RSS

B. Daukšts kā Latvijas oficiālās delegācijas vadītājs vietējās planētas Atomaģentūrā. Iepriekšējā gadsimtā.

14 Feb

IMAGE0740

22. marts – Pasaules Ūdens diena

Ūdens ir mūsu planētas dzīvības avots. Spēcīgs un trausls vienlaicīgi. Visai cilvēcei kopā ir jārūpējas, lai tas saglabātos tīrs un dzirkstošs. Tāpēc no 1992. gada pēc UNESCO ierosinājuma pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Tās mērķis ir vērs pasaules valstu valdību, kopienu, institūciju un arī katra cilvēka uzmanību uz jautājumiem, kas skar planētas ūdens resursu saglabāšanu un attīstību.
Katru gadu Pasaules ūdens dienas tematiskais uzsvars tiek likts uz kādu aktuālu, ar ūdens apsaimniekošanu saistītu jautājumu. Tā, piemēram, 2011. gada tēma bija Ūdens pilsētā – ūdens ceļš, kustība un mijiedarbība”. Savukārt 2012. gada tēma Ūdens un pārtikas drošība” vērš uzmanību uz ūdeni, kā uz pārtikas pagatavošanas pamatu. Pasaulē dzīvo 7 miljardi cilvēku , no kuriem katrs dienā izdzer vidēji no 2 līdz 4 litriem. Taču daudz vairāk ūdens tiek iztērēts pārtikas ražošanai. Tā, piemēram, lai līdz patērētājam nonāktu 1 kg liellopu gaļas, tiek iztērēts 15. 000 litri ūdens. Kilograms kviešu “izdzer” 1.500 litrus. Ko un kā darīt, lai samazināt ūdens patēriņa slogu pārtikas produktu ražošanā un pagatavošanā skaidro Pasaules Ūdens dienas 2012 informatīvā kampaņa.

***

Mūsu Čakam, šorīt atminos, bija tāds, noskaņai nepiederīgs, ne jautrs dzejojums:

Kā man kopā savilkt galus,

Ja man viss uz ūdens balstās…

***

Vīnē toreiz jau nu viss nebalstījās tikai uz ūdeni.

ANO centra svētkos, kā redzams ielūgumā, Vīnei raksturīgā garā vienlīdz tika apjūsmoti abi divi galvenie dzīvības eliksīri – gan Vīns, gan Ūdens!

Svētki bija jauki, piedalījās arī pats bijušais ANO ģenerālsekretārs Dr. Kurts Valdheims.

Viņa meita, labi padzīvojusi valdonīga dāma, vispasaules konferenču aprūpētāja un protokola šefiene, mums ar Puiku neslēpti simpatizēja. Todien starp čalām viņa man pačukstēja acīmredzamu noslēpumu – par Atomaģentūras šefa, vēlākā Ēģiptes prezidenta kandidāta Baradeja jauno brūti no Dienvidamerikas…

 

One response to “B. Daukšts kā Latvijas oficiālās delegācijas vadītājs vietējās planētas Atomaģentūrā. Iepriekšējā gadsimtā.

 
%d bloggers like this: