RSS

“Mēs esam VAĻI !”- to rakstīja ČAKS par LATVIEŠIEM padomju okupācijā. – Lielisks apzināti groteskas izteiksmes paraugs!

03 Oct

IMAGE3836
Skatot S. Radzobes rediģēto rakstu krājumu “1945-1950: teātris, drāma, kritika”,2013, 160.lpp.

Man vienmēr ir licies, ka Čakam daždien pat sagādāja baudu viņam vien līdz zaigojošam absurdam atslēgtās, atvaļinātās irgas, kas slēpās aiz groteskās nopietnības padomju laika literārajās jaundarībās.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: