RSS

Kas bija un kas ir BALTIE TĒVI? – Ne es īsti zinu, nedz savas jausmas klāstīšu.. – Diplomātija tur pārstāvēta..

29 Jun

http://tehvi.dv.lv/BT_FAQ.html
http://tehvi.dv.lv/index.html

Baltie Tēvi ir viedi vīri, kas garām, baltām bārdām plīvojot, staigā pa mūsu zemītes ārēm jau kopš senseniem laikiem. Jau 16. gs. viņi ir attēloti kā “nabadzīgi, bez mēra viltīgi, blēdīgi, uzpūtīgi un nežēlīgi” (Alexandri Guagnini Veronensis, Sarmatiae Europeae Descriptio…, 1578. gads).

Baltās mātes staigā pa mūsu zemītes ārēm bez bārdām. Viņas bieži dodas kopīgās gaitās ar Baltajiem Tēviem, nodarbojas ar to audzināšanu, kā arī iedvesmo uz dižiem darbiem. To viedā prāta un daiļā vaiga pēc pārsvarā tiek dēvētas par vaidelotēm.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: