RSS

Monthly Archives: September 2012

Nakts autobuss. – ………….. “Trauslā viela”.

 

 
Leave a comment

Posted by on 25/09/2012 in Biogrāfijas, Dzeja

 

Maskavas VOKS: “Председателя Розита необходимо сменить !” – Kulturālās tuvināšanās biedrību REORGANIZĒT. – “Чтобы все ЭТИ близко к нам раcположенные лица попали в ПРАВЛЕНИЕ этого ОБЩЕСТВА.”

 

Par Krievijas vēsturnieku NEPIEKĻUVI saviem arhīviem. – Ģenerāļa Voldemāra Ozola (Rezidenta “Zolā”, arīdzan TEIKSMAINĀ LATVIEŠA “SMURĢA”) lieta tautai neuzieta.

 

Specdienestu  vēsturnieks  A. Kolpakidi  par arhīviem, kuriem  nespēj  piekļūt:

 

Более того, книги о военной разведке, написанные гражданскими историками, могут вызвать негативную реакцию.

В ГРУ был некий персонаж, типа политрука, курировавший связи с историками — я пытался через него получить доступ к некоторым материалам еще довоенных времен, причем обращался с «добром» от самого Валентина Корабельникова (начальник Главного разведуправления в 1997—2009 гг., прим. Agentura.Ru), но мне и с его рекомендацией ничего не дали. А затем и саму должность сократили.

Что касается ФСБ, то нынешний начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров говорит, что было рассекречено множество документов, едва ли не миллион. Это, мягко говоря, не совсем так!

Рассекретили они действительно массу всякой никому не нужной дребедени. Но реально важных документов никому не дают. Даже операцию «Трест» уже 10 лет никак не рассекретят. А важнейшая тема репрессий 1937-38 гг. До сих пор все закрыто. Этой своей политикой они фактически не только парализовали изучение истории СССР, но и донельзя сузили книжную нишу литературы о спецслужбах.

Как работают наши архивы, могу рассказать на собственном опыте.

Есть у нас такой военный архив на Водном. Как-то мне случайно там вместе с открытыми материалами (делами) и описями, дали даже не документы, а опись закрытых документов времен войны (кстати, мне же потом и скандал устроили, зачем я ее взял). Это были дела знаменитого ОМСБОНа. Столько ценнейшей информации о наших диверсантах, о судоплатовском управлении – я год не мог прийти в себя. Однако самих дел по этой описи мне, естественно, не дали. А там же нет никакого компромата, только данные о наших героях-партизанах. Судя по описи, там есть все – биографии, операции и т.д. Мечта любого историка. Почему все это до сих пор засекречено? Чья это глупость?

Зато в открытых, выдаваемых исследователям делах лежат продуктовые талоны омсбоновского батальона НКВД, а зачем хранить 400 штук талонов на повидло? Я не шучу!

Даже ведомственным историкам – Александру Здановичу (генерал-лейтенант ФСБ, руководитель Управления программ содействия ФСБ в 1999-2002, ныне заместитель гендиректора ВГТРК и председатель Общества изучения истории спецслужб, прим. Agentura.Ru) и Владимиру Хаустову (начальник кафедры истории Академии ФСБ, прим. Agentura.Ru) дают, судя по сноскам в их книгах, очень мало принципиально новой информации, какие-то крохи…

http://www.agentura.ru/experts/kolpakidi/

Latiņinas teksts.

 

“Daugavā” – naiva cerība, ka “demokrātiskā Latvija” nu aumaļām tuvinās kultūru ar PSRS tautām. – Tikmēr okupētā Latvija jau (jūlija sākumā) iekļauta PSRS kā jaunizveidotā Piebaltijas sevišķā kara apgabala teritorija..

 

Kirhenšteins VOKS vadības paspārnē Maskavā. 1939. – Latvijas sūtnis Kociņš par “Ķirķa savādo tendenci” visai konkrēti zināja.

 

Kas ir PRĀGAS PLATFORMA un LOIB ? – Atgādne par “Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas” struktūrām. – Zināšanai. Pret politisku sklerozi.

“Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas” 20 dibinātāju organizāciju skaitā – LOIB.

2011  14 Oct

RĪGA, Okt 14, BNS – Eiropas Savienības (ES) nevalstiskās organizācijas nodibinājušas Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformu ar mērķi veidot kopīgu vēstures izpratni.

Prāgā piektdien dibināšanas līgumu parakstīja 20 organizācijas no 13 ES dalībvalstīm, Latviju pārstāvēja Okupācijas izpētes biedrības padomes priekšsēdētāja Inese Vaidere, aģentūru BNS informēja Eiropas Parlamenta Tautas partijas grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Ģirts Salmgriezis.

Vaidere uzskata, ka šī ir nozīmīga diena īpaši latviešiem, kas lielas pūles pielikuši, lai vairotu īpaši veco Eiropas valstu izpratni par totalitārismu un to, ko nozīmēja Padomju Savienības okupācija. Tapusi dokumentālā filma “Padomju stāsts”, Eiropas Parlamentā pieņemta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu un deklarācija par 23. augustu kā Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu.

“Vienotas vēstures izpētes platformas izveide, kam tiks piesaistīts ES budžeta finansējums, ir nākamais loģiskais solis,” teica Vaidere.

Platformas mērķis ir radīt Eiropas totalitārisma pētījumu institūtu kopīgu sadarbības formātu, kura ietvaros tiks veikti zinātniski pētījumi, apkopoti vēstures fakti, veikta regulāra informācijas un dokumentu apmaiņa un organizēti pasākumi, lai veicināta jaunās paaudzes zināšanas un veidotu kopīgu vēstures izpratni Eiropā.

Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformas izveide tika noteikta Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūcijā par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu.

Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība kļūst par Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas Platformas dibinātāju  1

Diena.lv, 2011. gada 14. oktobris 12:36

Svinīga ceremonijā Lihtenšteina pilī Prāgā, Čehijas ministru prezidenta Petra Nečas klātbūtnē, 20 organizācijas no 13 Eiropas Savienības dalībvalstīm paraksta Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas Platformas dibināšanas statūtus. Starp Platformas dibinātājiem ir arī Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība, kuru pārstāv un dibināšanas līgumu paraksta tās padomes priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.
“Šī ir patiesi nozīmīga diena ikvienam eiropietim, bet jo īpaši mums, latviešiem. Kopš 2004.gada, kad pievienojāmies ES valstu saimei, esam smagi strādājuši, lai vairotu Eiropas, īpaši “vecās” Rietumeiropas, izpratni par totalitārismu un to, ko nozīmēja Padomju Savienības okupācija. Tapa dokumentālā filma Padomju stāsts, panācām, ka Eiropas Parlamentā tiek pieņemta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu un deklarācija par 23. augustu kā Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu. Vienotas vēstures izpētes platformas izveide, kam tiks piesaistīts ES budžeta finansējums, ir nākamais loģiskais solis. Esmu patiesi gandarīta, ka šajā vēsturiskajā procesā piedalāmies arī mēs, Latvijas pārstāvji,” sacīja I.Vaidere.
*
*
*

LOIB.              KONSULTATĪVĀS PADOMES SĀKOTNĒJAIS   SASTĀVS

Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds / Amats
1 Inese Vaidere – Padomes vadītāja Profesore, ekonomikas doktore / Eiropas Parlamenta deputāte. 1996.-1997. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. 1997.-1998. Ministru prezidenta padomniece. 1998.-1999. vides valsts ministre. 1999.-2000. LR Valsts prezidentes padomniece
2 Bleiere Daina Dr.hist. / Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente. LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
3 Daukšts Bonifācijs Vēsturnieks, diplomāts, publicists. Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents.  LOIB valdes loceklis
4 Eglāja-Kristsone Eva Dr. philol./ pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
5 Eglīte Pārsla Demogrāfe, cilvēku ģeogrāfija, LZA korespondētājlocekle
6 Feldmanis Inesis Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors / Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs
7 Fleija Aija V/a Latvijas Kara muzejs direktore. Latvijas muzeju padomes priekšsēd. vietniece, Latvijas muzeju biedrības Revīzijas komisijas vadītāja
8 Jundzis Tālavs Dr.habil. sc. pol., dr. iur., LU profesors, akadēmiķis / LZA viceprezidents
9 Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas vēstures apvienošanas grupas vadītāja. 2006.-2009. Saeimas deputāte, 2004. Eiropas Komisijas locekle, 2002.-2004. ārlietu ministre, 1993.-2002. LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Francijā, UNESCO, ANO
10 Kļaviņa Daina Dr.hist./ Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle. 1991.-2010. Latvijas Valsts arhīva direktore, AS Arhīvu serviss valdes locekle, arhīva vadītāja
11 Krēsliņš Kārlis Dr.habil.ing., Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors / Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā
12 Kristovskis Ģirts Valdis LR ārlietu ministrs. 2004.-2009. Eiropas Parlamenta deputāts. 1998.-2004. aizsardzības ministrs. 1993.-1994. iekšlietu ministrs
13 Mežmalis Andrejs Atvaļināts flotiles admirālis. Latvijas Ārlietu ministra konsultants militārās lietās. Dienējis ASV un LV bruņotos spēkos
14 Nollendorfs Valters Ph.D., profesors emeritus, / LZA ārzemju loceklis. Latvijas Okupācijas muzeja b-bas valdes priekšsēdis. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
15 Osis Uldis Ekonomikas doktors, profesors / SIA “Konsorts” valdes loceklis. 4.Saeimas deputāts, 1993.-1994. finanšu ministrs
16 Počs Jānis LZA Ekonomikas institūta pētnieks, docents Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Ekonomikas eksperts. LOIB revidents
17 Prikulis Juris Dr. pfil, politologs, dažādu publikāciju autors ekonomikas, filozofijas, politoloģijas un vēstures jomā
18 Riekstiņš Jānis Ilggadīgs Latvijas Valsts arhīva pētnieks, vēsturnieks, žurnālists
19 Soms Roberts Dr.oec. / Banku augstskolas Ekonomikas informātikas specializācijas vadītājs, 1976.-1993. Latvijas tautsaimniecības institūta direktors, Ekonomikas eksperts
20 Strods Heinrihs Dr.habil.hist., profesors emeritus / Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
21 Šneidere Irēna Dr. hist./ LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
22 Vitkovskis Jānis Asoc. profesors / Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
23 Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs. 1993.-1999. Latvijas goda konsuls Venecuēlā
24 Zālīte Indulis 1995.-2009. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors. VDK darbības pētnieks. LOIB valdes loceklis
 Kandidāti:
Dok.
Опубликовано 00:04 14.10.2011
Документ: http://www.regnum.ru/news/1455780.html

В ЕС создаётся “Платформа европейской памяти и совести” для сбора доказательной базы для Нюрнберга-2

14 октября в Праге во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (V4 – Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) будет создана так называемая “Платформа европейской памяти и совести”. В этот день главы 19 учреждений, специализирующихся на исследовании истории тоталитаризма, из 13 государств Евросоюза подпишут документ об основании этой организации. Церемония пройдет в присутствии премьер-министра Чехии Петра Нечаса и вице-председателя Европарламента трансильванца Ласло Токеша.

Постоянная рабочая группа по “Платформе европейской памяти и совести” была создана по совместной инициативе правительственной канцелярии Чешской республики и чешского Института исследования тоталитарных режимов в ноябре 2008 г. Этот институт с того времени координировал работу означенной группы. Инициатива создания “Платформы” была поддержана Европейским парламентом. В его решении от 2 апреля 2009 г. было записано, что “Платформа” должна обеспечить поддержку сети национальных учреждений, специализирующихся на исследовании истории тоталитаризма для создания европейского центра документации и мемориала жертв всех тоталитарных режимов.

“Платформа европейской памяти и совести” получила дальнейшую поддержку 15 июня 2009 г. во время председательства Чехии в ЕС, 9-10 июня 2011 г. – во время председательства Венгрии в ЕС и в Варшавской декларации от 23 августа 2011 г. во время нынешнего председательства Польши в ЕС. В специальном постановлении Еврокомиссии от 22 декабря 2010 г. создание “Платформы” было объявлено важной европейской инициативой.

Центр “Платформы” после основания организации будет располагаться в Праге и иметь свое специальное представительство в Брюсселе. “Платформа” открыта для присоединения к ней аналогичных учреждений из других европейских стран.

“Платформа европейской памяти и совести” намерена соединить работу правительственных и неправительственных организаций по активному изучению истории тоталитарных режимов, исследованию документальной базы, создания образовательных программ.

“Платформа” намерена организовывать встречи и конференции, издавать и поддерживать публикации по теме, награждать специальными наградами и премиями участников сопротивления тоталитарным режимам. Первым проектом организации станет подготовка и издание совместного учебника по истории тоталитаризма в Европе.

Pārpublicējot atsauce uz http://www.bonis.lv obligāta.

 

Процесс пошел !… – Lietuvā jauna KOMPENSĀCIJU KOMISIJA (23 miljardi eiro) un LT – Krievijas VĒSTURNIEKU KOMISIJA vērienīgi attīsta SAVAS konsekvences. – Putins ausās. Padomnieki lauž?

No Vladimira Liubarta Krievijas interneta rakstiem.

 
 
%d bloggers like this: