RSS

Rīt sāksies biedrības “Intelekts” dižais trīsdienu SIMPOZIJS “AKTĪVA TAGADNE”! – Plašs atbalsts.

03 Aug

Labdien, cienītas dāmas un godāti kungi!
Jūs jau esat informēti, ka biedrība “Intelekts” no š.g. 5. līdz 7. augustam noturēs vēsturnieku, kultūras zinātāju un filozofu simpoziju “Aktīva tagadne”.
Simpozija nolūks – analizēt Latvijas vēstures zinātnes, kulturoloģijas un filozofijas pašreizējo stāvokli, veicināt šo nozaru sadarbību. Tālab tiks iztirzāti trīs galvenie jautājumu loki:
1. Akts (action) – vara, nevarība un varmācība. Aktīvs laiks, atmiņa, “neatminami laiki” un dažādas vēstures filozofijas, kas ir (vai nav) iestrādātas Latvijas historiogrāfijā;
2. Aktīva laika (bībeliskā motīva „laiks ir tuvu”) izpausmes avangarda mākslā; Andreja Kurcija apcerējums “Aktīva māksla” mūsdienu kultūras sakarībās;
3. Laikmetīgu komunikācijas stratēģiju meklējumi. Diskursu teorijas un to lietojamība mūsdienu aktuālo norišu analīzē.
Trīs dienās varētu (ja mums izdosies par to vienoties) notikt pa 3 sēdēm dienā, – kopā 9 nodarbības. Rezultātus iecerēts publicēt grāmatā, kuras virsraksts varētu būt Aktīva tagadne “iz laikiem neatminamiem”: Mātes vārdi – Tēva vārdi – Meitu un Dēlu vārdi.

Uzaicinātie dalībnieki:
1. Andrejs Balodis (filozofs), – akadēmiski pētījumi par atmiņas un laika filozofiju un par Latvijas filozofijas vēsturi.
2. Dagmāra Beitnere-LeGalla (vēsturniece un socioloģe), – pētījumi kultūras socioloģijā un vēstures filozofijā, monogrāfija „Mēs, zemnieku tauta? Pašreference latviešu kultūras paradigmā” (2012).
3. Raimonds Briedis (Kultūras un literatūras vēsturnieks, literatūrzinātnieks), – monogrāfijas:
“Teksta cenzūras īsais kurss : prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010).“Latviešu romānu rādītājs, 1873-2013 (2014).“Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā” (2006) 2 sēj.Līdzautors: “Latviešu literatūras vēsture” 3 sējumos (2001).
4. Bonifācijs Daukšts (vēsturnieks, diplomāts un literāts), – pētījumi par kultūras un izlūkdienestu vēsturi, grāmatas „Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām” (2012, 2015), „Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija” (2012).
5. Ainārs Kamoliņš (filozofs un mākslas pētnieks), – pētījumi filozofijā, latviešu mākslas vēsturē un teorijā; grāmata „Dienasgrāmatas: Spinozas poētika” (2014).
6. Āris Puriņš (vēsturnieks), – publikācijas par Latvijas ekonomikas, naudas un bankas vēsturi, vēsturfilozofiski nozīmīga monogrāfija „Andrievs Niedra. Četri gadi un viss mūžs” (2005).
7. Māra Rubene (profesore, Latvijas estētikas asociācijas vadītāja), – publikācijas par mūsdienu franču filozofiju, fenomenoloģiju, estētiku, ētiku un vēstures filozofiju; monogrāfijas „No tagadnes uz tagadni” (1995) un „Aisthēsis – Mimēsis – Theōria” (2010).
8. Jānis Taurens (filozofs un mākslas teorētiķis), – pētījumi kultūras semiotikā, monogrāfija „Konceptuālisms Latvijā: domāšanas priekšnosacījumi” (2014).
9. Guna Zelmene – pasākuma direktore rīkotāja un mediatore.
10. Ansis Zunde (filozofs, pasākuma kreatīvās daļas vadītājs), – publikācijas filozofijas vēsturē, estētikā, ētikā, diskursu analīzē; monogrāfija „Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns un žižeks latviešu „lirozofiskajā gambītā”” (2001)
Simpozija norises vieta – lauku māja “Ķempēni” http://www.kempeni.lv/index.html
“Ķempēni” atrodas 4 km no Ēveles centra. Attālumi no pilsētām: Rīga – 140 km, Strenči – 16 km, Valmiera – 32 km, Valka – 40 km, Rūjiena – 32 km.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: