RSS

Par katoļu solidaritāti un vectēva brāļa ģimenes īpašo lomu Aglonas baznīcas likvidēšanas draudos. Saraustītas atmiņas.

25 Aug

Aglonas baznīcas glābšana no iznīcības – padomju okupācijas, “komunisma tiešas celtniecības” trakumā. —– Oficiālie notikumu pieminējumi LR medijos. Valsts prezidenta G. Ulmaņa informēšana vizītē Aglonā.. –  Dzimtas un Latgales katoliskās solidaritātes un organizētības brīnumu lieta.

Skats uz Leitāniem no Sekļa Daukštiem jeb no Daukstīm. B.Daukšta foto.

Precīzāk – V. un S. Daukštu ģimene. Vecātēva brālis un viņa loks.
Tālaika apstākļiem vienkārši neaptverami cipari.

Rokraksta piezīmes laikraksta izgriezuma tekstā saglabājušās no 1990. gadiem, neautorizētas.

Skats uz manām aizezera Daukstīm –

no vēsturiskās fantastiskās vislatgaliskās vienas, visu izšķirošās nakts ziedošanas krustceļiem Leitānos,

kur, kā nojauš, pēkšņi ieradās desmitiem auto no Latgales un visas Latvijas, desmitiem cilvēku, lai atvestu savu daļu?

Baznīcas slēgšana apstājas, Rīga un Maskava saminstinās, varas un KGB neizpratne, kā rīkoties, bet iegūts laiks un baznīcas saglabāšana, palikšana?

Formāli draudze ieguva kolektīvas baznīcas ēkas izmantošanas tiesības? Un kā notikumi risinājās vēlāk?

Kas īsti toreiz notika? Dokumentus, KGB lietas!

Nezinīši nezina, palikušie zinīši klusē, čekas dokumenti slēpjas Uļjanovskā?

Vai LOIB u.c. organizācijas un komisijas mēģinās ieskatīties šajā gandrīz vai noklusētajā, bet ārkārtīgi zīmīgajā padomju okupācijas laika Latgales garīgās pretestības lietā un milzu summas liktenī?
Vai kāds ir izvērtējis šo notikumu mērogu, nozīmi un atsevišķu personu lomu?
Kam, par ko un kā būtu jāpateicas, ja vispār…

Manā preses izgriezumu arhīvā pazudis attiecīgā “Latvijas Vēstneša” precīzs datums. Bet viss atnāks.

Skat. 31.lpp.

 

One response to “Par katoļu solidaritāti un vectēva brāļa ģimenes īpašo lomu Aglonas baznīcas likvidēšanas draudos. Saraustītas atmiņas.

 
%d bloggers like this: