RSS

Monthly Archives: August 2013

Latvijas – Krievijas vēsturnieku komisijas sekretāres J. MIHAILOVAS raksts, par tā saturu laidīšos sīvā diskusijā!

IMAGE3782IMAGE3783

 

B. Daukšts. Vēsturnieka piezīmes uz Herberta LĪKUMA – padomju slepenā sadarbnieka autobiogrāfijas malām.

B. Daukšts

Vēsturnieka piezīmes uz Līkuma biogrāfijas malām

Sākšu ar to, ka Herberts Līkums nebija un nevarēja būt bijis VOKSa biedrs, jo par VOKSu – Vsesojuznoje obščestvo kuļturnoi svjazi s zagraņicei – tika saukta padomju organizācija, kurā darbojās PSRS pilsoņi: Staļina akceptētas prominences, augsti boļševiku kultūras dzīves funkcionāri un pieredzējuši padomju “kultūrdiplomātijas” speci.
Savukārt “Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām” (KTB) bija VOKSa kontrahente pavisam citā valstī – mūsu “baltajā” Latvijā, jeb , kā indīgi teiktu Linards Laicens – Limitrofijā. Tuvināšanās biedrība, ko nodibināja 1929. gada 25. aprīlī, apvienoja sevī ne visai lielu, raibu Latvijas pilsoņu kopu (Līkumu ieskaitot), kura, dažādu interešu un noskaņojumu dzīta, spēlēja VOKSam pretī. Apmēram puse no šiem, kādiem 50 indivīdiem, kuri 1930. gadu sākumā darbojās KTB, centās iet vienā solī ar sociāldemokrātiju, citi rosījās kā politiski brīva rakstura ieinteresēti latviešu inteliģenti, kuri dzīrās mākslinieciski iespaidoties sarkanajos austrumos. Klāt nāca vēl nedaudzi Latvijas kultūras iestāžu vadītāji – oficiāļi, kā vairāki pavisam nejauši gadījuma rakstura personāži. Būtu jāuzsver, ka KTB bija arī t.s. ,,Jaunāko ziņu,, grupas organizatoriskais kopsaucējs. 1930-to gadu beigās šī grupa kļuva par vadošu, neformālu KTB sekciju, veidoja biedrības aktīvo kodolu.
Tā kā padomju VOKSs ļoti lielā mērā plānoja un diriģēja KTB prosovjetisko idejisko un politisko virzību, Līkums atmiņās abas biedrības ir sapludinājis vienā nopelniem bagātas Kremļa organizācijas hibrīdā.
Tuvināšanās biedrības izveidē iesaistījās dažādi politiskie spēki un iestādes gan Latvijā, gan Padomju Savienībā, sarkanos specdienestus ieskaitot. Jau 1928. gada beigās paklīda baumas, ka no Maskavas atgriezusies kāda persona, kura tur bijusi informatīvā braucienā sakarā ar priekšā stāvošo dibinājumu. Lasītājiem interesants varētu būt fakts, ka pēc iespējas ātrākā Tuvināšanās biedrības izveidošanā personīgi vitāli ieinteresēta bija arī VOKSa priekšsēdētāja, mākslas zinātniece Olga Davidovna Kameņeva (Ļ. Trocka māsa un Politbiroja locekļa A. Kameņeva sieva). Viņas ilgi gaidītais panākums, izveidojot pirmo tādu Padomēm noderīgu biedrību baltajā Baltijā, varēja pozitīvi ietekmēt arī A. Kameņeva politiskās akcijas.
Jaunizveidotā biedrība, kuras nosaukuma devējs un pirmais priekšsēdis bija J. Rainis, (“kuram Kremlī svainis” – P. Stučka, 2. stāvā), savos statūtos oficiāli izvirzīja tikai tīrus, apolitiskus kultūras kontaktu un kultūras vērtību apmaiņas mērķus. Padomju puse, savukārt, no sākta gala mēģināja biedrības darbību politizēt un ideoloģizēt. Nelielo šīs biedrības patiešām radikālo inteliģentu daļu Padomija centās iesaistīt savu speciālo dienestu tīklos. Ar rezultātiem.
Nav nejaušība, ka tieši KTB legālās darbības pajumtē idejiski un politiski izauga aktīvi 1940. gada vasaras staļinizatoru līdzskrējēji, t. s. Tautas Saeimas locekļi un nobrieda trešā daļa no Kirhenšteina leļļu valdības sastāva: Pēteris Blaus, Jānis Jagars, protams, pašu ministru prezidentu un ārlietu ministru Augustu Kirhenšteinu ieskaitot. Jāpiezīmē, ka Latvijas Politpārvalde un Ārlietu ministrija pietiekami dziļi pārzināja Latvijas valstij nevēlamo tendenču iezīmēšanos KTB darbībā. Tā, piemēram, Vilhelms Munters savā dienasgrāmatā jau 1930. gada 6.jūlijā rakstīja: ,,Šodien man bija liela saruna ar (sūtni Maskavā) Bīlmani, kurš stāstīja par latviešu rakstnieku savienības biedru un ,,Kulturālās tuvināšanās biedrības,, (…) biedru simbiozi ar SPRS,,. Latvijas drošības iestādes pievērsa uzmanību faktam, ka KTB ir vienīgā legālā sabiedriskā organizācija, kuras pārstāvjiem atsevišķi tiek rīkotas aizdomīgas, intīmas pieņemšanas, filmu skatīšanās un valdes vakarēšanas padomju pilnvarotajā pārstāvniecībā. Kopš 1929. gada šādos pasākumos nereti piedalījās arī neslēpti kreisi noskaņotais Herberts Līkums.
Manā rīcībā esošie VOKSa arhīvu materiāli liecina, ka Līkumam nav taisnība, kad viņš atmiņās apgalvo, ka tikai ,,pēdējos divus gadus,, (1939-1940) ir bijis, būtībā skatoties, VOKSa loceklis. Pats VOKSa pilnvarotais pārstāvis Latvijā Titovs jau 1932. gada nogalē ziņoja VOKSa vadībai un vienlaikus arī no “augšas” kontrolējošam biedram Bežanovam PSRS Ārlietu tautkomisariātā, ka 3. oktobrī Rīgā ir notikusi ikgadējā KTB pilnsapulce. Notikušajās valdes vēlēšanās, ziņoja Titovs, ,,Pelli nomainījis Strādnieku teātra dekorators Līkums, – tas ir tas, kurš bija pie mums Savienībā kopā ar Dziļleju…” Vispār,jāatzīst, ka “autobiogrāfiskās” Līkuma atmiņas lasot, rodas savāda sajūta, – viņš it kā zina un atceras par sevi daudz mazāk, nekā no Maskavas vērojošais Lielais Brālis VOKSs.
Nav noslēpums, ka PSRS VOKSa vadība īpaši favoritizēja Strādnieku teātra pārstāvju braucienus uz PSRS, jo šī teātra repertuārs labi kalpoja Padomijas “progresīvo panākumu” propagandai un piespēlētajai dezinformācijai par tur notiekošajiem “lieliskajiem” komunistiskā totalitārisma nostiprināšanās procesiem 1930 – tajos gados.
1929. gada decembrī Maskavā viesojās Strādnieku teātra direktors Dukurs, bet nākošā gada ziemā tur veselus čerus mēnešus burtiski reiba un sajūsminājās par mākslas dzīves vērienu aktieris Jānis Priede. Viņu, tāpat kā daudzus citus viesus no KTB, pieslēdza pie slēgtā sadalītāja (“zakritij raspredeļiteļ” – padomju nomenklatūraa apgādei paredzēts, vienkāršai padomju tautai pilnīgi nepieejams deficītu veikals).
Apšaubāma ir Līkuma pieminētā it kā piedāvātā iespēja viņam palikt strādāt Padomju Savienībā. Tas nosvītrotu viņa prosovjetiskās lietderības jēgu Latvijas iekšējā kontekstā. Šajā sakarā daiļrunīgs ir gadījums ar to pašu minēto aktieri Priedi, par kuru VOKSa Slepenās daļas ziņotāja ar neslēptu sarkasmu rakstīja: ,, Un nu tik ļoti viņu apbūrusi mūsu padomju īstenība, ka ar grūtībām varēsim aizdabūt mūsu dārgo viesi atpakaļ uz Latviju.,,
Kaut kāda politiskas lietošanas vērtība lielākajai daļai KTB biedru VOKSa skatījumā varēja atklāties tikai uz vietas “baltajā” Latvijā.
Katram Savienībā braucējam, protams, VOKSā tika izstrādāta strikta uzturēšanās programma un nozīmēts īpašs pavadonis kurators. Parasti tās bija sievietes – izsmeļošas pavadāmo personu politiskos un idejiskos raksturojumus un anketas sniedzošas biedrenes no specdienestiem piekausētās VOKSa vai Intūrista Slepenās daļas. Ar Smiļģi, piemēram, viņa vizītes laikā Maskavā 1935.gadā iedziļināti strādāja kāda E.Poļakova. Padomju kultūras iepazinējiem un baudītājiem bija ļoti šauras iespējas izrauties no šo savu kuratoru redzesloka un patstāvīgi iepazīties ar padomju dzīves realitāti – ārpus teātru, muzeju, oficiālo pieņemšanu vides un t.s. sociālistiskās celtniecības Potjomkina ciemiem. Izņemot, dažkārt, akceptētas tikšanās ar radiniekiem – ļoti retos gadījumos.
VOKSa Slepenajā daļā tika veidoti dosjē (raksturojumi) par katru KTB biedru, kas ieradās PSRS. Arī pēc atgriešanās Rīgā VOKSa pilnvarotais PSRS sūtniecībā (parasti 1. sekretārs, vai – 30 gadu sākumā – ģenkonsuls) izmantoja savus kanālus, lai noskaidrotu, ,,kādā noskaņojumā atgriezies, ko stāsta par PSRS,,.
Līkums ar lepnumu atceras, kā iepazinies un spiedis roku padomju teātra mākslas korifejiem Ņemirovičam – Dančenko, Meierholdam, Mihoelsam, jaunajai aktrisei Gogoļevai… VOKSa arhīvi dod iespēju izsekot arī slēptākiem sižetiem dažu, Līkuma minēto personu attieksmē pret Latviju. Tā, piemēram, Gogoļeva pati ļoti labprāt būtu bijusi gatava ierasties Rīgā uz izrādēm Krievu drāmas teātrī, bet.. VOKSa vadība – pēc pilnvarotā B. Pohvaļinska “paskaidrojošās”vēstules Centram no Rīgas – viņai to darīt kategoriski aizliedza, paskaidrojot, ka Krievu drāma Rīgā ir taču pretpadomju, baltgvardu teātris, kas “sistemātiski sagroza izrādāmo lugu tekstus”.
Kategorisku atteikumu saņēma arī caur KTB virzītais Rīgas ebreju aprindu uzaicinājums ierasties Latvijā rakstniekam Mihailam Zoščenko.
Pēc Ulmaņa apvērsuma 1934. gadā VOKSa un KTB kontakti uz laiku pārtrūka. Maskavā konstatēja, ka “latviešu inteliģence ir iebaidīta un tāpēc nespēj saņemties skaidri izrādīt interesi par PSRS”, bet “KTB izjukusi, kaut arī formāli vēl pastāv”.
VOKS turpināja uzturēt tiešas un individuālas vēstuļu saites tikai ar 9 KTB biedriem Latvijā (Kirhenšteinu, Dziļleju, Smiļģi u. c.), bet Līkuma šajā sarakstā nebija.
Manuprāt, vislielākie PSRS sūtniecības un VOKSa pilnvarotā pārstāvja Latvijā ievērotie un novērtētie Līkuma nopelni sāka izpausties 1937. gadā. Toreiz Padomju Savienībā plosījās Lielais terors un VOKSs piešķīra īpašu nozīmi A.Puškina nāves 100-gadei veltīto pasākumu organizēšanai Latvijā politiski propagandistiskos Padomijā notiekošo slaktiņu piesegšanas nolūkos. KTB priekšsēdis Eduards Smiļģis PSRS sūtniecības un VOKSa pilnvaroto M.Vetrova un B. Pohvaļinska skatījumā darbojās pārāk kūtri un tāpēc tieši Līkuma sarkanās aktivitātes, rīkojot t. s. Puškina izstādi, ko 7. martā atklāja Dailes teātrī, kļuva par pārstāvniecībai visnoderīgāko, centrālo atskaitīšanās notikumu, kā tas atspoguļojas ziņojumos VOKSa III Rietumu nodaļai un ārlietu tautkomisariātam.
Tieši Līkuma labie personīgie kontakti ar VOKSa pilnvaroto un vienlaikus pārstāvniecības 1. sekretāru Mihailu Vetrovu, manuprāt, vēlāk noteica Līkuma ievirzīšanu padomju režīma kultūras dzīves rīkotāju struktūrās. Galu galā tieši tandēms – Ivans Čičajevs un Mihails Vetrovs – faktiski pamatos uzbūvēja okupācijas režīma nacionālo kadru piramīdu 1940. gadā.
P.S. Nevienā no arhīvu lietām neesmu atradis liecības, ka Līkums 1930 tajos gados būtu sniedzis plašas denunciācijas padomju iestādēm Maskavā par saviem kolēģiem no KTB, kā to darīja dažs labs cits..

Raksta veidošanā izmantoti PSRS VOKSa arhīva materiāli no bijušā PSRS Centrālā valsts Oktobra revolūcijas arhīva Maskavā(tagad tas ir GARF – KF Valsts arhīvs): 5283. fonds, 1. apraksts, 278. lieta; 2. apraksts, 181., 709. lieta; 5. apraksts, 696., 714. lieta; 9. apraksts, 104., 112. lieta u. c.

 
 

Trauslā viela. – Paskati un ieskati – no manas “samizdata” dzeju krājumiņu virknes.

IMAGE3781

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Dzeja, Grāmatu sejas

 

“Sīrijas Aļeksandrovs” cenšas kaitināt un tracināties savā blogā.. – Skat. P.S.!

Aug. 27th, 2013 at 10:17 PM

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Вейко Сполитис заявил, что высказывание российского политолога Михаила Александрова о том, что в случае нападения на Сирию России надо ввести войска в Прибалтику, не следует воспринимать всерьез, так как Александров не является авторитетной фигурой.

Советский Союз распался 20 лет назад году и сегодня Россия – технологически отсталая страна. Все [возможные планы] напасть на Балтию остаются в области фантастики, ведь в августе 2008 года мы хорошо видели, что Россия с трудом смогла победить в войне в Грузии. Здесь ситуация совсем другая, ведь мы члены НАТО. Поэтому не стоит принимать такие заявления всерьёз”, – сказал Латвийскому радио 4 Вейко Сполитис.

Как ранее сообщал портал Ves.lv, в своем блоге заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Михаил Александров, если страны НАТО осмелятся нанести удар по режиму Башара Асада в Сирии, Россия должна отреагировать на это вводом войск в страны Балтии.

“Я раньше предлагал, что в случае натовского нападения на Сирию, нам надо ввести войска в Закавказье. Но сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, Армения сделала явный крен в пользу Запада и перестала быть надежным союзником. С другой стороны, Азербайджан сделал шаги по сближению с Россией. И Алиев, по всей видимости, дал гарантии Путину, что территория Азербайджана не будет предоставлена Западу для ведения операций против Ирана и России… Тем не менее, Россия должна дать ясно понять Западу, что за агрессию против Сирии им придется заплатить высокую цену”, — утверждает Александров.

По мнению политолога, Россия “должна нажать там, где у нас есть явное стратегическое превосходство, т.е. в Прибалтике”.

http://www.ves.lv/article/250228

P.S.
Мощные прибалты нас не боятся.
А ведь у грузин, в отличие от прибалтов, даже танки были современные и системы ПВО.

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Aktuāls todien

 

Ko “Sīrijas atmaksātājs” AĻEKSANDROVS teicis par PSRS nodarījumu KOMPENSĀCIJĀM Baltijai.

Особенностью этих резолюций являлось то, что тема компенсации ущерба странам Прибалтики там напрямую не затрагивалась. Но косвенная поддержка этим требованиям там, безусловно, была.

Ведь согласись Россия признать «оккупацию» Прибалтики, она не смогла бы остановиться на пол пути. Пришлось бы признавать и требования по возмещению ущерба.

Конечно, можно было бы спорить о цифрах, выдвигать контрпретензии, но сама позиция непризнания претензий была бы утрачена.

Впрочем, тема компенсации ущерба странам Прибалтики все-таки нашла отражение в нескольких резолюциях Совета Европы.

ПАСЕ неоднократно ставила на вид России, что она не выполнила условий присоединения к этой организации, изложенных в документе «Opinion № 193 (1996)».

Такие назидания содержались в резолюциях 1277 (2002) и 1455 (2005), принятых соответственно в 2002 и 2005 годах. В резолюции 1277 специально указывалось, что Россия не выполнила обязательств «по возвращению дипломатической собственности стран Балтии, переданной Советскому Союзу в 1940 году, и по компенсации лицам депортированным из прибалтийских стран и их потомкам».

Ссылки на эти положения имелись и в резолюции 1455. А вот резолюция 1896 (2012), принятая в октябре 2012 года, тему депортированных уже не затрагивала. Там речь шла только о необходимости «быстро урегулировать нерешенные вопросы возвращения культурных ценностей и другой собственности путем прямых переговоров с заинтересованными странами».

Сейчас на Западе тема компенсации ущерба прибалтийским государствам со стороны России опять отошла на задний план. Видимо, это связано с приходом в Белый дом президента Барака Обамы, имеющего иные внешнеполитические приоритеты.

Однако следует понимать, что эта тема может быть вновь извлечена из закромов большой политики и брошена на острие идеологической атаки на Россию, как только это понадобится американскому правящему истэблишменту.

No Aļeksandrova bloga.

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Aktuāls todien, Dokumenti

 

Tas “Sīrijas atmaksātājs” Mih. AĻEKSANDROVS skaidro KF attieksmi pret Baltijas OKUPĀCIJU.

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Aktuāls todien, Dokumenti

 
Image

“Par komisijas izveidošanu TOTALITĀRO REŽĪMU NOZIEGUMU izmeklēšanai”. – Tajā bija TIKAI VIENS dzejnieks – K. Skujenieks!

IMAGE3780

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Dokumenti

 
Image

Viedokļu sacirtiens: – Čekas KONSPIRATĪVO dzīvokļu turētāji, noklausīšanās speciālisti un bendes kā “apolitiskie čekisti”? – Zem tapetēm.

IMAGE3779

 

Ir publicēts priekšlikums Rietumiem: – Если вы атакуете Сирию – мы в этом случае занимаем Прибалтику!

http://www.ves.lv/article/250187

Эксперт: в случае нападения на Сирию России надо ввести войска в Прибалтику

27.08.2013 11:20

Сегодня следует начать наращивание российской военной группировки у границ Латвии и Эстонии. Такой рецепт разрешения сирийского кризиса предложил заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ, доктор политологии Михаил Александров.

“Раньше я раньше предлагал, что в случае натовского нападения на Сирию нам надо ввести войска в Закавказье. Но сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, Армения сделала явный крен в пользу Запада и перестала быть надежным союзником. Ее поведение в условиях нового мирового кризиса становится непредсказуемым. С другой стороны, Азербайджан сделал шаги по сближению с Россией. И Алиев, по всей видимости, дал гарантии Путину, что территория Азербайджана не будет предоставлена Западу для ведения операций против Ирана и России. В этих условиях российско-иранские коммуникации по Каспию не окажутся под угрозой и Азербайджан можно вполне оставить в покое”, – пишет Александров в своем блоге.

Тем не менее, считает политолог, Россия должна дать ясно понять Западу, что за агрессию против Сирии им придется заплатить высокую цену. “При этом Россия должна нажать там, где у нас есть явное стратегическое превосходство – т.е. в Прибалтике. Так же, как во время Карибского кризиса Россия, должна поставить Запад перед дилеммой: вы атакуете Сирию в нарушение международного права,

мы в этом случае занимаем Прибалтику (тогда, в 1962 году, СССР пригрозил занять Западный Берлин и захватить зону черноморских проливов)”.

“Думаю, что ввод российских войск в Прибалтику обойдется с минимальными потерями, а может и вообще без потерь. Ну, если кто-то случайно по дурости под танк попадет, как было в 1991 г. у Белого дома. Более того, думаю, что половина населения Латвии и Эстонии будет встречать российские войска цветами, как было в 1940 году”
, – уверен политолог

 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2013 in Aktuāls todien

 
Image

Nu, un ko tu viņiem pasacīsi?.. -“.. наше гражданское общество” – Krievija pati tā irgojas.

1377526024_fotoprikol2

 
 
%d bloggers like this: