RSS

Monthly Archives: September 2012

“Daugavā” – naiva cerība, ka “demokrātiskā Latvija” nu aumaļām tuvinās kultūru ar PSRS tautām. – Tikmēr okupētā Latvija jau (jūlija sākumā) iekļauta PSRS kā jaunizveidotā Piebaltijas sevišķā kara apgabala teritorija..

 

Kirhenšteins VOKS vadības paspārnē Maskavā. 1939. – Latvijas sūtnis Kociņš par “Ķirķa savādo tendenci” visai konkrēti zināja.

 

Kas ir PRĀGAS PLATFORMA un LOIB ? – Atgādne par “Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas” struktūrām. – Zināšanai. Pret politisku sklerozi.

“Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas” 20 dibinātāju organizāciju skaitā – LOIB.

2011  14 Oct

RĪGA, Okt 14, BNS – Eiropas Savienības (ES) nevalstiskās organizācijas nodibinājušas Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformu ar mērķi veidot kopīgu vēstures izpratni.

Prāgā piektdien dibināšanas līgumu parakstīja 20 organizācijas no 13 ES dalībvalstīm, Latviju pārstāvēja Okupācijas izpētes biedrības padomes priekšsēdētāja Inese Vaidere, aģentūru BNS informēja Eiropas Parlamenta Tautas partijas grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Ģirts Salmgriezis.

Vaidere uzskata, ka šī ir nozīmīga diena īpaši latviešiem, kas lielas pūles pielikuši, lai vairotu īpaši veco Eiropas valstu izpratni par totalitārismu un to, ko nozīmēja Padomju Savienības okupācija. Tapusi dokumentālā filma “Padomju stāsts”, Eiropas Parlamentā pieņemta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu un deklarācija par 23. augustu kā Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu.

“Vienotas vēstures izpētes platformas izveide, kam tiks piesaistīts ES budžeta finansējums, ir nākamais loģiskais solis,” teica Vaidere.

Platformas mērķis ir radīt Eiropas totalitārisma pētījumu institūtu kopīgu sadarbības formātu, kura ietvaros tiks veikti zinātniski pētījumi, apkopoti vēstures fakti, veikta regulāra informācijas un dokumentu apmaiņa un organizēti pasākumi, lai veicināta jaunās paaudzes zināšanas un veidotu kopīgu vēstures izpratni Eiropā.

Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformas izveide tika noteikta Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūcijā par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu.

Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība kļūst par Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas Platformas dibinātāju  1

Diena.lv, 2011. gada 14. oktobris 12:36

Svinīga ceremonijā Lihtenšteina pilī Prāgā, Čehijas ministru prezidenta Petra Nečas klātbūtnē, 20 organizācijas no 13 Eiropas Savienības dalībvalstīm paraksta Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas Platformas dibināšanas statūtus. Starp Platformas dibinātājiem ir arī Latvijas Okupācijas Izpētes Biedrība, kuru pārstāv un dibināšanas līgumu paraksta tās padomes priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.
“Šī ir patiesi nozīmīga diena ikvienam eiropietim, bet jo īpaši mums, latviešiem. Kopš 2004.gada, kad pievienojāmies ES valstu saimei, esam smagi strādājuši, lai vairotu Eiropas, īpaši “vecās” Rietumeiropas, izpratni par totalitārismu un to, ko nozīmēja Padomju Savienības okupācija. Tapa dokumentālā filma Padomju stāsts, panācām, ka Eiropas Parlamentā tiek pieņemta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu un deklarācija par 23. augustu kā Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu. Vienotas vēstures izpētes platformas izveide, kam tiks piesaistīts ES budžeta finansējums, ir nākamais loģiskais solis. Esmu patiesi gandarīta, ka šajā vēsturiskajā procesā piedalāmies arī mēs, Latvijas pārstāvji,” sacīja I.Vaidere.
*
*
*

LOIB.              KONSULTATĪVĀS PADOMES SĀKOTNĒJAIS   SASTĀVS

Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds / Amats
1 Inese Vaidere – Padomes vadītāja Profesore, ekonomikas doktore / Eiropas Parlamenta deputāte. 1996.-1997. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. 1997.-1998. Ministru prezidenta padomniece. 1998.-1999. vides valsts ministre. 1999.-2000. LR Valsts prezidentes padomniece
2 Bleiere Daina Dr.hist. / Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente. LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
3 Daukšts Bonifācijs Vēsturnieks, diplomāts, publicists. Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents.  LOIB valdes loceklis
4 Eglāja-Kristsone Eva Dr. philol./ pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
5 Eglīte Pārsla Demogrāfe, cilvēku ģeogrāfija, LZA korespondētājlocekle
6 Feldmanis Inesis Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors / Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs
7 Fleija Aija V/a Latvijas Kara muzejs direktore. Latvijas muzeju padomes priekšsēd. vietniece, Latvijas muzeju biedrības Revīzijas komisijas vadītāja
8 Jundzis Tālavs Dr.habil. sc. pol., dr. iur., LU profesors, akadēmiķis / LZA viceprezidents
9 Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas vēstures apvienošanas grupas vadītāja. 2006.-2009. Saeimas deputāte, 2004. Eiropas Komisijas locekle, 2002.-2004. ārlietu ministre, 1993.-2002. LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Francijā, UNESCO, ANO
10 Kļaviņa Daina Dr.hist./ Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle. 1991.-2010. Latvijas Valsts arhīva direktore, AS Arhīvu serviss valdes locekle, arhīva vadītāja
11 Krēsliņš Kārlis Dr.habil.ing., Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors / Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā
12 Kristovskis Ģirts Valdis LR ārlietu ministrs. 2004.-2009. Eiropas Parlamenta deputāts. 1998.-2004. aizsardzības ministrs. 1993.-1994. iekšlietu ministrs
13 Mežmalis Andrejs Atvaļināts flotiles admirālis. Latvijas Ārlietu ministra konsultants militārās lietās. Dienējis ASV un LV bruņotos spēkos
14 Nollendorfs Valters Ph.D., profesors emeritus, / LZA ārzemju loceklis. Latvijas Okupācijas muzeja b-bas valdes priekšsēdis. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
15 Osis Uldis Ekonomikas doktors, profesors / SIA “Konsorts” valdes loceklis. 4.Saeimas deputāts, 1993.-1994. finanšu ministrs
16 Počs Jānis LZA Ekonomikas institūta pētnieks, docents Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Ekonomikas eksperts. LOIB revidents
17 Prikulis Juris Dr. pfil, politologs, dažādu publikāciju autors ekonomikas, filozofijas, politoloģijas un vēstures jomā
18 Riekstiņš Jānis Ilggadīgs Latvijas Valsts arhīva pētnieks, vēsturnieks, žurnālists
19 Soms Roberts Dr.oec. / Banku augstskolas Ekonomikas informātikas specializācijas vadītājs, 1976.-1993. Latvijas tautsaimniecības institūta direktors, Ekonomikas eksperts
20 Strods Heinrihs Dr.habil.hist., profesors emeritus / Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
21 Šneidere Irēna Dr. hist./ LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
22 Vitkovskis Jānis Asoc. profesors / Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
23 Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs. 1993.-1999. Latvijas goda konsuls Venecuēlā
24 Zālīte Indulis 1995.-2009. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors. VDK darbības pētnieks. LOIB valdes loceklis
 Kandidāti:
Dok.
Опубликовано 00:04 14.10.2011
Документ: http://www.regnum.ru/news/1455780.html

В ЕС создаётся “Платформа европейской памяти и совести” для сбора доказательной базы для Нюрнберга-2

14 октября в Праге во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (V4 – Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) будет создана так называемая “Платформа европейской памяти и совести”. В этот день главы 19 учреждений, специализирующихся на исследовании истории тоталитаризма, из 13 государств Евросоюза подпишут документ об основании этой организации. Церемония пройдет в присутствии премьер-министра Чехии Петра Нечаса и вице-председателя Европарламента трансильванца Ласло Токеша.

Постоянная рабочая группа по “Платформе европейской памяти и совести” была создана по совместной инициативе правительственной канцелярии Чешской республики и чешского Института исследования тоталитарных режимов в ноябре 2008 г. Этот институт с того времени координировал работу означенной группы. Инициатива создания “Платформы” была поддержана Европейским парламентом. В его решении от 2 апреля 2009 г. было записано, что “Платформа” должна обеспечить поддержку сети национальных учреждений, специализирующихся на исследовании истории тоталитаризма для создания европейского центра документации и мемориала жертв всех тоталитарных режимов.

“Платформа европейской памяти и совести” получила дальнейшую поддержку 15 июня 2009 г. во время председательства Чехии в ЕС, 9-10 июня 2011 г. – во время председательства Венгрии в ЕС и в Варшавской декларации от 23 августа 2011 г. во время нынешнего председательства Польши в ЕС. В специальном постановлении Еврокомиссии от 22 декабря 2010 г. создание “Платформы” было объявлено важной европейской инициативой.

Центр “Платформы” после основания организации будет располагаться в Праге и иметь свое специальное представительство в Брюсселе. “Платформа” открыта для присоединения к ней аналогичных учреждений из других европейских стран.

“Платформа европейской памяти и совести” намерена соединить работу правительственных и неправительственных организаций по активному изучению истории тоталитарных режимов, исследованию документальной базы, создания образовательных программ.

“Платформа” намерена организовывать встречи и конференции, издавать и поддерживать публикации по теме, награждать специальными наградами и премиями участников сопротивления тоталитарным режимам. Первым проектом организации станет подготовка и издание совместного учебника по истории тоталитаризма в Европе.

Pārpublicējot atsauce uz http://www.bonis.lv obligāta.

 

Процесс пошел !… – Lietuvā jauna KOMPENSĀCIJU KOMISIJA (23 miljardi eiro) un LT – Krievijas VĒSTURNIEKU KOMISIJA vērienīgi attīsta SAVAS konsekvences. – Putins ausās. Padomnieki lauž?

No Vladimira Liubarta Krievijas interneta rakstiem.

 

Šādi un tādi. – Lauva ar Šmuli. – Divreiz divi.

<img class=”alignnone size-thumbnail wp-image-8397″ title=”IMAGE2459″ src=”https://bonislv.files.wordpress.com/2012/09/image2459.jpg?w=99″ alt=”” width=”99″ height=”150″

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

 

Baltu valsts Lietuva.

Oļģerts Auns.

 

“Nu ARDIEVU tagad, PRIEKS!” – “Прощай радость…”! – krievu tautas dziesma, kas visai SIMBOLISKi ievadīja, iesāka jaunajā, 1940.gadā (17. janv.) VOKS pilnvarotā M. Vetrova kūrēto radiokoncertu ciklu no PSRS.

 
Leave a comment

Posted by on 22/09/2012 in Arhīvu jautājumi, Dokumenti, KTB

 

Karalienes Viktorijas RĒGULA sievietēm par UZVEDĪBU SEKSĀ.

 
Leave a comment

Posted by on 22/09/2012 in Ceļojumi, Citāti par vēsturi

 

Iznākusi unikāla grāmata “KGB slepenie arhīvi”. – Par KGB tīklu baltu zemēs. – KGB Lietuvoje.

Целью КГБ было сформировать общество, состоящее из послушных винтиков, которое было бы словно послушный слуга боссов партии. Так характеризует КГБ глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Бируте Бураускайте.

По словам историка, парламентария Арвидаса Анушаускаса, в последнее время людей приучают к мысли, что КГБ был нормальным учреждением. Также он сказал, что не ожидал, что наступит время, когда агент КГБ будет считаться героем.

Такие мысли были высказаны в четверг вечером в Музее жертв геноцида, учрежденном в бывшем здании КГБ, где была представлена новая книга «Секретные архивы КГБ в 1954–1991 г.» (фото обложки).

В сборнике, составителями которого являются Кристина Буринскайте и Лина Окульчюте, приводятся документы, которые лучше всего отражают основные черты деятельности КГБ, его функции, структуру, кадровую политику, методы, работу с тайными помощниками.

Бураускайте: КГБ стремился обезличить человека

«Коротко говоря, это был инструмент, который должен был осуществить основную доктрину коммунистов – сформировать общество, состоящее из послушных винтиков, которыми можно манипулировать, и которые исполняют то, что задумали боссы партии. Иначе говоря, обезличить человека, чтобы у него не было своих взглядов, своей национальности, чтобы у него была только одна возможность выжить – по правилам, которые установят они», – сказала глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Бируте Бураускайте.

По ее словам, это проявилось с самых первых дней оккупации – КГБ сначала боролся с вооруженным сопротивлением и ликвидировал его.

По словам Бураускайте, цель КГБ была превратить общество в послушного слугу. Вместе с тем она отмечает, что это было учреждение, которое изолировало себя от реальности и не очень понимало, что делается за окном. КГБ жил по созданным им же коммунистическим доктринам.

Хотя КГБ распространял миф о своем всемогуществе, это, по словам Бураускайте, не было правдой. С 1972 года до самого возрождения КГБ не смог справиться с «Хроникой Литовской католической церкви» и другими изданиями. Легче всего он отслежисал подпольные издания организаций учащихся.

В книге рассказывается, как КГБ проникал во все сферы жизни. Общество преследовали, наблюдали за ним. Особенно тщательно наблюдали за каждым приехавшим с Запада.

Бураускайте сказала, что люди, вовлеченные в сети агентов, вынуждены были притворяться, лгать. Это было распространено довольно широко – человек, который обязан писать отчеты, записывать, теряет душевное спокойствие, не живет нормально. Это, утверждает историк, посеяло в обществе семя непорядочности.

Анушаускас: я не думал, что наступит время, когда агент КГБ будет героем

Инициатор книги, историк, председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне А.Анушаускас обратил внимание, что 80% нынешних двадцатилетних не читают по-русски. Это была одна из причин, по которой книга написана на литовском языке – молодежь теперь сможет узнать о КГБ из документов, переведенных специалистами.

Анушаускас напомнил, что в интернете публикуются документы КГБ. По его словам, это вызвало заинтересованность и в политических кругах – некоторые нашли свои фамилии среди резервистов, агентов КГБ.

«Очевидно, что многие не понимают, что такое было КГБ. (…) В любом случае, из тех сравнений, которые проскальзывают сейчас, видно, что люди не разбираются, какая это структура, какому государству служила, и что эти люди делали», – сказал Анушаускас.

Также он утверждал, что не понимает, как бывшие агенты КГБ могут претендовать на место в Сейме. «Я думал, что не наступит время, когда агент КГБ будет героем. Кажется, мы этого дождались, и впервые официально два героя включены в список тоже очень героической партии», – сказал Анушаускас, имея в виду партию «Путь смелости». Как было объявлено, в списке этой партии – двое членов, которые признались, что сотрудничали с КГБ: известный химик Витаутас Дауйотис и актер Чесловас Стонис.

«Людей пытаются приучить к мысли, что с этой организацией все в порядке, и с человеком, который работал на КГБ – тоже все в порядке, что это была обычная работа. Все-таки эти люди работали на структуру, которая использовала абсолютно все методы для укрепления давления и политического преследования. Я уже не говорю о тех, кто попал в лапы этой организации и оказался в Сибири, в лагерях», – сказал Анушаускас.

http://www.kgbveikla.lt/lt/site/search/name:IExhY2lz

 
Leave a comment

Posted by on 22/09/2012 in Aktuāls todien, Grāmatu sejas

 

Rainis domāja ar caurmēra ātrumu 10 domas stundā !!!

Jānis Rainis domāja ar ātrumu 10 domas stundā!

No gara milža intīmās dienasgrāmatas:

Cik domu mēdz nākt, grūti aprēķināt:
ceļoties un miegu nodzenot – 1/2 stundu,

mazgājoties, slaukotiies, puķes aplejot – 1/2 st.,

ēdot – maz,

avīzes lasot – tikai atbildes uz dienas jauutājumiem, bet arī 1/2 st.,

staigājot – vairāk – 1 st.,

strādājot -1 st.,

ar Iniņu satiekoties pēc darba – 1/2 st.,

no jauna strādājot – 1/2 st.,

staigājot ar Iniņu vakarā – 1-2 st.,

pēc vakariņām atpūšoties – 1/2 st.

Tas būtu kopā 6-8 stundas, kad visvairāk rodas jaunas domas.

Katru pusstundu varētu būt 3-5 domas, katru stundu – 10 domas. Tas būtu, augstākais, 80-100 domas.

Kad es nebiju šādi rēķinājis, man likās, ka būtu jāsaka: rodas dienā simtiem domu. Tā bieži neapskaitāmi skaitļi ir ļoti mazi…

Domu atzīmēšana īsumā grūta tādēļ, ka nevar vienmēr stāvēt ar zīmuli rokā kā ar flinti un šaut garāmgājējus…

06.06.1912

 
 
%d bloggers like this: