RSS

“Maigā vara”, kultūrdiplomātija un “mīkstā ekspansija” Krievijā recenzētā B. Daukšta grāmatā par KTB.

29 Jul

IMAGE3670IMAGE3668IMAGE3667

Из истории советской культурной дипломатии в Латвии (1925–1939)
Ю.Л. Михайлова
(citastarp, divpusējās Latvijas – Krievijas vēsturnieku komisijas zin. sekretāre)
(Москва)

IMAGE3669

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: