Otwarcie znajdujących się na Ukrainie archiwów NKWD i KGB może być przełomem dla badaczy historii Ukrainy, Polski, a nawet obszaru całego byłego ZSRR – ocenił podczas wizyty w Kijowie Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.