RSS

Monthly Archives: July 2012

Zemiskā “Kulturālās tuvināšanas biedrības ar SPRS tautām” pēdējā pilnsapulce. 10.07.1940. Okupācijā. – Ar sveicieniem Kirhenšteina valdībai, Staļinam, Molotovam, Višinskim, kā arī “Tētim” VOKSam un Latkompai.

 

“Pirāta” sarunu vietas Donavas lokā. – Vērojums no “Klio foto”.

 

ATRADUMI. – Brīnumā izglābtas Aglonas laiku fotogrāfijas. – 1960. gadu pats sākums.


Atgriešanās mājās Visusvētākās Jaunavas Marijas dienas pievakarē.
Centrā – mammīte. Baltā lakatiņā – vecāmāte Milda (dzim. Āboltiņ). Tālāk pa labi – vecaistēvs.
Mammai pie rokas – brālītis. Aiz viņa baltā kreklā – es.
Pirmā rindā – vecāsmātes radi no Ļaudonas.

15.augusta svētku un procesiju stingrāko aizliegumu laiki.
Pa labi augšā – trīs balto krustu krasts.
Māju laukumā tagad vairs nav.

Tēvs (pa kreisi) – Aglonas estrādē, aiz vidussskolas.
Viņu daudzi atceras.

 

Bажную роль в исторической политике играет борьба с пропагандой извне. – Lietuvā drīz būs SPECIĀLS palīglīdzeklis – ROKASGRĀMATA DIPLOMĀTIEM pret vēstures neatceļamo faktu noliedzējiem, banalizētājiem, valsts goda un imidža aizskārējiem.

Ажубалис: важную роль в исторической политике играет борьба с пропагандой извне
среда, 18 июля 2012 г. 16:31
Audronius Ažubalis
© DELFI
Министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис утверждает, что важную роль в исторической политике играет наблюдение и предупреждение зарубежной пропаганды.

“Важная составляющая стратегии в исторической политике – наблюдение и предупреждение пропаганды извне. Также мы активизировали инициативы по увековечиванию охраны литовского наследия и прошлого”, – сказал в Вильнюсе Ажубалис на встрече глав дипломатических представительств Литвы.

“Государственному сознанию нужна память – познание истории. Будучи условием продолжения нации историческая память – это и зона политического выражения и даже борьбы. Она укрепляет связи и имидж в мире. Но когда память страдает от пропаганды, калечат мышление общества и национальную безопасность”, – сказал глава МИД.

По его словам, действия Литвы в этой области должны лучше координироваться, поскольку “историю одни используют как одеяло, которым прикрывают свои цели, другие верят, что прошлое – это хранилище фактов, где справедливость и настоящий опыт Литвы светит всем сам по себе”.

“В прошлом году мы достигли перелома в отношениях с еврейской общиной. Проекты памяти Холокоста, помощь пострадавшим от нацизма укрепили авторитет Литвы в мире и открыли путь к развитию предпринимательских и культурных связей с Израилем, США, странами ЕС, Южной Африкой и Латинской Америкой, где живет многочисленная община литваков. С другой стороны, мы создаем солидарное отношение к преступлениям советского периода. Мы добиваемся, чтобы во всей Европе их отрицание было наказуемым”, – сказал министр.

По его словам, по случаю председательства Литвы в ЕС вскоре появится книга по истории страны. Ажубалис также отметил, что готовят специальное пособие для дипломатов, “которое поможет адекватно реагировать на искажение фактов, проявляющихся в международном пространстве, и так защитить честь и имидж Литвы”.

“Конечно, для успешной исторической политики нужна помощь граждан и единство ведомств. Поэтому мы продолжаем активно вести переговоры с партнерами и авторитетами общества, чтобы потребности тела и сознания Литвы были согласованы”, – сказал Ажубалис.

Читать полностью: http://ru.delfi.lt/news/politics/azhubalis-vazhnuyu-rol-v-istoricheskoj-politike-igraet-borba-s-propagandoj-izvne.d?id=59139331#ixzz20z3mbzci

 

”Sugas liellopu sastrēguma kolēģija”. – Topošā ģenerāļa V. Ozola dzīvē.

 

Staļina zaldāti Vīnē. – Dažus tu pazīsti ? – Barbaras Marksas grāmatu skatot.

 
1 Comment

Posted by on 17/07/2012 in Aktuāls todien, Galerija, Grāmatu sejas

 

Rīgā… pirmie VĒSTURES SVĒTKI ! – Jauns sākums.

 

Tēlaini PAR GRĀBEKĻIEM. – I. Bērziņš

 

VIKIPĒDIJAI nav taisnība, – Oto SKULME nekad nav pārņēmis KTB vadību 1929. gadā pēc Raiņa nāves.

VIKIPĒDIJA šķirklī par OTO SKULMI atkārto okupācijas laika, Latpadomju enciklopēdijas, Bušenieku, etc. – varbūt pat apzināti (“nopelnus” ceļot) ieviestās nepareizības un prastas faktu kļūdas.

“Piedalījies Latvijas un PSRS tautu tuvināšanas biedrības dibināšanā, bet pēc Jāņa Raiņa nāves pārņēmis tās vadību.”

Pirmkārt, augšnosauktās biedrības, ar tādu nosaukumu, nekad nav bijis. Bija Raiņa apkceptētais, dokumentos, zīmogā un spiedogos redzamais, oficiāli apstiprinātais nosaukums ar savu, visai izteiksmīgu un dziļu jēgu.

Otrkārt, – Oto (Otto) Skulme nekad nebija Kulturālas tuvināšanas biedrības priekšsēdētājs un nekādu vadību biedrībā pēc Raiņa nāves nekad nav pārņēmis.

Biedrības 1929. gada 25. septembra valdes sēdes protokolā ir skaidri rakstīts: “Mirušā valdes priekšsēdētāja Raiņa vietā VALDĒ (izcēlums mans – B.D.) nāk pirmais kandidāts O. Skulme.”
Saprotiet jel – pirmais kandidāts uz vietu 7 cilvēku valdē, nevis uz priekšsēža vietu! Būtībā – O.Skulme bija taisni pēdējais, jaunienākušākais valdē, vadībā.
Pirmo vijoli valdē O. Skulme nekad nesasniedza un nespēlēja.
Tolaik, pēc Raiņa nāves, tāpat kā no Biedrības sākta gala, oficiāli to turpināja spēlēt Pāvils Rozītis.

 

VOKS spiegi – pilnvarotie Baltijā.

Padomju „kultūras diplomātija”

Līdz šim bijušos vēsturnieku pētījumos ir vispārējās līnijās mēģināts aprakstīt Padomju Savienības un Baltijas valstu kultūras sakaru ainu 20. gadsimta 1920. – 1930. gados. Tomēr tas, kāda bija PSRS kultūras politika, tās reālā, dziļākā būtība attiecībā pret Baltijas valstīm, palicis neizpētīts, dziļi netverts problēmu loks. Igauņu vēsturnieks Magnuss Ilmjervs pareizi uzsver, ka ‘’šeit īstenībā ir runa par padomju ārpolitikas tehnisko pusi: jo tieši ar kultūras politikas iesaisti, izmantojot Vissavienības biedrību kultūras sakariem ar aizrobežu (VOKS), tika atlasītas figūras, kas 1940. gada jūnijā saņēma ministru portfeļus.” Jāpiekrīt, ka pirms paša Ilmjerva neviens vēsturnieks nav centies, balstoties uz nopietnu arhīvu avotu bāzi, sniegt pārliecinošas atbildes uz jautājumu, kad īsti sākās 1940. gada „jūnija valdību”, padomju okupācijas sākotnē izveidoto Maskavas diriģēto Baltijas marionešu valdību locekļu kontakti ar PSRS pilnvarotajām pārstāvniecībam (sūtniecībām), un kā konkrēti katrā gadījumā šie kontakti izpaudās.
Padomju pilnvarotās pārstāvniecības Rīgā, Kauņā un Tallinā jau 1920. gadu sākumā sāka meklēt un fiksēt jaunajās Baltijas valstīs inteliģentus, kas bija neapmierināti ar esošo iekārtu, Padomju valstij un komunismam labvēlīgi, līdzjūtoši noskaņoti. Vēsturnieki šajā sakarā uzsver t. s. kultūras diplomātijas lomu padomju ārpolitikā, pamatā saprotot ar to centienus manipulēt ar kultūru un kultūras darbiniekiem, radošo inteliģenci boļševiku propagandas interesēs , politisku un ideoloģisku mērķu sasniegšanai. Faktiski tikai pēc t. s. Vācijas Oktobra sagrāves un tūlītēju revolūciju taisīšanas plānu atmešanas Maskavas boļševiku vadība sāka meklēt un izveidot kontaktus ar ekonomisko un kultūras eliti Rietumos, atskāršot, ka tikai ar to starpniecību ir iespējams ietekmēt kapitālistisko valstu ārējo politiku.
Tieši politisku apsvērumu vadīta, Padomju Savienība 1925. gada augustā izveidoja uz kultūras ļaudīm, radošo, mākslas un zinātnes aprindu pārstāvjiem orientēto VOKS organizāciju. Statūtos bija noteikts, ka šī organizācija attīstīs kultūras un zinātnes sakarus ar citām valstīm. Dibinātāju skaitā bija PSRS Tautas Komisāru padome – valdība, Ārlietu tautkomisariāts, Izglītības tautkomisariāts, Zinātņu akadēmija, Vissavienības arodbiedrību centrālā padome, Profinterne un Kominterne. VOKS darbu vadīja divi orgāni : VK(b)P CK Politbiroja ideoloģiskā nodaļa un Kominternes Propagandas un aģitācijas sektors.
VOKS bija strukturēts nodaļās. Attiecības ar Baltijas valstīm „kūrēja”, pārzināja Piebaltijas, Polijas, Čehoslovākijas un Balkānu sektors. VOKSA pilnvarotā pārstāvja funkcijas katrā no valstīm parasti pildīja pirmais vai otrais parstāvniecības sekretārs, bet Latvijā pirmie trīs VOKSA pilnvarotie bija PSRS ģenerālkonsuli Rīgā : Šenševs Vladimirs Josifovičs (1. 1925 – 3. 1930), Meņickis Ivans Antonovičs (3.1930 – 11.1931) un Titovs Andrejs Ivanovičs (11. 1931 – 7. 1934).
VOKS bija tieši saistīts ar padomju politisko (čekas) izlūkošanu. M.Ilmjervs norāda, ka, piemēram, Igaunijā PSRS politiskās izlūkošanas legālais rezidents 1934. – 1935. gadā bija pilnvarotās pārstāvniecības 2. sekretārs Ivans Čičajevs, kurš darbojās VOKS pilnvarotā pārstāvja statusa piesegā. Par savu darbu VOKS pilnvarotajam bija jāraksta vienmēr paralēli divi atskaišu ziņojumi – VOKSam un Ārlietu tautkomisariātam Maskavā. Šajos ziņojumos, saprotams, bieži tika raksturoti VOKs pilnvarotā uzmanības lokā esošo personu uzskati un noskaņojumi.

 
1 Comment

Posted by on 12/07/2012 in KTB

 
 
%d bloggers like this: