RSS

LVV arhīva Specfonds. Vēsturnieka “darba burtnīcas” cauršūtais, aizzieģēlētais un vēl LVU t.s. 1.daļā izgraizītais piemērs.

26 May

Image1103Image1101Image1100Image1098

Image1104
Čekas cenzēts un pārcenzēts,  okupācijas uzraugu izgriezts un žiletēts, visvairāk vēstures zinātniskai izpētei noderīgais publicēšanai līdz sīkumam draudīgi aizliegts.. Bet.
Zīmogs 1980.gadu sākumā bija no sarkanas krāsas zīmoglakas, ar labi saredzamu uzrakstu.
Tālaika pētnieks principā no pieredzes zināja, kādu informāciju čeka izņems un neļaus izmantot, – piemēram, pat tikai citēt zinātniskā darbā. Tāpēc šāda rakstura infu glabāja prātā, fenomeni – fotografēja redzes atmiņā, un izdomāja, kā šifrēt  līdzņemšanai vai citādā ceļā sev saglabāt zināšanai un “nenoskārstai vajdzībai”.

К. В. Лютова
СПЕЦХРАН БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУКИз истории секретных фондов

ВВЕДЕНИЕ

О библиотечных спецхранах (отделах специального хранения или отделах специальных фондов) до конца 80-х гг. в печати не упоминалось. Об их существовании знали читатели крупных научных и публичных библиотек – одни, очень немногие, потому, что были допущены к работе с запрещенной литературой (строго по профилю своей деятельности), другие – понаслышке, не имея права без особого разрешения заходить в читальные залы засекреченных отделов.

Официально спецхранов в библиотеках как бы и не было вовсе. В расписаниях работы библиотек для читателей спецхраны обычно не назывались, не было их ни в указателях помещений, ни в открытых телефонных справочниках, о них не писалось в библиотечной печати. Слова “спецхран” нет ни в учебниках по библиотековедению, ни в словарях библиотечных терминов, ни в энциклопедиях. А они – спецхраны – были, функционировали почти 70 лет и накопили изрядные, во многом уникальные фонды.

Нельзя было говорить или писать и о цензуре, породившей спецхраны, ее тоже как бы не существовало. Только в феврале 1986 г., отвечая на вопросы французской газеты “Юманите”, М.С. Горбачев признал, что в нашей стране есть цензура. [1] Еще раньше, в 1967 г., о цензуре советской литературы начал писать А.И. Солженицын – “Бодался теленок с дубом”. Высланный в 1974 г. за границу, он продолжал работу над этой книгой и в 1975 г. опубликовал ее в Париже в издательстве “YMCA-Press” [2] В 1991 г. она появилась на страницах журнала “Новый мир”.

 

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: