RSS

KATIŅA un LATVIEŠI.

03 Apr

 

Bonfoto:
POLIJĀ. Vēstures laika centrā.
Trīs latviešu vēsturnieki kādā no 1980. – 1990. gadu mijas konferencēm Šcecinas Universitātē.
Katru reizi, oficiāli vai pusoficiāli, vienmēr tika skarts Katiņas nozieguma jautājums, un paradoksālā kārtā brīvāk par tā dziļāko būtību nereti varēja uzdrošināties runāt poļu iestādēm nepakļautie ārzemju viesi, tostarp mēs, no Latvijas.

Pirmais no kreisās rindā, gaišā kreklā, slavenais profesors Antonijs GIZA – sadarbībā ar viņu pseidonīma aizsegā publicēju vairākus plaši noskanējušus rakstus… kontinentālajā Eiropā, Latvijā un citurienē.

***

Nevienu Simindeju apsaukāšanās ne pie kā laba nenoved. – Kurš ir “историк по особым поручениям…” ?

Šitā te Maskavas Simindejs par mani rakstīja un vēl visādi īpaši apsaukājās http://www.rosvesty.ru/1846/interes/2109-latviiskaya-kuzniza-mifov/

Для придания достоверности историческим фальшивкам некоторые латвийские авторы любят ссылаться на зарубежных коллег.

Так, Бонифаций Даукштс, «историк по особым поручениям (…)”

в газете «Диена» за 15 апреля 2006 года опубликовал статью о якобы существовавшем совместном центре подготовки офицеров НКВД и гестапо.

***

Так, Бонифаций Даукштс, «историк по особым поручениям» МИД и специальных служб ЛР, в газете «Диена» за 15 апреля 2006 года опубликовал статью о якобы существовавшем совместном центре подготовки офицеров НКВД и гестапо, выпускники которого потом «поочередно оккупировали» Латвию.

Интересно, что в попытке представить советско-германские контакты спецслужбистов на разделительной линии в Польше в 1939 – 1940 годах чем-то большим, нежели то, чем в условиях прочного мира занимаются погрануполномоченные, автор ссылается на Н.Лебедеву, «коллегу иностранного члена Латвийской комиссии историков А.О. Чубарьяна».

 

 

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: