RSS

Sandrs RĪGA. – Ekumeniskās kustības pamatlicējs PSRS, ieslodzījumos nīcinātais brīvais kristietis, draugs likteņu saistībā.

27 Oct

Vienotība daudzveidībā bija jaunā mākslinieka un kristieša Sandra Rīgas devīze, kad viņš 1971.gada 13.oktobrī komunālajā dzīvoklī Rīgā sapulcēja līdzīgi domājošos no visas Padomju Savienības, lai pagrīdē dibinātu ekumenisko kustību (oikumenē sengrieķu valodā – apdzīvotā zeme). Ekumenu mērķi nebija politiski, viņi aicināja dažādu konfesiju ticīgos uz kopējiem evaņģēlija lasījumiem, lūgšanām. Ekumeni sāka izdot žurnālu Priziv par kristīgām tēmām. Tas pagrīdē iznāca no 1971. līdz 1984.gadam. Tagad izdevuma kopijas glabājas ASV Stenfordas Universitātes bibliotēkā.

SANDRS RĪGA (ROTBERGS) (dzimis 1939. gadā Rīgā) – mākslinieks, literāts, disidents, garīgais līderis.

KGB vajāto Ekumenisko kustību kopā ar domubiedriem no Ukrainas, Baltijas un  – visas padomju pakļautības telpas plašumā –  aizsāka 1971. gadā Maskavā, organizējot neformālas tikšanās un izdodot reliģiski filozofisku “samizdata” žurnālu Priziv (Aicinājums; 1971 – 1996).

Laikā no 1984 – 1987. gadam Sandrs Rīga bija apcietinājumā par reliģijas propagandu – Tālajos Austrumos, Sibīrijā.

***

Manas mātes krusttēva dēls – Latvijas kara lidotājs Bonifācijs MAZURS no Aglonas – bija viņa mātes pirmā mīla.

Viņa piemiņai par godu dots mans vārds. 

Gājis bojā 1929. gadā Spilves gaisa laukos, izpildot “nāves cilpu” – izmēģinot jaunu Latvijai iegādātu lidmašīnu.

***

Brīvie kristieši padomju okupācijas laika pretošanās kustībā Latvijā..”

http://gramata21.vip.lv/userseng/riga_sandrs_eng?language=en

LifeNews.lv: Сандр Рига: «Есть солнце, вот вам и Рождество!»
/…/sandrs-riga-esty-solnce-…
Dec 28, 2011 – Сандр Рига – некогда простой богемный парень, ставший затем лидером экуменического движения в бывшем СССР, диссидент, …

Ekumenisms (grieķu: oikoumene – “apdzīvotā pasaule”) ir kustība kristietībā, kas vērsta uz vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu un visu konfesiju tuvināšanos. Plašākā nozīmē ar ekumenismu dažreiz apzīmē Ābrama reliģiju kristietības, jūdaisma un islāma vienotību.

Ekumenisms Padomju Savienībā sākās laikā, kad arī citviet pasaulē ticīgie meklēja atgriezties pie kristietības sākumiem, pie vienotas, nedalītas kristietības. Padomju Savienībā ekumenisms apvienoja cilvēkus, kas meklēja garīgu brīvību: dažādu konfesiju ticīgos, mākslas un citu radošo jomu pārstāvjus, disidentus, hipijus, arī bohēmistus, neformāļus.

Ekumene ir jauna pieeja reliģijai, nevis jauna reliģija, tā ir pieeja, kas nojauc barjeras. Mūs interesēja patiesība, kas ir visumiska, bet ne abstrakta, tāda, kas iet caur personību, caur cilvēku – dzīva patiesība. Ekumene – tā ir dzīves māksla.

http://old2.lcca.lv/?page_id=948

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: