RSS

Absolūtas tēzes pielekšanai – tiem, kas aizvien vēl nehā nesaprot par VDK izpētes komisijas ex originis atšķirīgo BŪTĪBU!

03 Apr

Vai šī komisija ir līdzīga Jāņa Tomeļa vadītajai Okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisijai?

Nē. “Zaudējumu komisija” ir starpresoru darba grupa, tikai koordinē. “VDK komisija”

pati ir neatkarīgu zinātnieku pētniecības institūcija.

Komisijas ir dažādas – sākot ar EK, beidzot ar SPRK –  tas saturu nenosaka. Vārdu “starpdisciplinārs” normatīvajos aktos lieto tikai attiecībā uz zinātņu nozarēm, ne resoriem.

Kas jāizdara, lai sāktos normāls darbs?

Budžetā jāprecizē kods uz transfertu atvasinātām publiskām personām, bet

rīkojumā jāaizstāj tieslietu ministrs ar Latvijas Vēstures institūtu,

kā to lūdz šobrīd nozares akadēmiķi un vienbalsīgi pati komisija.

No Dr.iur. K. Jarinovskas intervijas

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: