RSS

VDK dokumentu pētniece Signe Raudive: “Jaunais autors” versus “Jaunais padomju autors”. – Latvijas Padomju rakstnieku savienība: no rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam.

18 Mar

Signe RAUDIVE

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte, filoloģijas bakalaure

Kristīnes Jarinovskas foto.

http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/39264/

***

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija publicē Latvijas Universitātes studentes, VDK pētnieces, filoloģijas bakalaures Signes Raudives analīzi “Latvijas Padomju rakstnieku savienība: no rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam: «Jaunais autors» versus «Jaunais padomju autors». Latvijas Padomju rakstnieku savienības Jauno autoru darba organizēšanas komisijas un jauno literātu apvienību darbība (1945 – 1968)” par Valsts drošības komitejas dokumentāro mantojumu.

Izstrādāts filoloģijas zinātņu doktores Evas Eglājas-Kristsones zinātniskajā vadībā.

***

Pētījuma izstrādes gaitā apzinātie Rīgas jauno autoru apvienības biroja un kopsapulču protokoli, dalībnieku saraksti, kā arī LPSR Rakstnieku savienības valdes un sekretariāta protokoli sniedz norādes uz LKP CK interesi par jauno autoru darbību.

Ir iespējams izsekot jauno autoru uzraudzības mehānismam, kura zemākās instances veido sarakstes ar literārajiem konsultantiem un dalība jauno autoru apvienību darbībā, kuras pakļautas vietējiem laikrakstiem vai LKP komitejām, bet augstākās – komisijai darbam ar jaunajiem autoriem, PRS valdei, LĻKJS un LKP CK.

***

Starp citu, sīkums,

arī šeit (ŠIE) “izslēdzēji” – 1970.gadu beigās –

B. Daukštu “IZSLĒDZA”!!!

Skat. tekstā

***

47       Vienlaikus vēlāk ir zināmi arī gadījumi, kad

no Rīgas jauno literātu apvienības izslēdza personas, kas nekad nebija bijuši tās biedri,

piemēram, šādi izslēdza Bonifāciju Daukštu (1950). Red. piez.

 

 

 

 

One response to “VDK dokumentu pētniece Signe Raudive: “Jaunais autors” versus “Jaunais padomju autors”. – Latvijas Padomju rakstnieku savienība: no rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam.

 
%d bloggers like this: