RSS

KOMISIJA. Zināšanai.

25 Jun

Ministru kabineta rīkojums Nr.537

Rīgā 2013.gada 7.novembrī (prot. Nr.58 49.§)

Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

1. Izveidot komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

E. Šnore – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes loceklis, Latvijas Okupācijas muzeja Vēstures un zinātnes komisijas loceklis

Komisijas locekļi:

M.Adlers – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors

J.Baškers – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta vecākais eksperts

O.Beinaroviča – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas otrā sekretāre

J.Ciganovs – Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā

B.Daukšts – Baltijas–Ziemeļu pētījumu centra valdes priekšsēdētājs

I.Dreimane – Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece

A.Freimanis – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors

K.Kangers – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks

Dz.Muzikante – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Teritoriālās pārvaldes un finanšu politikas nodaļas vecākā eksperte

R.Pazdere – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja

G.Piņķe – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas eksperte

E.Stankevičs – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes loceklis

(Grozīts ar MK 29.04.2014. rīkojumu Nr.188)

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumu Nr.523 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 124.nr.).
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

 
Leave a comment

Posted by on 25/06/2014 in Dokumenti

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: