RSS

No “Viļņas lietus burtnīcām”, kas pievienotas B. Daukšta Ārzemju nodarījumu lietai.

20 Jun

Lietus blūzs Rasai

29. aug 2009 22:54

Man paliks labāk.
Vārds ieskanēsies.
Uz ielas nokritīs
sidraba nots…

Gar logu sieviete
aizies
un nēsī
uz pleca aiznesīs,
kas man nav dots…

Jā, viņu sauc Rasa,
bet dienu sauc – Lietus,
un diena tik pilna,
un lietus tik ilgs…

Bet viņa aizies,
un kā lai to nosauc,
kas manī tagad
pēc viņas smilkst…

Pie sirds ar purniņu
piekļāvies mikli,
kā viss te – glābjams
un mazs, un vārgs…

Šķiet – lietū aizplūst
no logiem stikli…

viļņviļņu Viļņa…

viens marta mārks.

IMAGE0286IMAGE0287IMAGE0288

 

2 responses to “No “Viļņas lietus burtnīcām”, kas pievienotas B. Daukšta Ārzemju nodarījumu lietai.

 
%d bloggers like this: