RSS

Par Albertu LIEPU un Ivaru ĶEZBERI. No Dr. hist. Argitas DAUDZES promocijas darba.

18 Feb
Григорьев Борис - Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода скачать бесплатно

Рейтинг:
1 2 3 4 5
(0)
Автор: Григорьев Борис
Название: Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода
Жанр: Биографии и Мемуары
Издательский дом: Молодая гвардия
Год издания: 2004
Аннотация:… автору этой книги, несомненно, удалось, основываясь на собственном Оперативном опыте и на опыте коллег, дать максимально объективную картину жизни сотрудника советской разведки 60–90-х годов XX века.

Путешествуя «с черного хода» по скандинавским странам, устраивая в пути привалы, чтобы поразмышлять над проблемами Службы внешней разведки, вдумчивый читатель, добравшись вслед за автором до родных берегов, по достоинству оценит и книгу, и такую непростую жизнь бойца невидимого фронта.

“Savus kolēģus PSRS vēstniecībā Zviedrijā latviešu tautības padomju diplomātus –
Albertu Liepu un Ivaru Ķezberi – piemin padomju drošības dienestu darbinieks
Boriss Grigorjevs grāmatā “Padomju izlūka ikdienas dzīve”.

Viņš raksta, ka
Padomju Latvijas un Padomju Igaunijas republikām bijušas viena līdz divu cilvēku
kvotas( atašeji un trešie sekretāri) PSRS vēstniecībās Kopenhāgenā, Oslo,
Stokholmā un Helsinkos. Lielā mērā šīs vietas viņiem tikušas piešķirtas tādēļ, ka
Ziemeļu valstīs dzīvoja ievērojamas latviešu un igauņu kolonijas. Kultūras sakaru
uzturēšanai ar tām, labāk bijis izmantot šo tautu pārstāvjus.

No 1977. līdz 1982.gadam B.Grigorjevs oficiāli bija padomju vēstniecības Otrais sekretārs,

viņa darbistabas biedri bijuši latviešu kolēģi Alberts Liepa un Ivars Ķezbers.

Abi tiek raksturoti kā uzticami darba biedri, uz kuriem viņš varējis paļauties.

2005.gada 27.septembra intervijā zviedru laikrakstam Metro sakarā ar atmiņu grāmatas publicēšanu,
Grigorjevs atļauj sevi saukt par spiegu, bet uzsver, ka dienesta uzdevumus Zviedrijā 70.-80.gados neatklās,
jo nevēlas līdzināties VDK ģenerālim Oļegam Kaluginam..

B.Grigorjevs raksturo I.Ķezberi kā dedzīgu dzīvespriecīgu brunetu, kurš vairāk līdzinājies moldāvam
nekā ziemeļu tautas pārstāvim. Bijis ekspansīvs un nedaudz haotisks kā visi komjauniešu darbinieki. Pratis
labi saprasties ar visiem vēstniecībā un ārpus tās.”

 

 

One response to “Par Albertu LIEPU un Ivaru ĶEZBERI. No Dr. hist. Argitas DAUDZES promocijas darba.

 
%d bloggers like this: