševica saka – esot aizspiesta rīkle – „kaut ko zin”… Līvena arī… un nav vienīgā.”

„Regulāri parādās divdomības.

Rīgas rajona avīzē Māris Čaklais (ārzemēs nopircis puķainu kreklu – foto) – dzejoļi pilni ar divdomībām, kas noniecina padomju dzīvi. (Ak, Dievs!)

„Jaunos elkus saplosīs” – (domā, ka) nāks Lāčplēsis, kas plosīs komunismu!

„Prieka vakars” – Gr.(igulis) speciāli lasa slikti (…) Vesela lappuse – tiem, kam adresēts, saprotot. (…)

Politiskās divdomības.”
Bergmanis – grib nākt uz vēsturniekiem, darbā nekur neturas ilgāk par 2 mēnešiem. Par savu  „Sūds” tīksminās…metro to rindai nolasa. (…)

Nodevis dzejoļu grāmatiņu „Dāvājiet man tīru sniegu!” – formas triki, Rietumvācija, valodas triki no ārzemēm… suņa ēna uz pieres… līdz pāriet uz balsieniem…

Dzejoļi pret birokrātiem – tas jau izveidojas par sabiedriskās iekārtas kritiku… Vērsties pret kaut ko var tikai, ja ir labs poētisks ideāls. Šim ideālam jābūt – ceļam uz komunismu!…
O. Vācietis izšķiežas šaujot pa tukšiem mērķiem.
Slikti, ka rodas mazi Ziedonīši.

Var jau paālēties, lai jaunu ievērotu, bet tālāk jāiet dziļumā!!!”

Eju projām. Vakarā ļoti liela nekā nedarīšana…

 

One response to “Kā čekistiskais literātu uzraugs Arvīds GRIGULIS plosījās Vēstures un filoloģijas fakultātē 1970.gadā.

 
%d bloggers like this: