RSS

Vēstures profesors A. Zunda šodien konferencē norādīja, ka lietderīgi būtu sarīkot 2. Nirnbergas procesu.

31 May

IMAGE3587
http://appc.lv/?p=813

Vēsturnieks, LU profesors, Latvijas – Krievijas kopējās vēsturnieku komisijas Latvijas puses līdzpriekšsēdētājs Antonijs Zunda norādīja, ka vērtīgs EDSO ieguldījums Latvijas-Krievijas dialoga veicināšanā un izlīguma panākšanā par vēstures jautājumiem būtu reāls un objektīvs 20. gadsimta abu totalitāro režīmu un to pastrādāto noziegumu starptautisks izvērtējums. Piemēram, būtu lietderīgi sarīkot 2. Nirnbergas procesu, lai izvērtētu komunistiskā režīma sekas.

 
Leave a comment

Posted by on 31/05/2013 in Aktuāls todien

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: