RSS

Kā m-me Sotow, m-me Wetroff un citas m-me.. saliedējās un deva.. neatvairāmo triecienu..

04 Oct

Izrāvums no kāda B. Daukšta raksta par PSRS pilnvaroto pārstāvniecību bāzu līguma laikā 1939/1940

Ne m-me Sotow, ne m-me Wetroff nedz citas m-me, kas rosījās pa Antonijas ielā 2 (tāļr.3570), šķiet 1939.—1940. gadā arī politiskā ziņā nav bijušas gluži zemē metamas.

1939.gada nogalē viņām, starp, citu, tika izvirzīti speciāli izdevumi. Pilnvarotais pārstāvis Ivans Zotovs toreiz izvērsa aktīvu darbību pret „apmelojumiem” par Latvijas sovjetizāciju. Ziņojumā Maskavai viņš uzsvēra, ka dažu diplomātisko misiju darbībā parādījušās jaunas bīstamas tendences:

„Amerikāņu un angļu vēstniecībās periodā, kad Maskavā tika parakstīts līgums ar Igauniju un Latviju vai no ādas līda laukā, centās izjaukt sarunas, iebaidīt igauņus un latviešus ar Baltijas „sovjetizāciju”. Enerģisku darbību izvērsa „miermīlīgo valstu” vēstnieki un viņu sievas:”

Atbildot uz naidīgo, diplomātisko misiju sieviešu aktivizēšanos, padomju pilnvarotās pārstāvniecības sievietes vēl ciešāk saliedējās ap dzimto boļševiku partiju, biedru Staļinu un pārstāvniecības vadītāja personu.

Dažādos diplomātiskos rautos un saiešanās viņas kopīgiem spēkiem deva nesaudzīgu un neatvairāmu propagandistisku prettriecienu maigā dzimuma pārstāvēm no imperiālisma nometnes.”

 
Leave a comment

Posted by on 04/10/2013 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Comments are closed.