RSS

Bonifācijs DAUKŠTS. – Oficiozās BIOGRĀFIJAS. (Baltija).

27 Mar

IMAGE0006B
IMG_3122
Bonifācijs Daukšts (dz.12.12.1950 Aglonā) – vēsturnieks, diplomāts, literāts un publicists. Mācījies Aizpuriešu pamatskolā, Aglonas vidusskolā, 1969. – 1974.g. studējis LVU Vēstures un filozofijas fakultātē. Bijis vēstures pasniedzējs Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā un vakarskolās. 1977.-1993.g. – LVU/LU docētājs. Iestarpus 1991. – 1994.g. beidzis LVU aspirantūru (iesniedzot disertāciju par PSRS un LR attiecību problēmām 1930. gados).
B. Daukšts ir vens no valstisko neatkarību atguvušās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, ārlietu dienesta veidotāju kopas. (Skat. dokumentālo filmu „Atjaunotāji”).
LR ĀM oficiāli strādā no 1991.gada sākuma, bijis eksperts Latvijas sarunās ar Krieviju par armijas izvešanu, LR ĀM nodaļas, departamenta vadītājs. 1995.- 1999.g. – padomnieks LR vēstniecībā Austrijā (Vīnē), līdztekus arī Šveicē, Lihtenšteinā, Slovēnijā, Slovākijā, kā arī pagaidu pilnvarotais lietvedis Ungārijā. Latvijas pārstāvis ANO Atomaģentūrā Vīnē – IAEO, 1.sekretārs EDSO.
Padomnieks un misijas vadītāja vietnieks LR vēstniecībā Lietuvas Republikā (2003 – 2007). Šolaik – ārštata padomnieks LR ĀM.
Jau kopš 1990.gadu sākuma B. Daukšts aktīvi darbojies nevalstiskās organizācijās. 1992. g. janvārī ievēlēts par jaunizveidotā Baltijas un Ziemeļu valstu vēstures un politikas pētījumu centra viceprezidentu. Ir Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents kopš 2003. g. un Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) valdes priekšsedētāja vietnieks kopš 2009. gada.
Pētījis PSRS politikas Baltijā vēsturi un tās mūsdienu konsekvences. Publicējis vairāk par 100 zinātnisku rakstu Eiropā un (kopautorībā) – ASV. Kopš Atmodas laikiem uzstājies zinātniskās konferencēs un kongresos Latvijā, VFR, Francijā, Polijā, Lietuvā u.c.
Zinātnisko un diplomāta kvalifikāciju paaugstinājis Ķīnas Ārlietu augstākajā skolā Pekinā 2001.g., kā arī augstāko amatpersonu kursos VFR u.c.
Raksta dzeju, publicējies kopkrājumā „Acis” (1981), portālā ¼ Satori, Latvijas presē. Atdzejojis ukraiņu un krievu dzejniekus, nozīmīgākie latviskojumi – M.Ļermontova Kopotos rakstos.
Izkopj savu satīriskas vēsturiskas publicistikas stilu rakstos, kurus nereti dēvē par historeskām. Publicista pseidonīmi (Latvijā): Aivars Mazurs, A. Ozols, A. Krasts.

Grāmatas Latvijā:
Bonifācijs Daukšts. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012.
Bonifācijs Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940). Rīga, LU akadēmiskais apgāds, 2012.

 

One response to “Bonifācijs DAUKŠTS. – Oficiozās BIOGRĀFIJAS. (Baltija).

 
%d bloggers like this: