RSS

Monthly Archives: February 2013

“MEFKURE” traģēdija. – Трагедия “МЕФКУРЕ”. – 2. Pasaules kara noziegumi.

IMAGE3010

IMAGE3011

 

 
Leave a comment

Posted by on 28/02/2013 in Dokumenti, Raksti

 
Image

Personāliju lappuse PSRS beigu nodaļā. – PSRS Tautas deputātu 1.kongress.

IMAGE3008

 
Leave a comment

Posted by on 28/02/2013 in Biogrāfijas, Dokumenti

 
Image

Kāda liecība par darbību pasaules Atomaģentūrā. – Fantastisku kontaktu laiks.

IMAGE3007

 
Leave a comment

Posted by on 28/02/2013 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Apskauj mani un neatlaid.. – Ļvivas grupas “Elzas okeāns” ziemas sniegu video.

 
3 Comments

Posted by on 28/02/2013 in Aktuāls todien

 

INGRIJA – маленькая страна – sapnīgā, Sankt – Pēterburgā centrētā , Baltijas mūsu puses valsts..

 
77 Comments

Posted by on 28/02/2013 in Aktuāls todien, Ceļojumi

 

Kompetentākais ieskats Latvijas armijas izlūkdienesta struktūrā. 1934 -1939.

IMAGE3003IMAGE3004IMAGE3005

 
Leave a comment

Posted by on 28/02/2013 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

“Latvijas demokrātijas glābšanas lielās ierosmes” PETITORU rindās – zīmīgs papildinājums! – Kas līdzīgs, uz pirmo, – līdzināties!

В Латвии начат новый сбор подписей против поправок к закону о научной деятельности

Представитель латвийской партии “За родной язык!” (“ЗаРЯ”) ученый Андрей Бердников запустил новую .. инициативу, связанную с протестом против законопроекта, позволяющего .. научную деятельность, сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM

Подробности: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/latvia/1630456.html#ixzz2MBNH0nmq

 
Leave a comment

Posted by on 28/02/2013 in Aktuāls todien

 

Imants ZIEDONIS – mūžības logā..

IMAGE3001

IMAGE3002

 

Atklātā vēstulē fiksēta “TĀDU zinātnieku darbība, kas varētu radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai un videi” !!!

Latvijas Republikas Valsts prezidentam

Andrim Bērziņam,

LR Izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim,

  LR Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai,

LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai,

LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim,

LR Saeimas frakciju vadītājiem.

atklāta vēstule.

Mēs, vairāku zinātnes nozaru pārstāvji, atbalstām Valsts prezidenta lēmumu neizsludināt Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ierosinātos un Saeimas 2013.gada 14.februārī pieņemtos grozījumus Zinātniskās darbības likumā, 6. pantā, kuri paredz “pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc valsts drošības iestādes atzinuma, var radīt draudus nacionālajai drošībai”.

Mēs uzskatām, ka šādi grozījumi apdraud akadēmisko brīvību un ievieš demokrātijā nepieņemamu drošības dienestu kontroli pār akadēmisko pētniecību.

Zinātniskās darbības likums pašreizējā redakcijā jau pietiekami regulē tādu zinātnieku darbību, kas varētu radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai un videi. Mēs uzskatām, ka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ierosinātās pārmaiņas zinātnes regulējumā diskreditē Latvijas zinātni un ilgtermiņā apdraud tās kvalitāti un reputāciju, un tāpēc aicinām Saeimas deputātus otrreizējā likuma caurlūkošanā šos grozījumus atcelt.
2013.gada 25.februārī

Ar parakstiem apliecināts, ka Latvijā ir TĀDI zinātnieki, kas VARĒTU apdraudēt  visu cilvēci, sabiedrību, vidi un, saprotams, – VALSTI !

Kas tie TĀDI ?

Ja cilvēks, to publiski paziņojot,  parakstās, tad taču loģiskā kārtā APLIECINA, ka zin un tur prātā vismaz vienu TĀDU. Faktiski ir morāli un tiesiski atbildīgs par TĀDA apdraudēt varēšanas neiestāšanos.

Apdraudējums mazināsies? Cik daudzi zināmi?

 
Leave a comment

Posted by on 27/02/2013 in Aktuāls todien

 

ABU domas gigantu, ES un Latvijas “demokrātijas tēvu”, “nongratu” Djukova un Simindeja “sēklas petīcija”.

IMAGE3000
Обращение “За академическую свободу в Латвии”
flag
a_dyukov
February 18th, 17:50
14 февраля 2013 г. Сейм Латвийской Республики принял поправки к закону «О научной деятельности», узаконивающие плотный контроль спецслужб за научной деятельностью. За поправки проголосовали депутаты входящих в правящую коалицию партий (“Единства”, Партии реформ, VL-ТБ/ДННЛ).Согласно внесенным в закон «О научной деятельности» поправкам, отныне в Латвии наука – это не только особо важный фактор общественного развития, но особо важный фактор национальной безопасности (ст. 2-1).

В новой редакции закона значится, что обязанностью латвийского ученого является “прекратить научные исследования, если они, по заключению учреждений государственной безопасности, могут создать угрозы национальной безопасности” (ст. 6, п. 5). Отметим, что согласно этому положению, заключение об опасности научного исследования будет делаться не ученым и не научным сообществом, а спецслужбами. Новые обязанности появляются и у директоров научных учреждений, которые отныне должны по запросу спецслужб информировать их “об осуществляемых и заявленных для финансирования исследовательских проектах, а также об участии иностранных исследователей в проводимых институтом исследовательских проектах и об участии ученых в осуществляемых исследовательских проектах в иностранных государствах”.

Спецслужбы также получают возможность принимать участие в работе Научного совета Латвии, причем последний при принятии решений по вопросу, «который затрагивает сферу национальной безопасности и охраны государственных секретов» должен учитывать заключения спецслужб (ст. 15, п. 4 – 5). Научные учреждения могут быть лишены своего научного статуса и исключены из государственного регистра научных учреждений в случае, если в распоряжении спецслужб «имеется информация о такой деятельности научного учреждения, которая создает угрозу национальной безопасности» (ст. 32, п. 1-31). Исключение из Регистра научных учреждений означает лишения права на получение государственных дотаций, права на участие в местных и международных конкурсах, предусматривающих дотации из местных бюджетов, права на ведение преподавательской деятельности и на участие в повышении научной квалификации.

Благодаря поправкам к закону «О научной деятельности», спецслужбы Латвии получают право на прямое вмешательство в научную деятельность, в том числе возможность влиять на принятие решений о целесообразности проведения научных разработок, прекращать научные исследования и закрывать научные учреждения под предлогом «угрозы национальной безопасности».

Предоставленные спецслужбам права прямо нарушают фундаментальные принципы академической свободы, в том числе право преподавателей и научных сотрудников развивать свою область знаний и выражать свою точку зрения без боязни притеснений или увольнения с работы. Благодаря поправкам в закон «О научной деятельности» спецслужбы Латвии получают возможность во внесудебном порядке осуществлять преследование «неугодных» ученых и научных учреждений.

Не вызывает сомнения, что первыми давление спецслужб ощутят на себе представители общественных наук. Действующее руководство спецслужб Латвии не скрывает, что рассматривает общественные науки (прежде всего – историю) как фактор «национальной безопасности». Так, в частности, в августе 2010 г. в интервью латвийской газете «Latvijas avize» глава Бюро по защите конституции Янис Кажоциньш заявил, что деятельность занимающегося поддержкой исследований по истории Латвии общественного российского фонда “Историческая память” находится в кругу его “служебных интересов”. В марте 2012 г. с целью срыва презентации выставки “Угнанное детство: Малолетние жертвы нацистских карательных операций на северо-западе СССР” в Риге директор фонда “Историческая память” Александр Дюков и руководителя исследовательских программ фонда Владимир Симиндей были без всяких на то оснований включены в список персон нон грата Латвии и Шенгенской зоны как лица, якобы угрожающие «национальной безопасности» республики.

Если ранее внимание спецслужб Латвии было обращено на предотвращение «подрывной» деятельности зарубежных ученых, то после принятия поправок в закон «О научной деятельности» под ударом оказываются латвийские негосударственные научные структуры и все представители общественных наук, высказывающие идеи, не совпадающие с официальной государственной идеологией.

Мы считаем, что вмешательство спецслужб в научную деятельность является

недопустимом
в современном демократическом и правовом государстве-члене Европейского Союза
и призываем мировое научное сообщество и всех, для кого важно понятие академической свободы, дать принципиальную оценку действиям латвийских властей по уничтожению свободы научных исследований и подписать обращение в Еврокомиссию, Европарламент и правительства стран Европейского Союза с призывом оказать содействовать отмене принятых в интересах спецслужб поправок в закон Латвийской Республики «О научной деятельности».
***
Оставили свою подпись под первым, Московским обращением:
Это важно.
 
 
%d bloggers like this: