RSS

Rīt doktora disertāciju par GOLODOMORU aizstāv kolēģis, LOIB valdes loceklis, drosmīgais režisors Edvīns ŠNORE!

13 Jun

2013.gada 14.jūnijā plkst.15:00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4.auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Edvīns ŠNORE aizstāvēs promocijas darbu „Ukrainas bada tēma Rietumu publiskajā telpā 20.gs. 30.gadu sākumā” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte); docents, Dr.hist. Valters Ščerbinskis (Rīgas Stradiņa universitāte); vad.pētn., Dr.hist. Ainārs Lerhis (LU Latvijas vēstures institūts).
Komunisti – načalniki, staļinisti – duraki!
dzied viņam veltītā ukraiņu tautas pretestības dziesmā video

Informācijai:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_st%C4%81sts

 
Leave a comment

Posted by on 13/06/2013 in Aktuāls todien, Dokumenti

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: