RSS

Šodien Aglonā 96 gadu vecumā zemes klēpī guldīts Staņislavs Daukšts – viens no Aglonas bazilikas glābējiem 1960. gadā.

28 Oct

Aglonas baznīcas fantastiskā izglābšana no iznīcības – padomju okupācijas, “komunisma tiešas celtniecības” trakumos. —– Oficiālie notikumu pieminējumi LR medijos. Valsts prezidenta G. Ulmaņa informēšana. – Daukštu dzimtas un Latgales katoliskās solidaritātes un organizētības brīnumu lieta..

Skats uz Leitāniem no Sekļa Daukštiem jeb no Daukstīm.

B.Daukšta foto.

Izgriezums no “Latvijas Vēstneša”:

Precīzāk – V. un S. Daukštu (Ļaitānu Stoņa) ģimene.

STAŅISLAVS DAUKŠTS. Mana vecātēva  brāļa dēls un viņa loks  no mūsu plašās Aglonas baznīcas pirmceltnieku dzimtas.

Ar rakstnieci Neaizmērstuli (Tabiņu) kā īpašu rosinātāju, simbolisku personu un līdzekļu vākšanas plāna iniciatori centrā.
Dažādos avotos un atmiņās tiek minēti tālaika, padomju okupācijas laika apstākļiem vienkārši  neaptverami baznīcas ēkas lietošanas tiesību IZPIRKUMA cipari.

Rokraksta piezīmes laikraksta  izgriezuma tekstā saglabājušās no 1990. gadiem, neautorizētas.

Skats uz manām aizezera Daukstīm –

no vēsturiskās fantastiskās vislatgaliskās vienas, visu izšķirošās nakts ziedošanas krustceļiem Leitānos,

kur, kā nojauš, toreiz pēkšņi ieradās desmitiem satiksmes līdzekļu, desmitiem cilvēku, lai no visas Latgales un Latvijas atvestu savu daļu?

Baznīcas slēgšana apstājas, Rīga un Maskava saminstinājās, sekoja varas un KGB neizpratne, tika iegūts laiks un baznīcas palikšana.

Formāli draudze ieguva kolektīvas baznīcas ēkas izmantošanas tiesības? Un vēlāk?

Kas īsti toreiz notika?

Nezinīši nezina, palikušie zinīši klusē, čekas dokumenti slēpjas Uļjanovskā?

Vai LOIB u.c. organizācijas un komisijas mēģinās ieskatīties šajā gandrīz vai noklusētajā, bet ārkārtīgi zīmīgajā padomju okupācijas laika Latgales garīgās pretestības lietā un milzu summas liktenī?
Vai kāds ir izvērtējis šo notikumu mērogu, nozīmi un personu lomu?
Kam, par ko un kā būtu jāpateicas, ja vispār…

Manā preses izgriezumu arhīvā pazudis attiecīgā “Latvijas Vēstneša” precīzs datums. Bet viss atnāks.

    Skat. 31.lpp.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: