RSS

Monthly Archives: July 2014

Pārlasu B. Daukšta sarakstīto BIBLIOGRĀFISKO RETUMU par KTB. – Papildinājumi prasās..

DIENA:

Iznākusi grāmata Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940)
2012. gada 22. novembris

*
Iznākusi jauna, apjoma ziņā neliela, bet izcili rosinoša grāmata par Latvijas un Padomju Savienības attiecībām.

*
Eiropas namā notika visai nozīmīga starptautiska vēsturnieku diskusija (dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas), kuras pamatā bija Bonifācija Daukšta jaunākā grāmata “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940)”.  (SPRS – tā toreiz pirmskara neatkarīgajā Latvijā saīsināti apzīmēja Padomju Savienību.)

*
Šī nupat (septembrī) publicētā bagātīgi ilustrētā un dokumentiem bagātā lasāmviela jau ir paspējusi kļūt par bibliogrāfisku retumu, jo tiek izplatīta ārpus grāmatveikaliem. Taču tās spilgtums vēsturisku faktu neordinārā izgaismošanā vēl ilgi būs visnotaļ rosinošs.

*

B. Daukšts, panorāmiski izmantojot dažādu avotu klāsta iespējas (protams, arī Rīgas un Maskavas arhīvu studijas) uzskatāmi parāda, ka līdz šim dominējušās nostādnes un pat, piemēram, visjaunākās igauņu vēsturnieka M. Ilmjarva pārinterpretācijas ir vienpusīgas.
Akcentējot slepeno dienestu lomu PSRS īstenotajā kultūras ārpolitikā, B. Daukšts aplūko to uz brāļu Kirhenšteinu, E. Smiļģa un citu kolorītu personu darbības vērtējumu fona.

*

Viens no visrūpīgāk ieskicētajiem tematiem ir Kārļa Ulmaņa un viņa sabiedrisko lietu ministra Alfrēda Bērziņa loma šīs ar Raiņa (pirmā biedrības priekšsēža) vārdu saistītās 1929. gadā izveidotās apvienības darbības koriģēšanas centieniem laikā pēc “vadonības laikmeta” iestāšanās.

*
Grāmatā parādīts (to nākotnē varētu izvērst plašāk), kā biedrības biedri vēlākajos gados cīnījas viens pret otru dalījumā starp padomju varas piekritējiem un karstiem tās pretiniekiem.

 

 
Leave a comment

Posted by on 29/07/2014 in Biogrāfijas, Grāmatu sejas

 

KAS galu galā bija kopvedis Voldemārs OZOLS? – “Smurģis”. – Neatvērti arhīvi, brīnumi un mīklas.

Kopvedis Voldemārs OZOLS.. Nevienam neatvērti arhīvi, brīnumi un mīklas.

***

Planētas jaunāko laiku historiogrāfijā par Voldemāru Ozolu visvairāk un visdziļāk ir interesējušies un rakstījuši Krievijas specdienestu pētnieki. Tas arī saprotams, jo tiek saskatīta noderība „piesavināt” pretrunīgo, bet izteiksmīgo personību savu, savas zemes Krievijas izcilnieku lokam.

*

V. Ozola vārds pastāvīgi atkārtojas A. Kolpakidi un D. Prohorova, V. Kočika un V. Lurjē pētījumos, izziņu krājumos GRU piederīga personāža statusā. Arī Latvijā par V. Ozolu sāk rakstīt aizvien vairāk – gan vēsturnieki, gan žurnālisti un interesenti. Pagaidām gan īpaši nav paplašinājies pētīšanai izmantoto arhīvu avotu un citu, patiešām nozīmīgu dokumentu un liecību klāsts. Ir zināms par konkrētu, V.Ozola darbību atspoguļojošu fondu esamību Armēnijā un Igaunijas arhīvos. (Armēnijas Republikas valsts arhīvs, 57. fonds, 2.apraksts , 81. lieta 75. mape; Igaunijā – ERA. F495. N7. S3800). Protams, nozīmīgākie un neskaidrākos V.Ozola dzīves gājuma jautājumus acīmredzot varētu skaidrot Krievijas (specdienestu) resoru arhīvos, bet tas pagaidām paliek gandrīz neiespējams.

*
Līdz šim nav neapšaubāmos avotos, dokumentos, situāciju pētījumos visiem pieejami parādīts un izskaidrots V. Ozola kontaktu un saistības veids un ciešums ar PSRS militārās izlūkošanas sistēmu, ar tautiešiem tajā, ar izlūkdienestu „virtuvi” un intrigām.

*
Dziļš un nopietns latviešu strēlnieku vēstures pētnieks Dr. hist. habil. Valdis Bērziņš 1990. gadu vidū, rakstot par V. Ozola darbību Iskolastrela priekšsēdētāja statusā pārliecināti uzsver, ka „neapšaubāma ir V. Ozola turpmākā saistība ar padomju slepeno dienestu, par ko maz kas vēl zināms”. (1) Diemžēl arī šajā gadījumā īsti nav skaidrs, uz kādiem avotiem un pētījumiem balstās šāda pārliecība un par kādu V.Ozola un padomju izlūkdienesta sadarbības laiku ir runa.

*

Līdz šim arī Krievijas izlūkdienestu  pētniekiem nav  skaidrs, kad un kā sākušies viņu eksponētieV. Ozola un PSRS militārā izlūkdienesta (Razvedupra, vēlāk – GRU) kontakti. Jaunākajā Krievijas historiogrāfijā ir sastopami deklaratīvi apgalvojumi, ka tas noticis 1920.-1930. gadu mijā, ap laiku starp 1929.-1932. gadu, kad V. Ozolu savervējis viņa kādreizējais kolēģis Iskolastrelā un viņa sekotājs Iskolastrela priekšsēdētāja amatā, vēlākais padomju komdivs Oskars Stiga. Arhīva dokumenti, kas pašiem pētniekiem ļautu būt pārliecinātiem par šī fakta neapšaubāmību, netiek minēti.

*

Arī tāds salīdzinoši autoritatīvs GRU izlūkdienesta pētnieks kā Valērijs Kočiks, kurš publicējis pētījumu „GRU izlūki un rezidenti. Aiz Tēvzemes robežām” nevēlas neko apgalvot par V. Ozola un GRU sadarbības sākumu. Savas grāmatas nodaļā „Latviešu strēlnieks Voldemārs Ozols” viņš vaicā: „Vai šajā periodā (līdz 1932. gadam – B. D.) Ozols strādāja padomju izlūkdienesta labā?” un atbild: „Grūti pateikt”. Turpat gan piebilstot: „Ir liecība, ka 20. gadu beigās viņš tikās ar Oskaru Stigu [..]; par ko viņi runāja [..] – atbildes pagaidām nav.”

*
Nav atbildes arī uz vēl svarīgāku jautājumu. „Patiešām, šim cilvēkam (Voldemāram Ozolam – B. D.) bija visnotaļ liela loma Latvijas politiskajā dzīvē. Bet, lūk, tas, kāda loma ir piekritusi viņam padomju militārās izlūkošanas vēsturē, daudzējādā ziņā tā arī paliek mīkla. No oficiālās atslepenotās Voldemāra Ozola biogrāfijas (? – B. D.) netop skaidrs,

*

ko gan tik sevišķu ir paveicis šis cilvēks, ja jau mūsu (Krievijas – B. D.) militārais izlūkdienests nosauc viņu savu varoņu skaitā.” (2)

*
Padomju izlūkdienestu pētnieki nereti brīnās, kādā veidā V.Ozols vispār palicis dzīvs lielākajās asiņainajās 20. gadsimta likteņu un cilvēku dzirnavās. Gan A. Kolpakidi un D. Prohorovs savā pētījumā „GRU impērija”, gan arī V.Kočiks un citi nebeidz brīnīties, kādā veidā un kāpēc Staļina slepkavīgie kalpi tik delikāti ir izturējušies pret šo latvieti.

*

Vienīgi pašam Voldemāram Ozolam, varbūt, pašam tas viss bija skaidrs – viņš taču galu galā sevi savā pašvērtības pārpietiekamībā nesatricināmi uzskatīja par neizbēgamas veiksmes bērnu, likteņa lutekli un slavas ceļa gājēju.

*

Ļoti daudz V.Ozola personības un dzīves peripētiju izpratnei dotu arī viņa rakstītais, faktiski autobiogrāfiskais romāns, kurā galvenais varonis ar savādu vārdu Smurģis saskata un pierāda īpašu Latvijas un savu vietu un lomu vispasaules planetārajos pārveidojumos Raiņa ideju garā…

*
Tas, protams, neatceļ pastāvošu historiogrāfisku un arhīvistisku nepieciešamību Voldemāra Ozola gadījuma noskaidrošanā (vispirms jau krievu vēsturniekiem) piekļūt pašiem saviem arhīviem.

*

1 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki – drāma un traģēdija. Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga, 1995., 80. lpp.
2 Валерий Кочик. Разведчики и резиденты ГРУ. За пределами Отчизны, «Яуза, Эксмо» Москва, 2004, c.153-154

 
Image

PUTINA veidolu teroristi un tamlīdzīgie izķer ar ķeršanu..

10264617_752838428069856_2828565365276395540_n

 
Leave a comment

Posted by on 29/07/2014 in Dokumenti, Galerija

 

ČURKINS ANO: – Nesauciet mūsu ļautiņus par MARODIERIEM, tās MANTAS tik sāpīgi krita viņiem uz galvas!

http://andreistp.livejournal.com/3418710.html

 
Leave a comment

Posted by on 29/07/2014 in Citāti par vēsturi

 

B. SOKOLOVA kolēģis.. Историк, постоянный автор “Граней” А. Скобов госпитализирован с ножевыми ранениями.

http://grani.ru/Events/m.231532.html

 
Leave a comment

Posted by on 29/07/2014 in Aktuāls todien, Biogrāfijas

 

Meli un patiesība par KARU DONBASĀ. – Jaunākais prof. B. SOKOLOVA raksts.

http://grani.ru/opinion/sokolov/m.231527.html

 
Leave a comment

Posted by on 29/07/2014 in Dienasgrāmatas, Raksti

 

Dance Me To The End Of Love..

“Dance Me To The End Of Love”.

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic ’til I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love

Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of loveDance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of loveDance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of loveDance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance Me To The End Of Love”. (пер. Натальи Волошиной).
По-моему, одна из лучших песен о любви и женщине.

Всем любимым и влюбленным хоть раз в жизни женщинам посвящается…
А Леонард уж, если что не так, меня простит..
Танец красоты твоей под скрипки жгучий стон,
Танцем ты спаси меня, укрой в свой сладкий сон,
Как оливы ветвь, голубка, мчи меня домой,
Станцуй до дна любовь со мной

Освети красой меня, ведь все ушли давно
Закружи движеньем, как библейское вино,
Медленно открой пределы, засияй звездой,
Станцуй до дна любовь со мнойТанцем нашей свадьбы продолжается судьба,
Нежность твоей прелести и страсти ворожба,
Вверх и вниз любовь качает нас своей волной,
Станцуй до дна любовь со мной

Танцем разбуди детей – мольбу их узнаем,
Сквозь костер желания, горим мы в нем вдвоем,
В полог свой впусти, к безумствам жарким под луной,
Станцуй до дна любовь со мной

Танец красоты твоей под скрипки жгучий стон,
Танцем ты спаси меня, укрой в свой сладкий сон,
Дай мне руку, пусть в перчатке – быть позволь с тобой,
Станцуй до дна любовь со мной.
© volna

 
Leave a comment

Posted by on 28/07/2014 in Biogrāfijas, Dzeja

 

Angļu SANKCIJAS – tās nu patiešām ir SUPER!

Санкции от Англии – Супер!

andreistp
July 28th, 2:48

Вот как умно, прямо по-иезуитски британцы наказали россиян. Дали им 2 недели, чтобы те позабирали свои деньги и умотали с ними. Хотя некоторые люди в Фейсбуке начали сокрушаться, типа, как это так, опять дали возможность олигархам смыться.
Нет. Не дали. Всё гораздо круче. За две недели все счета-деньги в Лондоне поделятся на 2 категории. Первая – их срочно начнут выводить и переводить. Тут-то их и засекут: что-сколько-куда и от кого.
Вторая категория – когда владельцы не захотят или не смогут вывести и вывезти свои немалые капиталы. То ли по техническим причинам, то ли по соображениям конспирации. И тогда эти денежки будут объявлены «ничейными» и отойдут британской империи или по суду другим владельцам.
Таким образом, в с е денежки выявятся сами. Причем, у всех, и не только у тех, к кому применены санкции, а ко всем, кто там хранит деньги.
Теперь посмотрим на цену вопроса. В Англии проживает 100 000 русских и столько держат еще там счета. У них денег там по оценкам британцев 500-800 ярдов. Теперь все они сами фактически продекларируют свои «клады». И будут очень «счастливы», что о них узнает весь мир и все их тайны вылезут наружу.
Даже знаю, кого они будут благодарить.
Русские молчали, когда у них отбирали трусы, каблуки, кеды и желто-голубой цвет.
Русские молчали, когда у них забрали науку и образование.
Русские молчали, когда они напали на Украину, убивая своих братьев и сестер.
Русские молчали, когда сбили ни в чем не повинный малазийский самолет.
Посмотрим, как они смолчат, когда у них заберут деньги.
Вот так изящно действуют потомки Шерлока Холмса. Ай да Скотланд-Ярд! Ай да молодца! Знают, какие нажимать кнопки. Респект Великой Британии!
Владимир Спиваковский, президент холдинга

 
Leave a comment

Posted by on 28/07/2014 in Dienasgrāmatas

 

Manas pamodušās Latvijas vasaras rīts Ziemeļvidzemē.. – Bonfoto.

IMG_9874IMG_9926IMG_9893IMG_9918IMG_9928IMG_9931

 

Odiozais Viktors ALKSNIS atklāj visu starpetnisko konfliktu PLĀNOTĀJU! – “LUKJANOVA doktrīna”, Rīgas OMON, kāds būs BALTIJAS LIKTENIS.. “

 
 
%d bloggers like this: