RSS

Viens sīkums par manu jauko rezultātu dižā M. Ļermontova Kopoto rakstu atdzejas konkursā 1981.

02 Mar

IMAGE3017

IMAGE3018

Nupat savā arhīvā atradu Cildas Pelītes neizpratni par to, kāpēc 1981. gada “Dzejas dienā” ievietoti tieši šie divi

M. Ļermontova atdzejojumi. Labākie? Citur nepublicētie? – nav zināms. – Tā Pelīte.

Ar nelielu nokavēšanos paskaidroju – par savu.

Atdzejotāju konkursā pirmo vietu toreiz nolēma nepiešķirt, jo es taču nebiju pazīstams.

Situāciju atrisināja piešķirot divas otrās vietas – man un Mārim Čaklajam.

Starp citu, par atdzejojumiem toreiz labi maksāja – 2 rbļ. par rindiņu, bet Tautas dzejniekiem – pat  4 rbļ.

Salīdzinājumam varu minēt, ka Mākslas akadēmijā par akta pozēšanu gleznotājiem arī maksāja 2 rbļ. stundā, bet pie tēlniekiem – 4 rbļ/st. Tā man stāstīja pozēt pratējas  Jāz. Mediņa mūzikas skolas solos.

Lūk, tā.

 
Leave a comment

Posted by on 02/03/2013 in Biogrāfijas, Dzeja

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: