RSS

Monthly Archives: September 2012

Kāpēc Vilis Lācis apbalvots ar 7 Ļēņina ordeņiem (un 2 Staļina prēmijām), bet Augusts Kirhenšteins – tikai ar 6 (sešiem)? – Lūk, jautājums padomju okupācijas režīma apjēgsmei.


 

Vakarēšana kolhozu laikos Aglonas pagasta “Brīvniekos”.

 
Leave a comment

Posted by on 14/09/2012 in Biogrāfijas, Dokumenti

 

Neatrisinātās aizdomās turētā neformālā kopa “FRATERNITAS ARTIUM”. – Vismaz 5 KTB biedri tajā.

Valdemars Ancītis

 

Cik daudzpusīga bija marksistu – ļēņinistu praviešu izvirtība? – No vēstures izaicinošo izmeklējumu atradumiem Polijas žurnālistikā. – Sadarbībā ar prof. hist. Antoniju Gizu.

 

Raiņa MĒNESSMEITIŅA zvaigznēs aizgājusi. – Olga KLĪGERE. – Atmodas laiks. – Autobuss no Raiņa muzeja.

Mana drauga mātes ilgu laiku draudzene.

“Izglītības” fonds.

 

Kominternes KUKLUKSKLANS. – Pašlaik izpētē. – Baltijas “lidojošo” – terorisma un sabotāžas nodaļu vadības foto. 1923. – Konspirācijas rokasgrāmata (kopija).

P.S. Personas atpazīstamas pēc Nr. uz pieres.

 

Lekciju cikls par aizliegtajiem un noklusētajiem Latvijas vēstures jautājumiem. – “Balto plankumu” 1990. gada tops.

 

NAV TAISNĪBA, ka 1940. gadā Latvijā neko NEZINĀJA par asiņaino teroru PSRS. – Sevišķi katoļu prese par to adekvāti ziņoja.

No Pētera Zeiles apcerējuma “Kā tās lietas tika darītas”.

 

Rīgas Operā – koncerts “par godu Sarkanajai armijai”. – Kremļa emisārs A. Višinskis et la codla – A. Kirhenšteina visa marionešu valdība balkonizējas. Dažs jau spļauj saulenes.

 

“Новое время”: EDVĪNS INKĒNS первым сказал “оккупация”!

 
 
%d bloggers like this: