RSS

Vēsturnieks Gatis LIEPIŅŠ analizē Latvijas Valsts arhīva t.s. FILTRĀCIJAS fonda lietas.

15 Mar
LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas asistents Gatis Liepiņš 2015 gada 20. augusta LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas simpozijā Kristapa Morberga namā Jūrmalā. Kristīnes Jarinovskas foto.

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas asistents Gatis Liepiņš
2015 gada 20. augusta LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas simpozijā Kristapa Morberga namā Jūrmalā.
Kristīnes Jarinovskas foto.
 

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija publicē LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas asistenta B. hist. Gata Liepiņa veikto Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva fonda dokumentu analīzi  «Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Iekšlietu Tautas komisariāta pārbaudes un filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas». Komisijas priekšsēdētāja vietniece, juridisko zinātņu doktore Kristīne Jarinovska uzsver – šī faktiski ir viena no lielākajām represēto kategorijām, arī viena no vismazāk pētītajām.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristīne Jarinovska raksta:

“Lai nebūtu pārpratumu, čekas represiju upuri nav tie vairāk nekā 5000 slepeno ārštata aģentu, kuru kartītes atrodas Satversmes aizsardzības birojā.

Plašākā dokumentu kolekcija pieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā, kas ir nepieejama nevis slepenības režīma, bet gan apjoma dēļ.

Kopējais ar čekas represijām saistīto fondu lietu apjoms ir 152 842 lietas un 1 257 miljoni kartīšu.

Spilgts ir aprēķins, ka, nemainoties tagad šim nolūkam paredzētajam finansējumam, čekas dokumentu digitalizācija tiktu pabeigta un kļūtu brīvi pieejama ikvienam Latvijas pilsonim, kurš, piemēram, cietis staļiniskajās zvērībās vai ticis ierobežots, sodīts vai citādi represēts brežņeviskās stagnācijas laikā,… 2097.gadā – aptuveni Latvijas Republikas simt astoņdesmitās gadadienas priekšvakarā.

Konkrēti piemēri: Latvijas Valsts arhīva fonds Nr. 1821 „PSRS IeTK Pārbaudes filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas” ietver 58 tūkstošus 451 lietas, kuras atrodas uz 642 961 lapām. Varbūt neuzsvērta, bet šī ir viena no lielākajām represēto kategorijām. Šīs vairāk nekā pusmiljonu lapas nav vis nekāda periodika, kurā ir konkrēts katra numura lappušu skaits, kurā ir konkrēts tipogrāfijas formāts, kuru var ielikt skanēšanas automātā un nospiest podziņu. Lietas ir atšķirīgas, lietās esošo dokumentu skaits pašsaprotami ir atšķirīgs, lietās lietotais papīrs ir atšķirīgs, tāpat tinte, rakstāmmašīnas, zīmuļi, lietas ir dziestošas, ir lietas uz balējoša, dziestoša papīra.

Šis vairāk nekā pusmiljons ir jāsakārto ar zinoša, lietpratīga cilvēka rokām. Ievērojot iepriekš minēto, lietu aprakstīšanas un ievades izmaksas 22 tūkstošu eiro apmērā, skanēšanas 49 tūkstošu eiro, kā arī kartotēkas ievadīšanas datu bāzē 72 tūkstoši eiro nešķiet pārspīlētas. Kopējās izmaksas, lai saglabātu pieejamus sabiedrībai, zinātnei un patiesībai likteņus filtrācijā pēc Otrā pasaules kara, ir 148 tūkstoši eiro.” (Jarinovska, K. Kolektīvās atmiņas zudums – čekas ēna mūsdienās.)

***

Gata Liepiņa atrastais dokuments par aktieri HARIJU LIEPIŅU.

http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/39170/

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: