RSS

Monthly Archives: September 2014

RAINIM no laika gala vistuvākā un mīļākā zinātne bija VĒSTURE! – Zināt pagātni ir zināt nākotni! – (Šodien atsākas KOMISIJA!)

RAINIS

Par sevi un  vēstures zinātni

***

„Vēsture no visām zinātnēm man bija no laika gala vistuvākā un mīļākā,

tagad man viņa atmaksāja par to.

Zināt pagātni ir zināt nākotni;

es zināju, ka mums jānāk labai nākotnei, es bēdājos, bet

neizsamisu un teicu to citiem, un bija labi.”

***

 Rainis. Kastaņola. Rīga, A.Gulbja apgādībā, 1928, 82.lpp.

 

Viena izteiksmīga – mana “pret – pad – sistēmas”, papildus darītā DARBA GRĀMATIŅA no pad. okupācijas laika.

Kur nobāzta?

Arī – maizes darba.. bet oficiāli – “pretpadomju, pretlikumīgā” – darba grāmatiņa okupācijas laikā.

Izstādei “Oriģināli” reiz tiku piedāvajis šo (manu “klona”) darba grāmatiņu.

Tāda likumīgi drīkstēja būt tikai VIENA, tās sākuma puse obligāti  tika aizpildīta krievu valodā, bet otra, no vidus,  – latviski.

Kā jebkurš patiesi cerīgs inteliģents tajos laikos, esmu, protams, melnās miesās strādājis arī kurinātāja darbu (pat 2 slodzes!) –  un vēl nosacītā pagrīdē. Jo, –  raugi, – katru rītu toreiz stundām skaldīju malku tagadējā Barikāžu muzeja mājas pagrabā Krāmu ielā; un iznēsāju to ikreiz pie kādā 28 apaļām cilindru krāsnīm piecos stāvos. Visādi fiziski attīstījos. Pie tam – darīju to arī pretējā namā, ielas otrā pusē – kur tagad restorāns “Neiburgs”. Vienmēr atcerēšos šo Lauksaimniecības neklātienes tehnikuma siltumam veltīto laiku!

P.S. “Nelikumīgā” kārtā toreiz labi  papildināju savu bibliotēku, jo bija uznācis periods, kad cenzūra atgādāja krāsnī  liekamu  sēriju,  viņuprāt, t.s. makulatūras literatūras  – sadedzināmu avīžu un grāmatu. Re ku, daža izglābta vēl lepni stāv (ne tikai manā) plauktā!

Protams, esmu bijis arī, tā teikt, MEHĀNIĶIS GAVRILOVS Centrālajā riteņbraukšanas klubā.

Šī darba grāmatiņa liecina, ka (vienlaikus ar savas dzejas darbības plašāku sākumu) esmu vadījis Bauskas Novadpētniecības un MĀKSLAS muzeja FILIĀLI. Neatceros tikai – kādu. Varbūt kāds atcerēsies?

Dokumentāli apliecinājumi citā, pašā oficālākajā darba grāmatiņā par manu rosmīgo vēstures skolotāja darbu 16. profenē  – pie šuvējām, 4. vakara skolā – pie tābraucējiem,  “Ikarusu” šoferiem utt. – lai nu šoreiz izpaliek.

Īpaši gan atminos radošo darbu OFICIANŠU vakarenē. Bija tāds piepildīts laiks, kad, ieejot vai katrā Rīgas restorānā, jau uz sliekšņa pretī skanēja sekmīgas  (esošas vai bijušas) skolnieces  izsauciens – “Mans skolotājs atnāca!”

Tagad vairs reti.

 
Leave a comment

Posted by on 11/09/2014 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

ANO gatavojas dzēst KRIEVU valodu – noņemot tai oficiālo un darba valodas statusu.

ООН собирается лишить русский язык статуса официального и рабочего языка организации
Как объясняет Джим Ноланд, сотрудник “Гарвард Лингвистик Ресеч Груп”, которая предоставляла ООН консультации по данному вопросу, русский стал рабочим языком ООН только под давлением со стороны СССР во время создания организации. На самом же деле он никогда не заслуживал такого статуса.

US-478-0108

Ситуация была более или менее объяснимой, пока существовал так называемый “восточный блок”, в странах которого изучали русский язык. Сейчас же страны Центральной и Восточной Европы, некогда бывшие сателлитами СССР, более не уделяют внимания изучению русского языка. Даже в Болгарии и Сербии – традиционно наиболее пророссийских странах Европы – на сегодняшний день отсутствуют государственные программы изучения русского языка.

Молодежь даже в странах бывшего СССР все меньше знает русский и все больше – английский. Кое-как русский еще выживает на Украине, но это ненадолго, поскольку русско-украинская война нанесла сокрушительный удар по дружбе двух народов.

Таким образом, ареалом распространения русского языка уже через 5 лет останутся только Россия, Белоруссия и частично Казахстан. А это не тянет на причины оставлять русский рабочим языком ООН, говорит Джим Ноланд. Поэтому уже сейчас организация планирует отменить часть положений устава, устанавливающих статус языков.

Место русского в системе официальных и рабочих языков органов ООН могут занять португальский и бенгали либо же эсперанто, сообщает NJTimes.

 
Leave a comment

Posted by on 11/09/2014 in Aktuāls todien

 

Uz ielām rudenis

Uz ielām rudenis, uz ielām rudenis…
Un rūsa visos manu nažu galos.
Tu tagad atvadies – tik plūdeni,
Ka es no tevis vispār neatdalos.

Es jaucu atspulgus un zīmēju
Trīs jautras zvaigznītes
Uz tavu skropstu ēnām.

Es neatvados.
Brīva Latvija.
Un arī es jau
atbrīvojos
lēnām.

 
Leave a comment

Posted by on 11/09/2014 in Dzeja

 

Apmātība ar sauli..

Tu kaut kur
abstrakti guli
neizprotamās segās…

Sirds man kā nodegulis –
gruzd vēl,
bet neiedegas.

Sirdij naktī vienalga.
Tu esi savā vietā. –

Izmeklēšanas alkas
nelīdzēs manā lietā.

Dzeru kafiju “Paulig”
stacijas bufetē naktī.

Vasaru gribas
un sauli,
… nīkt tajā grieķu traktierī.

..Redzēt tevi uz ielas
ejam uz ostu pēc zivīm.

Mūžīgi
kaut kur pēc divpadsmit.
Bet ne agrāk par diviem…

 
Leave a comment

Posted by on 10/09/2014 in Dzeja

 

Jauns, ārkārtējs čekas – KGB (1917 – 1991) dokumentu atslepenošanas aizliegums KRIEVIJĀ vēl uz 30 gadiem!!!

Vēl viena paaudze aizies neuzzinot PATIESĪBU!

“… Межведомственная комиссия по защите государственной тайны РЕШИЛА:
продлить на ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, с даты подписания настоящего заключения, сроки засекречивания

сведений органов безопасности за 1917-1991 гг…

http://slavynka88.livejournal.com/254645.html

 

Nu, baigais STABS. – Kur pasaulē pilsētas MĒRS ir naturāls nerāmīts RUNCIS? – Kaķim zināms.

http://slavynka88.livejournal.com/259804.html

 
Leave a comment

Posted by on 10/09/2014 in Biogrāfijas

 

Šodien Eiropas mājā Dr. Ilzes Ostrovskas un Dr. Vijas Daukštes grāmatas „Eiropas ideja un idejas Eiropā” prezentācija.

Apgāds „Jumava” 10. septembrī pulksten 16.00 Eiropas mājā – Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 (1. stāva zālē) rīko Dr. Ilzes Ostrovskas un Vidzemes Augstskolas profesores Dr. Vijas Daukštes grāmatas „Eiropas ideja un idejas Eiropā” prezentāciju.

Grāmata atklāj ideju attīstības vēsturi Eiropā – no antīkās pasaules līdz pat mūsdienām, vienlaikus raksturojot Eiropas kā idejas attīstību, visu ideju ietekmi uz Eiropas ekonomisko, politisko un sociālo attīstību. Darbs iepazīstina ar demokrātijas teoriju, funkcijām un praksi. Eiropa tajā parādīta kā globālo izmaiņu politisks un ekonomisks subjekts.

Grāmata paver iespēju mācīties kritiski vērtēt Eiropas integrācijas attīstības procesus, salīdzinoši analizēt Eiropā dominējošo filozofisko, politisko un sociālo ideju attīstību dažādos vēsturiskās attīstības posmos. Izdevums dod iespēju iepazīties gan ar Eiropas izcilāko domātāju darbiem un to zinātnisko analīzi mūsdienu zinātnieku darbos, gan ar vēsturiskajiem dokumentiem.

Prezentācijas laikā autores, apgāda vadība un augstskolu studenti dalīsies iespaidos par grāmatā izklāstītajām tēmām, kā arī jaunpienesumu Eiropas tematikai veltītās literatūras klāstā.

Laipni lūgti interesenti!

  

AGLONA. Brīnišķīga, dzejiska filmiņa par manu sapņaino Raudiņas ezeru rītausmā. – Dienvidu krasta zemes.

 
Leave a comment

Posted by on 10/09/2014 in Biogrāfijas, Dzeja

 

“IKSIJAS aģents”. – Hitlera un Staļina “starpspiegs”, kas vismaz 4 reizes pārlasījis B. Daukšta rakstu.

No manuskripta:

Vēsturnieks Kārlis Kangeris 1999. gada 29. decembra “Sestdienā”, lietpratīgi kopsavilkdams Latvijas gadsimta bilanci, pievēršas arī latviešiem, kas vēstures gaitā pasaulē bijuši noteicošās vietās.

No padomju lielvarai kalpojušiem lēmējiem un rīkotājiem kā pēdējo latvieti Kremlī viņš min komunistu pučistu Borisu Pugo.

Bet kā kuriozs citā vidē tiek minēts Orests Berlings, kurš “lielajā politikā spēlēja savdabīgu un noslēpumainu lomu, vācu – padomju kara priekšvakarā pildot ziņneša dienestu starp šā gadsimta lielākajiem noziedzniekiem Hitleru un Staļinu”.

Kas viņš īsti bija – Orests?

..Starp citu, viņš,  Orests Berlings,  nav zinājis savu Maskavas piešķirto segvārdu – “Licejists” – līdz pat mana raksta “Mājas Viesī” izlasīšanai (?). Abi ar sievu sprieduši, – LICEJISTS, –  “tas laikam tādēļ, ka viņš bija skolojies Rīgas Franču licejā”.

Nocitēšu tikai pāris ievada teikumu no Jāņa Krēsliņa kunga, seniora, rakstītās, ārkārtīgi interesantās vēstules vēsturniekam Dr. Kārlim Kangerim, kurš man to atļāva arī publicēt.

 
Leave a comment

Posted by on 10/09/2014 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: